Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 November at 06:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «novih»:


Total: 34 results - 0.039 seconds

Ana-diplomski 100%

I ako mi to možda ne vidimo na prvi pogled, naš život se svakodnevno menja sa razvojem novih tehnologija i inovacija.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/21/ana-diplomski/

21/11/2013 www.pdf-archive.com

Media Clipping 2014 98%

Izmjene su moguće ukoliko prestane sa radom neko od štampanih izdanja ili u slučaju dodavanja novih novina/magazina uz finansiranje od strane Naručioca.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/media-clipping-2014/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

HPH prezentacija 98%

Ti se prijedlozi mogu odnositi na otkrivanje novih tržišnih niša, ali i stvaranja novih poslovnih koncepata utemeljenih na već postojećim biznisima i poslovnim modelima.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/hph-prezentacija/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Upitnik za posao 93%

a) sticanje novih znanja i vještina b) sigurniji posao nego što trenutno imam c) konkretno me interesuje djelatnost drvoprerade d) promjena statusa nezaposlenosti e) isprobavam nešto novo i izazovno za mene f) mogućnost uticaja na visinu zarade g) nešto drugo.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/17/upitnik-za-posao/

17/02/2017 www.pdf-archive.com

KRST ili HLEB 92%

Beograd, 7525 od postanka sveta 4 Uvod Kwiga koja je pred nama predstavqa zbir tekstova koji su napisani na temu novih tehnologija identifikacije li~nosti i biometrije u Srbiji, Rusiji, Abhaziji, Gruziji, Gr~koj (na Svetoj Gori Atonskoj).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/krst-ili-hleb/

07/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 9 82%

Svjesni teskih gospodarskih socijalnih prilika, u protekle smo detiri godine raznim mjerama i pomoiima nastojali smanjiti nezaposlenost i ublaziti njene posljedice te poticati otvaranje novih radnih mjesta.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-9/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Adriatic Balkan Fintech Hackathon-PR1-napovednik (1) 79%

Za razvoj novih inovacij na enem mestu bodo svoje tehnološke razvojne platforme omogočili Halcom, MakerLab, Microsoft, in Microblink.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/25/adriatic-balkan-fintech-hackathon-pr1-napovednik-1/

25/09/2016 www.pdf-archive.com

statut 76%

Ako se zbog pro5irenja djelatnosti izvodenjem novih programa ili izmjene programa mijenja o'dobreni program rada kao jedan od uvjeta za podetak obavljanja djelatnosti, djedji vrti6 je duian prije podetka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanje rjeSenja o podetku rada u p"orn l.jenjenim uvjetima.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 3 74%

"Radujem se Sto nismo posustali Koziiki glosnik DAN GRADA u plonalazenju delenja za tvrlke koje su u stedaju i pred nama je rjesavanje odrcdenih prioriteta, s naglaskom na otvaranju Sto veieg bmja novih radnih mjesta.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-3/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Predavanje-08 72%

KOMPJUTERSKI PODRŽANO CRTANJE I MODELIRANJE TRODIMENZIONALNIH PREDMETA Primjena računara značajno doprinosi automatizaciji i unapređenju postojećih tehnika projekciranja te ponudi novih metoda.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-08/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

Statika - Nermina Zaimovic-Uzunovic 69%

godine PREDGOVOR Sa pojavom novih tehnika i tehnologija, pripreme knjiga i uopšte udžbeničke literature, posebno iz tehničkih disciplina, postalo je lakše i kvalitetnije.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/23/statika-nermina-zaimovic-uzunovic/

23/02/2018 www.pdf-archive.com

Atoderm Vodič za AD 69%

Smanjuje se suvoća kože, prevenira prodiranje alergena odgovornih za pojavu novih akutnih faza i umiruje svrab.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/atoderm-vodi-za-ad/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

Inteligentna upotreba prirodnih resursa 68%

Izgradnja novih gradova iz temelja iziskuje manje problema i delotvornije je od obnove starih.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/inteligentna-upotreba-prirodnih-resursa/

17/05/2011 www.pdf-archive.com

Vabilo 2.6.2016 68%

Po ljubljanskih ulicah se je valila povorka mladih pristašev novih družbenih gibanj, ki so glasno zahtevali spoštovanje človekovih pravic, čisto okolje in mirovno politiko brez jedrske grožnje.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/06/vabilo-2-6-2016/

06/07/2016 www.pdf-archive.com

4.1.2006 66%

podsjetio je da je u pro{loj godini primljeno 278 novih radnika, izvr{ena je rekonstrukcija odmarali{ta za radnike u Bao{i}u, opremljen je novi restoran u krugu ove fabrike, te da je pove}ana plata zaposlenima za 30 odsto.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/4-1-2006/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

02 63%

Mali akcionari, kako je kazao, ne negiraju interes da {to prije do|e do dokapitalizacije RiTE Gacko i pravljenja novih termoelektrana u ovoj op{tini, ali uz zahtjev da se poni{ti sporna peta sjednica i ovakav ugovor sa "^e{kom elektroprivredom".

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 60%

 profesionalno usmjeravanje  savjetovanje pri odabiru zanimanja  upoznavanje sa čimbenicima uspjeha u odabiru zanimanja  odabiranje novih zanimanja koji su u interesu polaznika nakon završene škole koja nije zadovoljila potrebe tržišta rada ili samog lica  pomoć pri odabru programa koji ima prohodnost za nastavak napredovanja  upoznavanje sa demografskim trendovima i geografskoj mobilnosti kadrova  upoznavanje sa programima rada i obrazovanje za potrebne kompetencije u struci  usavršavanje radi usklaĎivanja s potrebama razvoja tržišta rada  otvaranje aktuelnih zanimanja nastalih razvijanjem nauke, tehnike i tehnologije  izvoĎenje kursne nastave (njemački jezik, engleski jezik, poznavanje rada na računaru) u cilju ispunjavanja uslova na konkursima, brže zaposlivosti i mogućnosti obrazovanja u stranim zemljama  Centar takoĎe vrši pripremu za upis na fakultet 2 PU „CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH“ GRAČANICA Opći podaci o Centru Privatna ustanova „Centar za obrazovanje odraslih“ smještena je na lokaciji u Ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

Evropa - družbenogeografski oris 57%

 zmanjšanje povpraševanja po določenih izdelkih (jeklo, izdelki težke industrije)  konkurenca novih proizvajalcev (Kitajska, JV Azija)  selitev proizvodnje v območja s cenejšo delovno silo  nove tehnologije in racionalizacija proizvodnje  liberalizacija svetovne trgovine z industrijskimi izdelki    Stare industrijske panoge o Lokacijski dejavniki in značilnosti o Stare industrijske regije v Evropi  Velika Britanija :

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/evropa-dru-benogeografski-oris/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

3D Studio MAX 57%

Tako i MAX razvija svoj karakter – svaka nova verzija obuhvata čitav spektar novih poželjnih osobina.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/23/3d-studio-max/

23/10/2015 www.pdf-archive.com

SAS survival handbook 55%

The SAS survival handbook - John Wiseman / Prijevod i nadopuna Milan Čekada Izbjegavanje nesreća Predviđanje nesreća Suše Rizici od požara Higijena Skladištenje i čuvanje vode Požari Poplave Munje Zemljotres Vozila PREŽIVLJAVANJE NA OTOCIMA I OBALI MORA Uvod Hrana i glad Voda i žeđ Boriti se i preživjeti Hrana iz mora i na otoku Improvizirana sredstva za lov i ribolov Opasnosti na moru i otoku Zaštita od sunca Otrovne morske životinje Otrovne i opasne životinje i biljke na otoku Ugrizi zmija Otrovne biljke Pripremanje hrane PREHRANA U PRIRODI Uvod Cilj, značaj i zadaće izučavanja ishrane u prirodi Uporaba divlje flore i faune Vitaminska vrijednost Kalorična vrijednost Ispitivanje novih i nepoznatih biljaka Prepoznavanje biljaka Biljke koje se moraju izbjegavati Gljive Povrtne biljke i salate Čajne biljke Šumsko divlje voće Kruh Načini dobijanja ulja iz divljih biljaka Začinske biljke Biljni začini i njihov značaj za higijenu životnih namirnica animalnog porijekla Začinsko divlje bilje Ljekovito bilje Gljive i pečurke Prehrambeni značaj gljiva Pravila za sakupljanje gljiva Jestive gljive Gljive i pečurke sa listićima Pečurke sa cjevčicama Otrovnost gljiva, trovanje i liječenje Jestive divlje životinje Slatkovodne ribe Jestive morske životinje Ptice Divlje životinje 97 97 97 98 98 98 98 100 101 102 103 105 105 105 106 107 107 116 119 119 119 121 121 121 123 126 126 126 127 127 127 128 128 129 129 129 134 135 137 141 142 143 144 146 148 148 149 149 150 153 155 157 157 158 158 158 Sva prava ove epublikacije su pridržana.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/25/sas-survival-handbook/

25/05/2017 www.pdf-archive.com

SqlPriručnik 55%

Sadržaj Osnove naredbe SELECT Relacioni operatori Složeni uslovi Operatori IN i BETWEEN Operator LIKE Spajanje tabela Ključevi Obavljanje spajanja Klauzula DISTINCT i eliminacija duplikata Pseudonimi i IN podupiti Agregatne funkcije Pogledi Formiranje novih tabela Menjanje tabela Dodavanje podataka Brisanje podataka Ažuriranje podataka Indeksi Klauzule GROUP BY i HAVING Još o podupitima Klauzule EXISTS i ALL Klauzula UNION i spoljašnje spajanje Embedded SQL Česta pitanja o SQL-u Nestandardni SQL Pregled sintakse naredbi Vežbanja Važniji sajtovi o SQL-u, bazama podataka i sličnim temama Osnove naredbe SELECT U relacionoj bazi podataka podaci se smeštaju u tabelama.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/02/sqlpriru-nik/

02/09/2016 www.pdf-archive.com

KONČNA BROŠURA - UGD - zakon o prevzemih 54%

- Denarno plačilo Nadomestne vrednostne papirje (druge družbe) Del cene kot denarno plačilo, del pa v obliki vrednostnih papirjev (kombinirana ponudba) Ponudba alternative (imetniki vrednostnih papirjev lahko izbirajo, denar ali vrrednostni papirji) V primeru da je prevzemnik že presegel prevzemni prag ali pa, da je v preteklih 12 mesecih za nakup pet ali večodstotni delež glasovalnih pravic uporabil denarno plačilo, mora na za nakup novih vrednostnih papirjev ponuditi le denarno plačilo.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/kon-na-bro-ura-ugd-zakon-o-prevzemih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

cordyceps-sinensis 52%

• • • • • • • • • • Poremećaja imuniteta – smanjen imunitet i autoimune bolesti Malignih oboljenja Benignih promena (ciste i tumori) Infekcija Kardiovaskularnih bolesti (ateroskleroza, infarkt miokarda, moždani udar, aritmije) Bolesti jetre (hepatitis, ciroza jetre, masna jetra) Bolesti bubrega ( nefritis, kamen u bubregu, bubrežna insuficijencija) Povišenog šećera i holesterola Seksualnih disfunkcija Hroničnog umora, depresije i stresa Uticaj kordicepsa na ćelije raka Jedna od najvećih koristi od kordicepsa jeste potencijal ove pečurke kao izvora novih lekova protiv malignih oboljenja.

https://www.pdf-archive.com/2020/02/24/cordyceps-sinensis/

24/02/2020 www.pdf-archive.com

PLAN 52%

2).Ukinuti nepotrebna radna mjesta (viska radnika je ponajvise u samom vrhu kompanije koji i primaju najvece plate i najveci su teret za kompaniju).Otvoriti nova radna mjesta nakon nabavke novih aviona.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/15/plan/

15/02/2015 www.pdf-archive.com

CIS-DOC-2011-07-019 51%

Ugovori se primjenjuju tokom pregovora prije zaključenja neke poslovne transakcije, pri zaposlenju novih radnika, komunikacije s poslovnim partnerima itd.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/10/cis-doc-2011-07-019/

10/12/2018 www.pdf-archive.com