Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «niczkowalna»:


Total: 1 results - 0.004 seconds

wyk-RRC3-5,6 100%

Je»eli f jest ró»niczkowalna w punkcie (x0 , y 0 ), to równanie pªaszczyzny stycznej do wykresu funkcji f w punkcie (x0 , y 0 , f (x0 , y 0 )) wyra»a si¦ wzorem z − f (x0 , y 0 ) = fx0 (x0 , y 0 )(x − x0 ) + fy0 (x0 , y 0 )(y − y 0 ).

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/wyk-rrc3-5-6/

02/11/2016 www.pdf-archive.com