Search


PDF Archive search engine
Last database update: 06 December at 09:18 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «naukowych»:


Total: 30 results - 0.052 seconds

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 100%

gd22175 Rodzaje prac naukowych Praca zaliczeniowa wykonana na zajęcia proseminarium pracy naukowej pod kierunkiem Prof.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 99%

gd22175 Rodzaje prac naukowych Praca zaliczeniowa wykonana na zajęcia proseminarium pracy naukowej pod kierunkiem Prof.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

ciąga 95%

Teoria naukowa to całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 85%

Teoria naukowa to całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 84%

Problem badawczy zatem, to stan niewiedzy posiadający charakter obiektywny, a w rzeczywistości, to niewiedza, którą należy usunąć za pomocą badań naukowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 82%

Tworzone w otoczeniu szkół wyższych inkubatory są ofertą wsparcia studentów i pracowników naukowych w praktycznych działaniach rynkowych.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

infradzwieki stan 2016 79%

Infradźwięki Infradźwięki a elektrownie wiatrowe Zbiór publikacji naukowych, badao, pomiarów akustycznych, ekspertyz i artykułów naukowych (wraz z odesłaniem do źródeł) – aktualny stan wiedzy na 2016 rok.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/16/infradzwieki-stan-2016/

16/03/2016 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 70%

Teoria naukowa to całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WMZS - III EDYCJA 66%

porozumiewanie się z innymi uczestnikami zawodów w czasie ich trwania, jak również korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych i dydaktycznych oraz z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/regulamin-wmzs-iii-edycja/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

Współpraca międzynarodowa 61%

Współpraca międzynarodowa WSPÓŁPRACA POLSKI Z ZAGRANICĄ Współpraca międzynarodowa Handel zagraniczny Ruch turystyczny Wymiana dóbr kultury i osiągnięć naukowych Zakres współpracy Przepływ informacji Jedna z najstarszych form współpracy międzynarodowej Polega na wymianie towarów i usług między krajami Obejmuje:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/wsp-praca-mi-dzynarodowa/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

onko 61%

Propozycje profili prac naukowych - Porównanie wpływu chemioterapii na gospodarkę witaminowo-mineralną u dzieci i dorosłych.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/26/onko/

26/04/2018 www.pdf-archive.com

Allan, Lutz - Życie Bez Pieczywa 60%

68 KLASYFIKACJA BADAŃ NAUKOWYCH ...........................................................................

https://www.pdf-archive.com/2012/12/10/allan-lutz-ycie-bez-pieczywa/

10/12/2012 www.pdf-archive.com

Christian B. Allan, Wolfgang Lutz - Życie bez pieczywa 60%

68 KLASYFIKACJA BADAŃ NAUKOWYCH..................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/03/10/christian-b-allan-wolfgang-lutz-ycie-bez-pieczywa/

10/03/2017 www.pdf-archive.com

Herosi w liczbie czterdziestu 58%

Wydawnictwo ma bogatą ofertę pomocy dydaktyczno-naukowych z zakresu nauki języka obcego”.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/herosi-w-liczbie-czterdziestu/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Funeralia Gniez-Ledn komunikat-1 58%

Na podkreślenie zasługuje fakt, że konferencja adresowana jest nie tylko do doświadczonych badaczy, ale przede wszystkim do młodych naukowców, a także studentów, którzy będą mieli możliwość zapoznania się z różnorodnymi technikami badawczymi i odmiennymi metodologiami badań podczas warsztatów naukowych, które mają się stać nieodłączną częścią Funeraliów.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/12/funeralia-gniez-lednkomunikat-1/

12/03/2020 www.pdf-archive.com

Grajdo%c5%82ek%20kaja%20pop 57%

Grajdołek stanowiłby doskonałe miejsce służące realizacji projektów naukowych z zakresu elektro-akustyki.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/25/grajdo-c5-82ek-20kaja-20pop/

25/10/2011 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA nr 21 grudzień 2018 53%

Ewa Ziółkowska-Łajp, prof.AWF RZECZNIK PTA dr Joanna Nieczuja-Dwojacka ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ PTA mgr Barbara Mnich mgr Kamil Mrożek 3 INFORMACJE Z DZIAŁANOŚCI ORGANIZACYJNEJ ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANTROPOLOGICZNEGO W roku 2018 działalność Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego skupiła się na wytężonej pracy związanej z pozyskiwaniem funduszy na organizację planowanych Konferencji Naukowych oraz na zabezpieczenie finansowania Wydawnictwa Anthropological Review.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/21/biuletyn-pta-nr-21-grudzie-2018/

21/12/2018 www.pdf-archive.com

2013 08 27 ulotka PolishPath 53%

+48/12/293 50 97 Inter ourse nguage c polish la Office grammes o r P l a n n at i o h s i l o P Path www.uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie proponuje obcokrajowcom, jak również osobom z polskim pochodzeniem mieszkającym w Polsce i poza krajem, przede wszystkim studentom lub kandydatom na studia, poznanie tajników polskiej mowy, słownictwa biznesowego i zasad pisania prac naukowych.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/05/2013-08-27-ulotka-polishpath/

05/09/2013 www.pdf-archive.com

przedmioty 51%

Realne efekty tej współpracy na polu badawczo-rozwojowym to liczne wdrożenia wyników badań naukowych w firmach, a na polu dydaktycznym – lepsze dopasowanie programów nauczania do rzeczywistych potrzeb rynku i, co za tym idzie, bogata oferta na rynku pracy dla absolwentów Wydziału, a także stypendia fundowane przez przyszłych pracodawców.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/31/przedmioty/

31/05/2014 www.pdf-archive.com

Pakt Piłsudski-Lenin 49%

Starając się śledzić rozwój dyskusji, doszedłem do konstatacji, że jakkolwiek niedorzeczne i stawiane z zawrotną szybkością, tezy autora są, owszem, dość często podważane, to jednak krytyka owa skupia swą uwagę przede wszystkim na wewnątrzpolskich aspektach Zychowiczowych propozycji (także zresztą rzadko kiedy używając argumentacji wynikającej ze znajomości aktualnego stanu badań naukowych 3).

https://www.pdf-archive.com/2016/08/20/pakt-pi-sudski-lenin/

20/08/2016 www.pdf-archive.com

agroturystyka 42%

Konieczność stosowania naukowych podstaw i metod w wykorzystywaniu warunków naturalnych danego środowiska geograficznego dla jego racjonalnego zagospodarowania i przystosowania do potrzeb człowieka, wynika z wielu doświadczeń, jakie zdobył człowiek w swej działalności organizacyjno-gospodarczej.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/agroturystyka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

PL2003-NW2017rozdział 40%

Prus postulował prowadzenie ogólnonarodowych badań naukowych, odnosząc tężyznę fizyczną społeczeństwa do stanu i uwarunkowań środowiskowych (różnic społecznych, żywieniowych).

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/pl2003-nw2017rozdzia/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 39%

Art.​​ 46.​ ​​ Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​twórczości​​artystycznej,​​badań​​naukowych oraz​​ ogłaszania​​ich​​wyników,​​wolność​​nauczania,​​a​​także​​wolność​​korzystania​​z dóbr​​ kultury Art.​​ 47.​​ 1.​​Władze​​publiczne​​prowadzą​​politykę​​zapewniającą​​bezpieczeństwo ekologiczne​​współczesnemu​​i​​przyszłym​​pokoleniom.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com