Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «nedrustning»:


Total: 1 results - 0.001 seconds

Appell.Storting.nedrustning-2 100%

Uten nedrustning og uten å omfordele ressurser fra våpenproduksjon og militære formål til sosiale tjenester, miljøspørsmål og menneskelig utvikling, vil ikke menneskeheten være i stand til å takle de utfordringene verden står overfor.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/appell-storting-nedrustning-2/

13/04/2015 www.pdf-archive.com