Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «niniejszym»:


Total: 130 results - 0.012 seconds

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej 100%

Działając jako przedstawiciel ustawowy, niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Miejskiej Lidze Piłki Halowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/za-cznik-nr-1-do-regulaminu-miejskiej-ligi-pi-ki-halowej/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 92%

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, w tym nad spełnianiem przez Uczestników warunków, określonych w niniejszym regulaminie, będzie czuwała powołana przez Organizatora komisja konkursowa (dalej „Komisja”).

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 89%

sypialnia, że hoo hooo!” prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

regulamin bon 50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna 86%

Udział uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie http://www.bdsklep.pl/regulamin,s-58 15.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/28/regulamin-bon-50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna/

28/12/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Fb 86%

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzców w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w portalu Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/regulamin-konkursu-fb/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 86%

Regulamin konkursu „Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski” §1 [Definicje] Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 85%

Regulamin konkursu „Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nimi fotkę” §1 [Definicje] Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 83%

Uczestnik Promocji – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Promocji jest posiadaczem Rachunku Karty World Elite™ MasterCard®/ MasterCard® World Signia™, do którego przypisana jest jedna lub kilka Kart i w ramach, którego zaksięgowana została, co najmniej jedna Transakcja Bezgotówkowa, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji, określone w niniejszym Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu wez kogos na Sushi 81%

REGULAMIN KONKURSU „Weź kogoś na sushi” (dalej „Regulamin”) §1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/regulamin-konkursu-wez-kogos-na-sushi/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

110711 biul ad 81%

Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/12/110711-biul-ad/

12/07/2011 www.pdf-archive.com

Instrukcja 78%

PL DEKLARACJA ZGODNO¦CI NOKIA CORPORATION niniejszym o¶wiadcza, ¿e produkt HF–510 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/instrukcja/

06/07/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 75%

Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 74%

Małoletni przystępując do KONKURSU oświadcza, że posiada skutecznie prawną zgodę przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w KONKURSIE, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

umowa 71%

13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, niniejszym udziela Net Credit Sp.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

odwolanie 71%

Norwida w Bydgoszczy Odwołanie Niniejszym odwołuję się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/09/odwolanie/

09/07/2012 www.pdf-archive.com

pliczek 71%

dobra Muzyka, sport, pojazdy, komputery Niniejszym oświadczam, ze wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2013/02/25/pliczek/

25/02/2013 www.pdf-archive.com

Dawid Kwiatkowski Curriculum Vitae 71%

język angielski - bardzo dobra Informatyka, Sport, Muzyka Niniejszym oświadczam, ze wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/04/dawid-kwiatkowski-curriculum-vitae/

04/03/2013 www.pdf-archive.com

cv (9) 71%

oglądanie meczów,analiza,typowane wyników oraz amatorska gra Historia:programy,materiały oraz zapiski o tematyce II wojny światowe Niniejszym oświadczam, ze wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/24/cv-9/

24/01/2015 www.pdf-archive.com

Joana-89 zwrot 71%

Daszyńskiego 3A/15 67 – 200 Głogów Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Ja/My (*)………………….…………………………….niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

https://www.pdf-archive.com/2015/08/04/joana-89-zwrot/

04/08/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin BAL 71%

  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  rozstrzyga   Organizator.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-bal/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

CV Jamar Tesan 71%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;

https://www.pdf-archive.com/2016/01/13/cv-jamar-tesan/

13/01/2016 www.pdf-archive.com

cv 71%

Niniejszym oświadczam, ze wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/20/cv/

20/09/2016 www.pdf-archive.com

rezygnacja NC+ ogólny 71%

(numer abonenta) NC+ 02-100 Warszawa Skrytka pocztowa 8 REZYGNACJA Z UMOWY O ABONAMENT Niniejszym oświadczam, że nie zamierzam kontynuować umowy o abonament w związku z brakiem dostępności kanału Universal Channel HD od dnia 1 stycznia 2018 r., który był kanałem gwarantowanym.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/05/rezygnacja-nc-og-lny/

05/12/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-promocji---doladowania-plus 6 grudnia 70%

DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-promocji-doladowania-plus-6-grudnia/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 70%

Definicje Użyte w niniejszym REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IHP USŁUGI IRENA HAWRYŁKIEWICZ -POL:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com