Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «nazwisko»:


Total: 300 results - 0.021 seconds

Karta Zgłoszeniowa 1 100%

Imię i nazwisko: ... Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-1/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

Wyniki 98%

Schneider wz 1896 Nazwisko Grzesik Fabian Stawiak Imię Sławomir Dariusz Mirosław Ośrodek SM Wągrowiec NGM Indywidualnie Nr startowy Medal Miejsce Punkty 222 105 98 złoto srebro brąz 1 2 3 100 90 80 (F) Figurki - Senior Lp 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/20/wyniki/

20/03/2017 www.pdf-archive.com

klasa-cw-2 95%

PESEL, nazwisko, imie, data_urodzenia, oraz pole typu unsigned int wiek .

https://www.pdf-archive.com/2016/12/13/klasa-cw-2/

13/12/2016 www.pdf-archive.com

wyniki - dziewczeta 94%

Rzut piłeczką Suma punktów palantową NAZWISKO I IMIĘ wynik punkty wynik punkty wynik punkty Miejsce 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/28/wyniki-dziewczeta/

28/05/2015 www.pdf-archive.com

Klasyfikacja indywidualna-Bieg Uliczny 2015 92%

I Nazwisko i imię BASIUKIEWICZ WERONIKA Szkoła SP 2 HAJNÓWKA Punkty 30 II SADOWSKA WERONIKA SP 6 HAJNÓWKA 29 III NIKOŁAJUK EMILA SP 3 HAJNÓWKA 28 IV GINSZT ZOFIA SP 3 HAJNÓWKA 27 V KULIK NATALIA SP 3 HAJNÓWKA 26 VI FILIPIUK ZOFIA SP 3 HAJNÓWKA 25 VII LESIAK ANNA SP 5 HAJNÓWKA 24 VIII PAŃKOWSKA DIANA SP 5 HAJNÓWKA 23 IX WOROŃCZUK MARIA SP ORZESZKOWO 22 X ANDROSIUK OLA SP 5 HAJNÓWKA 21 XI CZURAK MARTA SP 2 HAJNÓWKA 20 XII ZUZIA OLGA SP 6 HAJNÓWKA 19 XIII KIRYLUK WIKTORIA SP 6 HAJNÓWKA 18 XIV WRZESIŃSKA WIKTORIA SP 5 HAJNÓWKA 17 XV DOWNAROWICZ PATRYCJA SP 6 HAJNÓWKA 16 XVI GŁOWACKA NATALIA SP 6 HAJNÓWKA 15 XVII PANASIUK PAULINA SP 3 HAJNÓWKA 14 XVIII PAWLUCZUK PAULINA SP 5 HAJNÓWKA 13 XIX WALUK DOMINIKA SP 5 HAJNÓWKA 12 XX SIDORUK OLGA SP NOWOKORNINO 11 XXI TICHONIUK MARIA SP 6 HAJNÓWKA 10 XXII MISZCZUK KRYSTYNA SP ORZESZKOWO 9 XXIII OSTASZEWSKA ALEKSANDRA SP 6 HAJNÓWKA 8 XXIV KOJŁO GABRIELA SP 2 HAJNÓWKA 7 XXV DUDZICZ NINA SP 5 HAJNÓWKA 6 XXVI WASILUK MAGDALENA SP 6 HAJNÓWKA 5 XXVII KIERDELEWICZ OLA SP 5 HAJNÓWKA 4 XXVIII WĘGRZYNIAK DOMINIKA SP 2 HAJNÓWKA 3 XXIX KOSZELEWSKA MARLENA SP 5 HAJNÓWKA 2 XXX KIERDELEWICZ ALEKSANDRA SP 3 HAJNÓWKA 1 2 - SZKOŁY PODSTAWOWE – KLASY IV –III chłopcy (26 osób) Miej.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/24/klasyfikacja-indywidualna-bieg-uliczny-2015/

24/09/2015 www.pdf-archive.com

00 tabelka do rys wyk i zlozeniowego - wymiary MSE(1) 92%

Materia³ nazwisko podpis podpis nazwisko data Materia³ Jl.szt.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/21/00-tabelka-do-rys-wyk-i-zlozeniowego-wymiary-mse-1/

21/01/2015 www.pdf-archive.com

bledy-wrzesien 92%

Nazwisko i imię Nr umowy Data Komentarz 1 Krupiński Patryk 1953288 2 Andrzejewska Natalia BLP0008900541 2016-09-07 Brak uzasadnienia anulacji w notatce.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/10/bledy-wrzesien/

10/09/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 90%

imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Klasyfikacja końcowa Ind.Biegów przełajowych-2015 88%

99 111 11 98 97 41 32 33 34 36 3 2 12 31 102 61 15 62 1 103 13 71 122 104 106 105 14 81 4 35 101 107 6 5 37 Nazwisko i imię NOSKOWICZ Maja KUPTEL Maja BASIUKIEWICZ Weronika PAWŁOWICZ Olga MISIUK Aleksandra CHILECKA Marta GINSZT Zofia KULIK Natalia FILIPIUK Zofia PRYCZYNICZ Anna LESIAK Anna PAŃKOWSKA Diana KOT Justyna NIKOŁAJUK Emila OMELANIUK Aleksandra BOŁTROMIUK Patrycja CZURAK Marta ZABROCKA Daria ANDROSIUK Aleksandra LEWCZUK Karolina PŁUCIENNIK Wiktoria SYLLER Adela SIDORUK Olga PASZKOWSKA Natala ANCHIMIUK Ola KORZUNOWICZ Martyna LEWCZUK Hanna GINSZT Anna KIERDELEWICZ Aleksandra KIERDELEWICZ Aleksandra KIRYŁOWICZ Natalia OSTASZEWSKA Dominika KIRYLUK Karolina HACKIEWICZ Monika KRASEWSKA Aleksandra Szkoła SP KLESZCZELE SP NAREWKA SP 2 HAJNÓWKA SP KLESZCZELE SP KLESZCZELE SP BIAŁOWIEŻA SP 3 HAJNÓWKA SP 3 HAJNÓWKA SP 3 HAJNÓWKA SP 3 HAJNÓWKA SP 5 HAJNÓWKA SP 5 HAJNÓWKA SP 2 HAJNÓWKA SP 3 HAJNÓWKA SP NAREW SP CZYŻE SP 2 HAJNÓWKA SP CZYŻE SP 5 HAJNÓWKA SP NAREW SP 2 HAJNÓWKA SP DUBICZE C.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/28/klasyfikacja-ko-cowa-ind-bieg-w-prze-ajowych-2015/

28/09/2015 www.pdf-archive.com

Deklaracja gry amatora 87%

(imię i nazwisko) Data i miejsce urodzenia:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/deklaracja-gry-amatora/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS 87%

Informacje podstawowe Nazwa Drużyny Nazwa drużyny Instytut/katedra Imię i nazwisko kierownika Oświadczamy, że bierzemy odpowiedzialność za swój stan zdrowia, który jest nam znany i pozwala na udział w dniu Sportu WZiKS 12.05.2015 roku, a w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków podczas trwania rozgrywek z okazji Dnia Sportu WZiKS 2015, żaden z zawodników drużyny nie będzie występował z powództwem sądowym wobec organizatorów Dnia Sportu WZiKS 2015.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/formularz-zg-oszeniowy-dzie-sportu-wziks/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 87%

/imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) kandydata lub imię i nazwisko pełnoletniego kandydata/ zamieszkały (-a) ……...………………………………………………………………………………..….

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-4-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

MJ BMX RACING WYNIKI (poprawione) 87%

Nazwisko i Imię 28.12.2008 Nowak Brajan 8.08.2009 Nachman Kacper 12.11.2010 Motyka Wojciech 2.09.2005 Małek Kacper 25.10.2008 Motyka Jakub Nr 88 94 Junior/Junior Młodszy Data ur.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/21/mj-bmx-racing-wyniki-poprawione/

21/08/2016 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 87%

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA PAWŁA STALMACHA W BAŻANOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DANE OSOBOWE DZIECKA IMIĘ I NAZWISKO:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

PO 4 spotkaniach. 87%

Liga Zbrojowni Sezon 2017/2018 Wyniki szczegółowe po 4 spotkaniach KPN Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Imię Marek Magda Iwo Maciej Damian Łukasz Hubert Sławomir Maciej Krzysztof Magdalena Nazwisko Kubiak Stachowska Lewandowski Górecki Drąszkiewicz Szymański Pluta Drgas Broda Maciejewski Bochyńska Witek Janik Marcin Maciej Kozłowski Kozłowski 4 81 95 71 76 3 106 89 100 93 117 109 2 88 76 85 67 1 89 90 64 109 102 96 84 78 50 48 40 suma 364 350 320 236 117 109 109 102 96 84 78 50 48 40 PSP Miejsce 1 2 4 5 6 3 7 8 9 10 13 11 12 14 15 Imię Marek Nazwisko Kubiak 4 145 Topolski Michał 142 Maciej Magda Górecki Stachowska 154 111 Krzyżaniak Adam 160 Iwo Sławomir Lewandowski Wawrzyniak Broda Maciej Łukasz Szymański Sławomir Drgas 3 140 146 93 2 146 1 113 141 157 127 82 72 164 87 144 76 112 125 121 100 Przybylski Marcin Marcin Maciej Kozłowski Kozłowski 46 Bochyńska Magdalena Krzysztof Maciejewski 37 37 33 21 suma 544 440 427 358 324 275 144 125 121 100 46 37 37 33 21 PCZ Miejsce 1 2 6 4 3 5 7 8 9 10 11 12 13 Imię Marek Nazwisko Kubiak 4 112 Topolski Michał 140 103 Krzyżaniak Adam 149 148 Maciej Magda Iwo Sławomir Górecki Stachowska Lewandowski Wawrzyniak Sławomir Drgas Błażej Krzysztof Maciej Marcin Łukasz Olejniczak Maciejewski Kozłowski Kozłowski Szymański 92 32 3 150 87 61 52 112 2 123 106 72 78 1 111 137 82 19 79 72 55 45 17 14 suma 496 380 297 285 247 149 112 79 72 55 45 17 14

https://www.pdf-archive.com/2018/03/28/po-4-spotkaniach/

28/03/2018 www.pdf-archive.com

konkurs 3xM 87%

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………..…….…………… 2.Adres zamieszkania:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/konkurs-3xm/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

MAGNUS2 87%

UDZIAŁOWCY W dniu rejestracji firma posiadała następujących wspólników Rodzaj zdarzenia Nazwisko lub firma wspólnika Imiona wspólnika PESEL/REGON KRS Udziały Wartość udziałów Całość udziałów Został udziałowcem SEREJ JADWIGA 39060808826 25 1 250,00 NIE Został udziałowcem CHORĄŻYCZEWSKI TOMASZ 63011606430 25 1 250,00 NIE Został udziałowcem KAZIMIERCZUK JANUSZ 73011512677 25 1 250,00 NIE Został udziałowcem GIGIELEWICZ MARTA KATARZYNA 82042312523 25 1 250,00 NIE W dniu 23.08.2012 dokonano nastepujących zmian Rodzaj zdarzenia Nazwisko lub firma wspólnika Imiona wspólnika PESEL/REGON KRS Udziały Wartość udziałów Zmiana zmieniono (Całość udziałów) w ilości 25 (o wartości 1 250) na ilość:

https://www.pdf-archive.com/2013/11/23/magnus2/

23/11/2013 www.pdf-archive.com

Projekt nowego przejścia podziemnego 86%

100 11 8 9 6 7 PRZEJŚCIE PODZIEMNE Kutno- 125,800 km +/- 0,00=103,27 m.n.p.m 7 6 9 8 11 10 1 2 2 1 Rewizja Nr Typ modyfikacji Data Imię i nazwisko Zamawiający:

https://www.pdf-archive.com/2017/07/23/projekt-nowego-przej-cia-podziemnego/

23/07/2017 www.pdf-archive.com

Wyniki-OPEN31 86%

Bieg OPLA 2015 Wyniki OPEN 2015-09-19, Gliwice Miejsce Nr Imię i nazwisko Miejscowość Klub Czas netto Wynik Płeć M-ce Dystans 7km 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/27/wyniki-open31/

27/09/2015 www.pdf-archive.com

Umowa zawodnika 84%

Imię i nazwisko matki (opiekuna)............................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

WYNIKI OPEN MARSZ I BIEG 81%

I Bieg Uliczny i Marsz Nordic Walking Wyniki OPEN 2015-09-27, Rzeszów Miejsce Nr Imię i nazwisko Rok ur.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/27/wyniki-open-marsz-i-bieg/

27/09/2015 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa 2 79%

Załącznik nr 2 do Regulaminu turnieju piłki nożnej o puchar przewodniczącego powiatu grudziądzkiego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 21 czerwca 2011 roku Ja, ..............................................................., legitymujący (a) się dowodem osobistym imię i nazwisko opiekuna prawnego serii ................

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-2/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZGúOSZENIA 79%

PRZYDZIAŁ NAZWISKO (lekarz/ ratownik med./ ratownik, pielęgniarka/ kierowca) PESEL Liczba osób korzystających z Basenu Imię i nazwisko Szefa/ Kierownika Zespołu:

https://www.pdf-archive.com/2011/08/23/formularz-zg-oszenia/

23/08/2011 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa ResteMusicFestival 2012 79%

Skład zespołu ( imię , nazwisko , pseudonim , wiek , instrument ) :

https://www.pdf-archive.com/2012/03/07/karta-zg-oszeniowa-restemusicfestival-2012/

07/03/2012 www.pdf-archive.com