PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 24 September at 09:22 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «niniejszego»:


Total: 130 results - 0.063 seconds

Regulamin Zlotu 100%

Każdy uczestnik zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/regulamin-zlotu/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 99%

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/regulamin-akcji-promocyjnej/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin 99%

a) jest autorem reportażu i posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do tegoż tekstu w zakresie niezbędnym dla organizacji i przeprowadzenia Konkursu i/lub wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu;

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 98%

b) „wykonawca” – należy przez to rozumieć oznaczonego indywidualnie prawnika, posiadającego fachową wiedzę i przygotowanie zawodowe z zakresu prawa, realizującego zamówienia wynikające z treści niniejszego regulaminu;

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

Zdobądź z nami Malbork - regulamin konkursu 96%

2.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz spełniające warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/zdob-d-z-nami-malbork-regulamin-konkursu/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

Konkurs - rymowanka 95%

2.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz spełniające warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/konkurs-rymowanka/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

Universe+ 49 zl 12 m dla Abonentow 95%

4 niniejszego Rozdziału Umowa ulega przekształceniu na czas nieoznaczony na zasadach określonych w Regulaminie, niniejszych Warunkach Promocji, w szczególności określonych w Tabeli Opłat Promocyjnych (patrz Tabela 1).

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/universe-49-zl-12-m-dla-abonentow/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 93%

Administratorem danych osobowych Uczestników, w myśl niniejszego Regulaminu, jest Klub Piłkarski GKS Tychy z siedzibą przy al.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 93%

Administratorem danych osobowych Uczestników, w myśl niniejszego Regulaminu, jest Tyski Sport Spółka Akcyjna z siedzibą przy al.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Kamera Odpowiedzialności.docx 92%

Szpitalnej 5/5 podanych przeze mnie danych osobowych w celu zorganizowania Konkursu „Kamera Odpowiedzialności” i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-konkursu-kamera-odpowiedzialno-ci-docx/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE 91%

1.3 Uczestnik jest zobowiązany do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/19/regulamin-konkursu-karaoke/

19/04/2012 www.pdf-archive.com

REGULAMIN-KONKURSU 90%

W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez UKS Orlęta.

https://www.pdf-archive.com/2019/07/07/regulamin-konkursu/

07/07/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 89%

„Konkurs” na potrzeby niniejszego Regulaminu oznacza konkurs „Warsztaty:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

BlokEkipa Regulamin 88%

Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/28/blokekipa-regulamin/

28/07/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WMZS - III EDYCJA 88%

Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników WM„ZS” wynikają z niniejszego regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/regulamin-wmzs-iii-edycja/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 86%

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

kokurs1-skonwertowany 86%

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/02/kokurs1-skonwertowany-1/

02/04/2020 www.pdf-archive.com

regulamin 85%

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz regulaminu funkcjonowania Portalu, a w szczególności nieposługiwanie się fikcyjnymi profilami w Portalu oraz nieużywanie oprogramowania, które zostało użyte, zaprojektowane lub przystosowane do wzięcia udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności poprzez uzyskanie nieuprawnionego wpływu na wynik Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

regulamin 84%

W ramach korzystania z usługi ​IVR/SMS CHAT Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/08/regulamin/

08/11/2017 www.pdf-archive.com

Aleo Regulamin platformy 84%

Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy z Operatorem.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/19/aleo-regulamin-platformy/

19/05/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA 84%

a) respektowanie postanowieo niniejszego regulaminu oraz zapewnie nie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakooczeniu;

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-korzystania-z-lotniska/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU 83%

 Do udziału w zawodach dopuszcza się samochody osobowe posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi niniejszego regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-letniego-zlotu/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu wez kogos na Sushi 81%

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/regulamin-konkursu-wez-kogos-na-sushi/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 80%

Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz przepisów porządkowych właściciela obiektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Podziel sie Prezentami OleOle 79%

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/13/regulamin-podziel-sie-prezentami-oleole/

13/12/2013 www.pdf-archive.com