Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 April at 23:11 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «nimen»:


Total: 3 results - 0.008 seconds

ab1 100%

Nimen selvennys Päätös ja sen perustelut Lausunnonantajalääkäri / lähettävä lääkäri / muu lääkäri täyttää 26.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/29/ab1/

29/05/2012 www.pdf-archive.com

521003 99%

Päiväys Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys Päiväys Avo-/aviopuolison/puolison allekirjoitus ja nimen selvennys LIITTEET Puutteellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien tositteiden puuttuminen viivästyttävät käsittelyä.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/521003/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

Parkanon histotia 68%

1303 Lappafjärd) nimen johtuneen peurojen (ja kai lappalaisten?) liikkumisesta meren rantaseuduille ja viittaa samassa yhteydessä Ruoveden ja Keuruun lapinraunioihin, joita hän pitää todistuksina lappalaisasutuksesta.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/05/parkanon-histotia/

05/03/2017 www.pdf-archive.com