Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «naruszone»:


Total: 4 results - 0.006 seconds

IMG 0001 100%

do prokul tury Rejonowei ry Okręgowej Kozioł prawa zostały naruszone, przysłu^suje osobom, których na powyższe postanowienie l ńHil--*iń lló,p:,::::::

https://www.pdf-archive.com/2014/10/05/img-0001/

05/10/2014 www.pdf-archive.com

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 97%

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

Utrzymanie2017 67%

Które pole ramki jest tworzone przez nadawcę oraz służy odbiorcy do weryfikacji czy dane nie zostały naruszone przez interferencję, zniekształcenia lub utratę mocy sygnału?

https://www.pdf-archive.com/2017/06/21/utrzymanie2017/

21/06/2017 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 63%

Art.​​ 51.​ ​​ Każdy,​​czyje​​konstytucyjne​​wolności​​lub​​prawa​​zostały​​naruszone,​​ma prawo,​​ na​​zasadach​​określonych​​ w​​ustawie,​​wnieść​​skargę​​do​​Trybunału Konstytucyjnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com