Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obcych»:


Total: 45 results - 0.021 seconds

Zapożyczenia językowe 100%

Strukturalne – „kalki” Wierne odwzorowania obcych konstrukcji językowych, tłumaczenia ich na język polski.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/zapo-yczenia-j-zykowe/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

cv-damian-error (1) 93%

podstawowe Znajomość języków obcych polski angielski poziom ojczysty poziom średnio- zaawansowany hiszpański poziom podstawowy niemiecki poziom podstawowy Umiejętności Praca w grupie, Praca w banku, Praca biurowa, Obsługa urządzeń biurowych, Obsługa komputera Zainteresowania Sport, nauka języków obcych, polityka, zarządzanie, teologia, psychologia.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/22/cv-damian-error-1/

22/03/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 92%

2 umowy zapisano, że kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF wg Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

Podanie do SLO 92%

Wybór języków obcych (potwierdź X) język angielski język angielski język niemiecki realizacja zakresu rozszerzonego realizacja zakresu podstawowego lub język rosyjski Wybór przedmiotów z zakresie rozszerzonym (zaznacz X) (wybierz z listy jeden, dwa lub trzy przedmioty) historia biologia geografia fizyka chemia - trzeba wybrać co najmniej jeden przedmiot!

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

Koszykarze-freePDF 79%

Ulice były puste nie licząc porzuconych samochodów, które nie nadawały się do użytku przez ten dziwny impuls zaraz po przybyciu obcych.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/koszykarze-freepdf/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 76%

Kredytobiorcy wskazali, że są świadomi, że z kredytem waloryzowanym związane jest ryzyko kursowe, a jego konsekwencje wynikające z niekorzystnych wahań kursu złotego wobec walut obcych mogą mieć wpływ na wzrost kosztów obsługi kredytu (ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 75%

Pozwany bank w dacie zawierania umowy z powodem oferował zarówno kredyty złotowe (w złotych, nie angażujące mechanizmów walutowych), jak i waloryzowane kursem walut obcych, zaś wybór konkretnej oferty kredytu i każdego innego wariantu zależny był włącznie od decyzji kredytobiorcy wyrażonej we wniosku kredytowym.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

Egzamin Cywilizacja 73%

świątynię z obcych kultów.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/egzamin-cywilizacja/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

chuckcasey 73%

kontaktów personalnych Znajomość języków obcych:

https://www.pdf-archive.com/2011/08/10/chuckcasey/

10/08/2011 www.pdf-archive.com

cv 73%

503719292 Wykształcenie 2009 - 2013 Technikum nr 1 w Zamościu, Technik cyfrowych procesów graficznych Doświadczenie praca w rolnictwie, praca przy zbiorach owoców i warzyw Dodatkowa działalność 2009- 2012 działalność w samorządzie uczniowskim Umiejętności Znajomość obsługi maszyn rolniczych bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, Mac bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz pakietu Adobe i CorelDraw Znajomość języków obcych język angielski poziom podstawowy Zainteresowania literatura, muzyka, film, grafika, psychologia Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/08/cv/

08/04/2013 www.pdf-archive.com

Ewelina Michta cv. 73%

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

https://www.pdf-archive.com/2013/07/12/ewelina-michta-cv/

12/07/2013 www.pdf-archive.com

cv-anthony-williams 73%

zawodowe ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH niemiecki średnio- zaawansowany UMIEJĘTNOŚCI Logistyka kontraktowa oraz Magazynowa KURSY, SZKOLENIA I CERTYFIKATY 03/2013 Warsztaty pisania Wniosów unijnych Organizator:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/22/cv-anthony-williams/

22/04/2016 www.pdf-archive.com

cv-michael-kraighet 73%

magister Znajomość języków obcych angielski:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/30/cv-michael-kraighet/

30/04/2016 www.pdf-archive.com

cv-seth-ferrero 73%

magister Znajomość języków obcych angielski:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/02/cv-seth-ferrero/

02/05/2016 www.pdf-archive.com

cv-anthony-williams 73%

zawodowe ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH niemiecki średnio- zaawansowany UMIEJĘTNOŚCI Logistyka kontraktowa oraz Magazynowa KURSY, SZKOLENIA I CERTYFIKATY 03/2013 Warsztaty pisania Wniosów unijnych Organizator:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/11/cv-anthony-williams-2/

11/10/2016 www.pdf-archive.com

CV KAROL ARNDT 72%

 gotowość do delegacji i relokacji  umiejętność pracy pod presją czasu  umiejętność występowania przed grupą ludzi, prowadzenia szkoleń  gotowość do nauki języków obcych - nowe technologie - motoryzacja (wyjazdy na targi w Paryżu/Frankfurcie) - sporty siłowe i fitness - czasopisma o tematyce motoryzacyjnej polskie i zagraniczne Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/15/cv-karol-arndt/

15/12/2017 www.pdf-archive.com

sciaga angol do pdf 67%

Trapdoors - zostawienie kompa bez wylogowania się dla obcych;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/18/sciaga-angol-do-pdf/

18/12/2014 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 67%

a) Fundusz instytucji kultury, fundusz rezerwowy – tworzony z zysku na pokrycie strat b) Organy wykonawcze JST upoważnione do zatwierdzania sprawozdań finansowych instytucji kultury, c) Zasady zmniejszania funduszu instytucji o nieumorzone środki z dotacji celowych inwestycyjnych oraz unijnych lub z innych źródeł otrzymanych na zakup lub wytworzenie majątku trwałego na rozliczenia międzyokresowe przychodów d) Zmniejszenie straty instytucji z tytułu pokrycia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z obcych źródeł pozostałymi przychodami operacyjnymi w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów już za 2014 rok.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 66%

2 i 12 Regulaminu pod pojęciem kredytu indeksowanego do waluty obcej rozumiano kredyt oprocentowany według stopy procentowej, opartej na stopie referencyjnej, dotyczącej waluty innej, niż złote, którego wypłata oraz spłata odbywała się w złotych w oparciu o kurs waluty obcej do złotych, według tabeli kursów walut obcych obowiązującej w Banku.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

SB 64%

Po co szukać obcych bogów, kiedy są swoi.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/31/sb/

31/03/2017 www.pdf-archive.com

Grzegorz Skuza CV 61%

magister UMIEJĘTNOŚCI znajomość języków obcych   polski:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/03/grzegorz-skuza-cv/

03/09/2014 www.pdf-archive.com

propaganda polityczna 60%

W okresie II Wojny Światowej radio, ze względu na zasięg, było wykorzystywane również do nadawania komunikatów dla obywateli obcych państw, będących przeciwnikami politycznymi.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/19/propaganda-polityczna/

19/04/2018 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 59%

i jej konsekwencjach dla pacjentów mgr Werona Król (UP) Kreatywna kompilacja, czyli o eklektyzmie w nauczaniu języków obcych mgr Małgorzata Major (UG) Czy przyszłość telewizji jest zagrożona?

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com

DziadyIII 59%

krwawe sceny toczą się po wszystkich stronach ziemi naszej i po obcych krajach.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/dziadyiii/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

Jak zbudować efektywny zespół projektowy 57%

And science of coaching (120 h) Wszechnica UJ/ Erickson College International Inspired by Astia Szkoła języków obcych British School Trener Biznesu – Pracownia Psychologiczna Elżbieta Sołtys, Jan Robert Sołtys Finamo S.A.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/28/jak-zbudowa-efektywny-zesp-projektowy/

28/08/2014 www.pdf-archive.com