Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «nikdy»:


Total: 13 results - 0.051 seconds

asák 100%

Hlavní město rodu Arrynů na vrcholku hory, prý nebylo nikdy dobyto.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/11/as-k/

11/11/2013 www.pdf-archive.com

spd-na-vlastni-oci 92%

Toto u nás nechceme a nesmíme nikdy dopustit.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/24/spd-na-vlastni-oci/

24/03/2018 www.pdf-archive.com

Komunisti-BoPKoTi 88%

Nikdy nedovoľ, aby Marxizmus obmedzoval Motrokárov na sväté právo lepšieho!

https://www.pdf-archive.com/2017/04/29/komunisti-bopkoti/

29/04/2017 www.pdf-archive.com

nabijecka 69%

• Nepoužívejte nikdy k napájení nabíječky jiný síťový napájecí adaptér a jiný adaptér na stejnosměrné napětí 12 V (adaptér s kabelem do zásuvky cigaretového zapalovače v automobilu), než které jsou k nabíječce přiloženy.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/20/nabijecka/

20/12/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 66%

Před pověšením pro vyschnutí tkaninu v obou směrech maximálně napněte a teprve pověste, nikdy ne na přímé slunce.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

64500-Kalousek knížečka 61%

Jsou to vl´adn´ı u ´ˇredn´ıci, koleˇcka v soukol´ı, nic v´ıc.‘ ,Nikdy jsem o tom nepˇrem´yˇslel.‘ ,Tak o tom pˇrem´yˇslej.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/08/64500-kalousek-kn-e-ka/

08/05/2017 www.pdf-archive.com

11-4 60%

Během své dlouholeté práce v oboru akustiky Jaroslav Kyncl nikdy neodmítal předávat své bohaté znalosti a zkušenosti svým spolupracovníkům a kolegům na pracovišti, u příležitosti akustických seminářů a konferencí a v rámci své pedagogické činnosti i studentům ČVUT Praha či Technické univerzity v Liberci.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/11-4/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 15t 57%

Avšak pokiaľ ide o Grécko, po nedávnych skúsenostiach opatrnosti nikdy nie je dosť.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-15t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

SRS30-39 50%

Fázování se nìkdy dokonce ztotožòuje s pólováním.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

7ukoly 50%

Do poslanecké sněmovny se dostalo hned několik návrhů, které anonymní akcie zakazovaly, nikdy však nedošlo k jejich schválení.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

s-d-ch-a2-19-2016 47%

nikdy nesmí hrát veksláky Nakonec to šlo přes zákaz umisťovat plasda.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/18/s-d-ch-a2-19-2016/

18/09/2016 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 46%

Poukázal dále i na intenzitu útoku, když dovodil, že ostatní politici nikdy nebyli častováni ze strany žalovaného vulgarismy a poukázal i na některá z citovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu, kde je také konstatováno, že vybočí-li publikovaný názor z mezí obecně uznávaných pravidel slušnosti v demokratické společnosti, ztrácí tím charakter korektního úsudku a navrhl, aby žalobě v části zamítavých výroků bylo vyhověno a žalobci přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

SRS40-48 26%

Zde je to trochu složitìjší, avšak v podstatì jde o to, že když nìjaký kus materiálu namáháme v ohybu, pak èást jeho prùøezu se deformuje tahem, druhá èást tlakem a nìkde mezi tím je jakási „neutrální zóna“, ve které se délka nemìní (nìkdy se hovoøí o tzv.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com