Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «naukowookultystycznej»:


Total: 1 results - 0.002 seconds

list 1 100%

Mianowicie Baronus Minor Zygmunt Ziółkowski widzi problem w braku posiadania kompetentnego doradcy w sprawach natury naukowookultystycznej, Pański zarówno status w mieście jak i dorobek naukowy wydaje się wystarczającą rekomendacją na takowe stanowisko.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/04/list-1/

04/09/2012 www.pdf-archive.com