Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 February at 05:00 - Around 75000 files indexed.


Show results per page

Results for «notatce»:


Total: 3 results - 0.009 seconds

bledy-wrzesien 100%

Nazwisko i imię Nr umowy Data Komentarz 1 Krupiński Patryk 1953288 2 Andrzejewska Natalia BLP0008900541 2016-09-07 Brak uzasadnienia anulacji w notatce.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/10/bledy-wrzesien/

10/09/2016 www.pdf-archive.com

sprzeciw+wyjaśnienia 50%

Tego   dnia   przebieg   zdarzeń,   jak   wynika   z   analizy   materiału   zgromadzonego   w   sprawie,   był   zgoła   odmienny,   a   jaki dokładnie, to wykażę – choć na miejscu zdarzenia nie byłem ­ bazując na notatce urzędowej, protokołach przesłuchania świadków oraz własnym doświadczeniu życiowym (kierowcą jestem od 24 lat, a uważnym obserwatorem otaczającej mnie rzeczywistości od 42...), które razem, po wielu nieprzespanych nocach, pozwoliły mi dociec prawdy.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/sprzeciw-wyja-nienia/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

podstawowe dane dotyczace ubostwa w polsce w 2016 36%

Strategii Europa 2020 ustaleniami oprócz wskaźników ubóstwa i wykluczenia społecznego obliczanych na podstawie Europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC), w notatce uwzględniono także informacje na temat zasięgu ubóstwa skrajnego szacowanego na podstawie Badania budżetów gospodarstw domowych (BBGD).

https://www.pdf-archive.com/2018/07/03/podstawowedanedotyczaceubostwawpolscew2016/

03/07/2018 www.pdf-archive.com