Search


PDF Archive search engine
Last database update: 14 May at 16:54 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «naukowej»:


Total: 18 results - 0.06 seconds

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 100%

gd22175 Rodzaje prac naukowych Praca zaliczeniowa wykonana na zajęcia proseminarium pracy naukowej pod kierunkiem Prof.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 99%

gd22175 Rodzaje prac naukowych Praca zaliczeniowa wykonana na zajęcia proseminarium pracy naukowej pod kierunkiem Prof.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 93%

Metodologia pracy doktorskiej Należy akceptować poglądy, że treść pracy naukowej to nie „literatura piękna", to ścisłe sprawozdanie naukowe napisane jasnym i zwięzłym językiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

ciąga 87%

Paradygmat to ogólny sposób widzenia świata decydujący o tym, jaki rodzaj pracy naukowej powinien być podejmowany i jakie wyniki są akceptowalne w danej epoce i w danym miejscu.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 80%

Teoria naukowa jest najbardziej rzetelna, rygorystyczna i kompletną forma wiedzy naukowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 75%

Teoria naukowa jest najbardziej rzetelna, rygorystyczna i kompletną forma wiedzy naukowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

plakat3 65%

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Budynek A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/23/plakat3/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA grudzień 2017 62%

W swojej działalności należy podkreślić również zaszczytne funkcje takie jak pełnienie obowiązków członka i wiceprzewodniczącej Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu, przez kilka kadencji była członkiem oraz wiceprzewodniczącą Komitetu Antropologii wydz.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/17/biuletyn-pta-grudzie-2017/

17/12/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA nr 21 grudzień 2018 57%

Informacje dotyczące Konferencji naukowej PTA w 2019 roku (ref.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/21/biuletyn-pta-nr-21-grudzie-2018/

21/12/2018 www.pdf-archive.com

Dokument bez nazwy 53%

INTERNET Szanse i zagrożenia Materiały I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pod redakcją Edwarda Czarneckiego, Sławomira Kowalskiego i Anny Schulz Internet (skrót od ang.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/dokument-bez-nazwy/

11/03/2017 www.pdf-archive.com

DziadyIII 53%

Założył główną kwaterę katostwa w Wilnie, w stolicy naukowej prowincji litewsko-ruskich.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/dziadyiii/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 48%

 średnia ocen 4,91 ÷ 5,00 – 7 punktów, postępów w pracy naukowej:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

wystawa pomniki 47%

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody czytamy: Pomnikami przyrody są pojedyncze  twory  przyrody  żywej  i  nieożywionej  lub  ich  skupiska  o  szczególnej  wartości  przyrodniczej,  naukowej,  kulturowej,  historycznej  lub  krajobrazowej  oraz  odznaczające  się  indywidualnymi  cechami,  wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub  obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.  Ochrona pomnikowa uznawana jest za najstarszą formę ochrony przyrody. Pomniki ustanawiane są na mocy uchwały  rady gminy. Akt ten zawiera, zgodne z ustawą o ochronie przyrody, zakazy dotyczące chronionych obiektów (np. zakaz ich  niszczenia, uszkadzania lub przekształcania). W przypadku drzew, wszystkie prace (m.in. przycięcie suchych konarów)  wymagają  zezwoleń,  a  o  zniesieniu  ochrony  mogą  decydować  jedynie  względy  bezpieczeństwa.  Argumentem  za  tworzeniem takich obiektów jest też fakt, że stanowią one często lokalne atrakcje turystyczne. Twory te, to nie tylko cenne  elementy przyrody. Pomniki mają również wpływ na estetykę krajobrazu, zwiększając jego różnorodność, a niekiedy są  ważnymi pamiątkami historii i kultury.  Obecnie ochroną pomnikową najczęściej obejmowane są pojedyncze drzewa, rzadziej ich grupy i aleje (w skali całego  kraju drzewa stanowią około 95% pomników przyrody). Decyduje o tym przede wszystkim ich wiek, ponadprzeciętny  obwód  lub  wysokość  czy  osobliwe  kształty.  Z  takimi  drzewami  kojarzą  się  głównie  dęby  i  to  właśnie  one  należą  do  najczęściej obejmowanych ochroną gatunków. Dęby symbolizują też siłę i szlachetność, dlatego drzewa te od zawsze były  darzone szacunkiem. Ochroną pomnikową obejmowane są jednak nie tylko rodzime gatunki drzew, niekiedy także obce –  sprowadzone z innych części świata. Takie okazy możemy najczęściej podziwiać w starych parkach. Przy ustanawianiu  pomników przyrody ogromną rolę odgrywają leśnicy i organizacje pozarządowe, a także lokalni miłośnicy przyrody.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin CrossFit Czestochowa 33%

Członek Klubu oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że treningi oferowane w Klubie przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Członka Klubu efektów, za co CrossFit Częstochowa Sp.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/regulamin-crossfit-czestochowa/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

ziemia międzyrzecka szkice - fragmenty 32%

Spośród wsi i folwarków 260 należało do szlachty, a 33 do króla.7 Oprócz przeprowadzonej jeszcze w 1793 roku Indagandy, nowo przyłączone tereny stały się obszarem naukowej eksploracji dokonywanej przez pruskich uczonych i urzędników.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/ziemia-mi-dzyrzecka-szkice-fragmenty/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

Rock gotycki od strony językoznawczej 30%

Publikacja Majdańskiej ma charakter krótkiej rozprawy naukowej, przypomina pracę dyplomową lub dzieło będące rozwinięciem takiej pracy.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/30/rock-gotycki-od-strony-j-zykoznawczej/

30/10/2017 www.pdf-archive.com

Zanieczyszczenia szczepionek 30%

Ostatecznie podążyłem tropem pieniędzy, literatury naukowej i dokumentów sądowych i odkryłem, że pieniądze trafiły do organizacji o nazwie Litton Bionetics.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/13/zanieczyszczenia-szczepionek/

13/11/2014 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 28%

Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu pracownika naukowego wygasa, jeżeli nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu albo jeżeli w okresie:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com