Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obejmuj»:


Total: 80 results - 0.016 seconds

Prawo ochrony środowiska 93%

Wykład 11.10.2014 Gospodarka wodna.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Londyn 90%

3.3 Religia Po zakończeniu wojny rozpoczęto realizację planu przestrzennego rozwoju stolicy, obejmującego m.in.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/14/londyn/

14/02/2016 www.pdf-archive.com

rossmann-zbiorowy-8 17 88%

REGULAMIN promocji Sierpień 2017 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/02/rossmann-zbiorowy-8-17/

02/08/2017 www.pdf-archive.com

Wzór umowy spółki z o.o. 86%

§6 Udziały w Spółce obejmują:

https://www.pdf-archive.com/2019/12/07/wzor-umowy-spoki-z-oo/

07/12/2019 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 76%

58)  umowa ubezpieczenia zbiorowego – umowę ubezpiecze­ nia, inną niż umowa ubezpieczenia rodzinnego, zawartą na rachunek określonej w umowie ubezpieczenia grupy lub grup osób, obejmującą łącznie co najmniej 5 osób albo umowę ubezpieczenia zawartą w formie polisy otwartej;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

raport wsi 75%

Ustawa ta ściśle określała obowiązki Wojskowych Służb Informacyjnych, wskazując że obejmują one jedynie zadania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w obronność Państwa oraz naruszeniom tajemnicy państwowej w zakresie obronności.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-pl 72%

5) Zwiedzanie browaru obejmujące wizytę w pomieszczeniach produkcyjnych dla gości indywidualnych w wieku poniżej 18 lat jest dozwolone wyłącznie za zgodą i pod stałym nadzorem ze strony rodziców lub innego opiekuna w wieku powyżej 18 lat posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-pl/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 71%

    integracja techniczno – technologiczna – polega na przystosowaniu infrastruktury liniowej i punktowej, środków transportowych i przeładunkowych do obsługi tej samej jednostki ładunkowej (kontenery, TEU – jeden kontener dwudziestostopowy) integracja organizacyjna – jeden operator integracja dokumentacyjna – jeden dokument integracja cenowa – z miejsca A do miejsca B określona jako jedna cena  integracja prawna – jeden kontrakt obejmujący cały proces transportowy Ta koncepcja transportu intermodalnego pozwoliła na stworzenie koncepcji ładunku transportowego, jest to skoordynowany z punktu technicznego, technologicznego, organizacyjnego i handlowego racjonalne postępowanie po sobie procesów przewozu, przeładunku i składania mającego na celu przemieszczenie towaru w przestrzeni i czasie.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

beka 67%

https://www.pdf-archive.com/2012/04/21/beka/

21/04/2012 www.pdf-archive.com

Bydgoszcz2 66%

Bydgoszcz, 30 lipca 2015r. Szanowna Wysoka Komisjo !

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz2/

31/07/2015 www.pdf-archive.com