Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «numrin»:


Total: 4 results - 0.012 seconds

AL-TESTE B kat - me përgjigje 100%

А,A1,B) Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

https://www.pdf-archive.com/2016/09/03/al-teste-b-kat-me-pergjigje/

03/09/2016 www.pdf-archive.com

Termetet 47%

→ Nëse shfaqet zjarr mundohuni që ta shuani menjëherë dhe telefononi në numrin falas:193 →Nëse mundeni jepuni ndihmën e parë personave të lënduar që ndodhen në afërsinë tuaj.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/termetet/

14/09/2016 www.pdf-archive.com

languagebox 43%

Telefononi numrin (800) 362-3310. TTY / TDD:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/languagebox/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

raca shqiptare 39%

Raca e jonë i ka dhënë botës së huaj vlefta të larta e të shumta në përpjestim me numrin e përfaqsonjësve të sajë.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/27/raca-shqiptare/

27/06/2020 www.pdf-archive.com