Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «nazywamy»:


Total: 24 results - 0.016 seconds

Wst-p-do-logiki-i-teorii-mnogo-ci 100%

Zdaniem logicznym nazywamy skończony ciąg symboli oraz funktorów z języka oraz nawiasów.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/02/wst-p-do-logiki-i-teorii-mnogo-ci/

02/02/2015 www.pdf-archive.com

Metody prob 2 87%

Zmienn¹ losow¹ nazywamy ka¿d¹ funkcjê rzeczywist¹ X speùniaj¹c¹ jeden z poni¿szych warunków:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-2/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Metody prob 1 81%

Definicja 1 Rodzina zbiorów F nazywamy  -ciaùem na zbiorze  je¿eli speùnia nastêpuj¹ce warunki:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-1/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

LaTeX 80%

Funkcję przyporządkowującą każdemu wektorowi liczbę zespoloną nazywamy funkcją liniową pierwszego rodzaju, jeżeli spełnia ona następujące warunki:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/25/latex/

25/02/2014 www.pdf-archive.com

sieci pojecja 73%

Zakres częstotliwości, w jakim widmo uważamy za niezerowe, nazywamy pasmem sygnału, a jego długość nazywamy szerokością pasma.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/14/sieci-pojecja/

14/06/2016 www.pdf-archive.com

wyk-RRC3-5,6 70%

Wyra»enie df (x ) nazywamy ró»niczk¡.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/wyk-rrc3-5-6/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

infradzwieki stan 2016 69%

Drgania o mniejszej częstości nazywamy infradźwiękami, a o bardzo wysokiej ultradźwięki.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/16/infradzwieki-stan-2016/

16/03/2016 www.pdf-archive.com

PL2003-NW2017rozdział 68%

Determinanty genetyczne istniejące w zgrupowaniach, zwanych biologicznie populacjami2, nazywamy pulami genowymi.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/pl2003-nw2017rozdzia/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

pytania egzaminacyjne 64%

Kiedy ciąg przedziałów nazywamy normalnym.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/10/pytania-egzaminacyjne/

10/05/2012 www.pdf-archive.com

teoria 56%

Na2SO4 + 2HCl ↑ Inaczej nazywamy go więc kwasem solnym.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/02/teoria/

02/11/2015 www.pdf-archive.com

UFO JAKO MAGNOKRAFT 55%

Takie zjawisko i taki proces nazywamy replikacją.Wynikać to będzie z ruchu telekinetycznego duplikatu telemetrycznego i jego przejście przez pole dipolarne w stan skupienia po wyjściu z podprzestrzeni.Dokładnie taki proces obserwujemy w STAR TREKOWYM replikatorze.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/24/ufo-jako-magnokraft/

24/09/2015 www.pdf-archive.com

Teoria-do-kol-3 55%

lpbz) Planem losowania próby S nazywamy rozkład prawdopodobieństwa P(s) określony na przestrzeni próby P, który dla każdej próby S∈P spełnia warunki P(s)≥0 i ∑𝑃 𝑃(𝑠) = 1 Omówić plan losowania Bernoulliego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/teoria-do-kol-3/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN E 55%

Film na YT nazywamy zgodnie ze wzorem :

https://www.pdf-archive.com/2017/12/07/regulamin-e/

07/12/2017 www.pdf-archive.com

PL dacadoo insurance 2016 55%

W dacadoo ten trend nazywamy “gospodarką coś za coś”.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/24/pl-dacadoo-insurance-2016/

24/04/2018 www.pdf-archive.com

Maszyny Górnicze - Wykłady 51%

Metody urabiania skał w aspekcie energetycznym Urabialnością skały nazywamy własność określającą jej podatność na urabianie tj.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/maszyny-g-rnicze-wyk-ady/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

zbior zadan AMII 2014 50%

a ¬ x ¬ b, c ¬ y ¬ d i e ¬ z ¬ f (z wyjątkiem co najwyżej zbioru punktów, dającego się pokryć skończoną liczbą prostopadłościanów, których suma objętości jest dowolnie mała), to ZZ Z (1.1) f (x, y, z)dxdydz =   Zb  Zd Zf     a P c     f (x, y, z)dz   dy dx   e Umownie pisze się również Zb a dx Zd dy c Zf f (x, y, z)dz zamiast e   Zb  Zd Zf     a c e     f (x, y, z)dz  dy dx    Całkę występującą po prawej stronie wzoru (1) nazywamy całką dwukrotnie iterowaną funkcji po prostopadłościanie.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/07/zbior-zadan-amii-2014/

07/06/2014 www.pdf-archive.com

Tengwar 50%

Pojedynczą literę nazywamy tengwą, ważne jest, że za pomocą tengw zapisuje się przede wszystkim spółgłoski.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/11/tengwar/

11/07/2011 www.pdf-archive.com

Woolhope Herald 1 maja 48%

Otóż okazało się, że wynalazł on coś, co może odmienić nazywają samych siebie przedstawicieli tej nazywamy rasy jest nawet swego bardzo płodny umysł.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/05/woolhope-herald-1-maja/

05/05/2012 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.2 45%

Specjalne Kości Bloku stosuje się, gdy zawodnik próbuje powalić przeciwnika na ziemię (taką akcję nazywamy blokiem innego zawodnika).

https://www.pdf-archive.com/2016/01/27/bblrb6plbeta0-2/

27/01/2016 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.3 45%

Specjalne Kości Bloku stosuje się, gdy zawodnik próbuje powalić przeciwnika na ziemię (taką akcję nazywamy blokiem innego zawodnika).

https://www.pdf-archive.com/2016/03/03/bblrb6plbeta0-3/

03/03/2016 www.pdf-archive.com

agroturystyka 42%

Środowiskiem geograficznym nazywamy zespół warunków przyrodniczych występujących na jakimś określonym obszarze.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/agroturystyka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

wymagania-na-stopnie-harc. 38%

Czas zdobywania stopnia nazywamy próbą, bo daje możliwość sprawdzenia siebie, wykazania się w konkretnym działaniu postawą, wiedzą i umiejętnościami.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/11/wymagania-na-stopnie-harc/

11/08/2013 www.pdf-archive.com

WEL Analiza Matematyczna II 29%

Wtedy pole skalarne  nazywamy potencjałem pola wektorowego W .

https://www.pdf-archive.com/2015/03/22/wel-analiza-matematyczna-ii/

22/03/2015 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.1 backup 28%

Specjalne Kości Bloku stosuje się, gdy zawodnik próbuje powalić przeciwnika na ziemię (taką akcję nazywamy blokowaniem innego zawodnika).

https://www.pdf-archive.com/2016/01/16/bblrb6plbeta0-1-backup/

16/01/2016 www.pdf-archive.com