Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «normy»:


Total: 46 results - 0.017 seconds

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 100%

Pojęcie prawa, normy prawnej i przepisu prawnego W skład norm społecznych wchodzą:

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

katalog2015 81%

99 100 101 103 3 Wszystkie zakłady w których produkowane są łożyska ze znakiem FŁT mają certyfikat zgodności z ISO9001 (organizacja produkcji, kontroli, spełnia wymagania normy ISO 9001) INFORMACJE OGÓLNE Materiały:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/21/katalog2015/

21/01/2017 www.pdf-archive.com

SkargaHałas 73%

wykaza"y ha"asy znacznie przekraczaj%ce normy prawne.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/skargaha-as/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

Sprzedam działkę o powierzchni 54 arów popr 64%

Zamiast 10 cm izolacji ze styropianu cały budynek wykonany jest ze styropianu 15cm (spełnia normy budowlane U<0,3).

https://www.pdf-archive.com/2011/04/30/sprzedam-dzia-k-o-powierzchni-54-ar-w-popr/

30/04/2011 www.pdf-archive.com

PetycjaPodpisy 64%

Mieszka!cy miasta popieraj"cy petycj# o przeprowadzenie kontroli interwencyjnej w zak$adch naruszajacych normy ha$asu w Stalowej Woli lista stanowi za$acznik nr 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/08/petycjapodpisy/

08/02/2014 www.pdf-archive.com

BIBLIOGRAFIA ZALACZNIKOWA 64%

Mają one status Polskiej Normy i stworzono je po to, aby ujednolicić zapisy i aby każdy opis zawierał to, co pomoże jednoznacznie zidentyfikować opisywaną pozycję.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/13/bibliografia-zalacznikowa/

13/03/2014 www.pdf-archive.com

00 tabelka do rys wyk i zlozeniowego - wymiary MSE(1) 64%

normy Uwagi Wydzia³ MSE Nr rysunku 08.01.01 TABELKA DO RYSUNKU WYKONAWCZEGO 180 Konstruow.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/21/00-tabelka-do-rys-wyk-i-zlozeniowego-wymiary-mse-1/

21/01/2015 www.pdf-archive.com

407 mod 64%

18.04.2012 (10:42) 800 200 P-koła [BHP] P-straty [BHP] P-norm [BHP] Mnorm [Nm] 0 0 200 50 400 100 600 150 18.04.2012 8:34 0 1000 2000 3000 Parametry pomiaru mocy Moc według normy Moc na silniku Moc na kołach Straty mocy Maksymalna moc przy 1) Pnorm PMot Pkoła Pstraty 239,2 236,1 183,1 53,0 4390 5000 n [rpm] Parametry otoczenia BHP BHP BHP BHP rpm / 176,0 kW / 173,7 kW / 134,7 kW / 39,0 kW / 193,9 km/h Temperatura otoczenia Temp.powietrza zasysanego Wilgotność powietrza Cisnienie atmosferyczne Cisnienie pary TOtoczenie 14,3 TPowietrze zasysane18,5 HPowietrze 36,6 pPowietrze 988,9 pPara 6,0 / Temperatura oleju Temperatura paliwa TOlej TPaliwo Moment obrotowy 1) Mnorm Maks.moment obrotowy przy 515,0 Nm 2085 rpm Maks.osiągnięta pr.obrotowa 4465 rpm / 197,3 km/h 1) 4000 92,0 km/h °C °C % hPa hPa ----,- °C ----,- °C Korekcja według DIN 70020 Współczynniki korekcji:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/01/407-mod/

01/09/2017 www.pdf-archive.com

vypr otazky 64%

Nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné – nařízení, usnesení, normy, dohody Povinné (právní) – právní předpisy, normy, mezinárodní smlouvy, dohody, protokoly Ekonomické Informační Institucionální 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/vypr-otazky/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

T2 - 00055 (1) 64%

1,5cm z każdej strony).Ostateczne powierzchnie i wymiary, wykonane wg normy ON-ISO:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/t2-00055-1/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 59%

PODSTAWA OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Inwestora, w oparciu o wytyczne technologiczne, uzgodnienia międzybranżowe oraz obowiązujące przepisy i normy:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

Projekt budowlany wybranych elementów hali stalowej 59%

Normy krajowe dotyczące projektowania dźwignic i torów jezdnych zostały wycofane w 2010 roku.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/projekt-budowlany-wybranych-element-w-hali-stalowej/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Biwak-Azymut na przygode.PDF 59%

Uczestnika obowiązują ogólnie przyjęte zasady i normy postępowania w społeczeństwie.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/biwak-azymut-na-przygode/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

poradnik 57%

Halina Weker *Normy żywienia zdrowych dzieci w 1–3.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/poradnik/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Turnieju PL 56%

Konfiguracja wykraczająca poza standardowe oraz dozwolone normy wskazane w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/23/regulamin-turnieju-pl/

23/07/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin-Turnieju1 56%

Konfiguracja wykraczająca poza standardowe oraz dozwolone normy wskazane w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/15/regulamin-turnieju1/

15/07/2014 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 55%

normy dopuszczalnych zanieczyszczeń wód oraz normy jakości ścieków (określają skutki jakich ścieki nie mogą spowodować w odbiorniku np.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Tramwaj do Dworca PKP 55%

414), • obowiązujące normy, katalogi, przepisy i wytyczne projektowania.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/16/tramwaj-do-dworca-pkp/

16/01/2012 www.pdf-archive.com

Oferta katalogowa - Standard XL 55%

Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami normy EN 16630:2015.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/22/oferta-katalogowa-standard-xl/

22/08/2016 www.pdf-archive.com

UBÓJ RYTUALNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY K 52 13 (1) 52%

Uzasadniając objęcie wnioskiem przepisów karnych ustawy o ochronie zwierząt, wnioskodawca stwierdził, że oczywistą konsekwencją zakwestionowania normy sankcjonowanej (art.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/20/ub-j-rytualny-trybuna-konstytucyjny-k-52-13-1/

20/02/2015 www.pdf-archive.com

poradnik sam slowacja 2016 52%

W POLSCE NIE ISTNIEJE WYMÓG SPEŁNIANIA JAKIEJKOWLIEK NORMY EURO DLA DOPUSZCZENIA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO RUCHU.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/poradnik-sam-slowacja-2016/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

1BADANIA OPERACYJNE PL Sokołowska 51%

W tablicy podano normy pracy poszczególnych maszyn przy produkcji wyrobów W1 i W2 oraz ich zdolności produkcyjne.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/19/1badania-operacyjne-pl-soko-owska/

19/10/2015 www.pdf-archive.com

Zdobądź z nami Malbork - regulamin konkursu 50%

6.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Organizatora treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/zdob-d-z-nami-malbork-regulamin-konkursu/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

Konkurs - rymowanka 50%

6.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Organizatora treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/konkurs-rymowanka/

13/10/2017 www.pdf-archive.com