Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obiekt»:


Total: 40 results - 0.027 seconds

Tom III-Przedmiary 100%

83,00 6 - krzewy ha 2,17 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) x x 7 - z przeznaczeniem do ponownego wbudowania m3 45 321,85 8 - z przeznaczeniem na odkład m3 116 382,65 x x D.01.02.02 D.01.02.03 Rozbiórka obiektów kubaturowych 9 -Obiekt nr 1 - mieszkalny m3 413,00 10 - Obiekt nr 2 - gospodarczy m3 594,00 11 - Obiekt nr 3 - gospodarczy m3 699,00 12 - Obiekt nr 4 - gospodarczy m3 20,00 13 - Obiekt nr 5 - gospodarczy m3 25,00 14 - Obiekt nr 6 - gospodarczy m3 36,00 15 - Obiekt nr 7 - gospodarczy m3 15,40 16 - Obiekt nr 8 - gospodarczy m3 1 512,50 17 - Obiekt nr 9 - gospodarczy m3 30,00 18 - Obiekt nr 11 - gospodarczy m3 240,15 19 - Obiekt nr 12 - gospodarczy m3 54,00 20 - Obiekt nr 13 - garaż m3 30,00 Strona 4 z 153 L.p.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/05/tom-iii-przedmiary/

05/02/2014 www.pdf-archive.com

SSiED Opracowanie 80%

JEŻELI warunek TO decyzja  warunek - częśd warunkowa reguły, przesłanka  decyzja - częśd decyzyjna reguły, konkluzja Mówimy, że obiekt rozpoznaje regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową Mówimy, że obiekt wspiera regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową i decyzyjną Dokładnośd klasyfikacji - procent przykładów testowych poprawnie zaklasyfikowanych przez model Czułośd - jaka częśd prawdziwych wyników pozytywnych zostanie uznana jako pozytywne przez klasyfikator Specyficznośd - Jaka częśd wyników prawdziwie negatywnych zostanie uznana za negatywne przez klasyfikator , , W ramach czyszczenia danych można wykonad:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/ssied-opracowanie/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

Kompozycja i kadrowanie 78%

fotografując samolot) uzyskamy przy nachyleniu linii skośnej 30o w stosunku do poziomu zdjęcia, zdjęcie oprócz tematu głównego musi posiadać tło informujące o tym, gdzie obiekt główny się znajduje.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/19/kompozycja-i-kadrowanie/

19/05/2012 www.pdf-archive.com

1 77%

Obiekt stanowi reprezentacje pewnego podmiotu z danej dziedziny zastosowań.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/1/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

Willa Slavita 74%

Willa Slavita, to komfortowy obiekt położony w willowej dzielnicy Zakopanego.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/10/willa-slavita/

10/12/2014 www.pdf-archive.com

UFO JAKO MAGNOKRAFT 70%

To samo mówi dr.Jan Pająk jeśli fizyczny obiekt umieścimy w dipolarnym polu telekinetycznym poruszymy ruchowo sygnaturę telemetryczną zwaną duplikatem w podprzestrzeni.Ruch taki nazywa się telekinezą.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/24/ufo-jako-magnokraft/

24/09/2015 www.pdf-archive.com

ciąga 62%

przeglad literatury , eksperyment, obserwacja, badanie dokumentów, wywiad, ankieta metody ilosciowe - metody badawcze, w których okresla sie parametry liczbowe (w odpowiednich jednostkach), charakteryzujacych badane zjawisko lub obiekt badan;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Galeria Batory oferta 58%

Warszawskiej około 25 miejsc Miejsca parkingowe w promieniu 200 m od Galerii - ponad 90 miejsc PLANOWANE OTWARCIE II KWARTAŁ 2012 Galeria BATORY to nowoczesny obiekt zlokalizowany w najściślejszym centrum miasta Giżycka przy ulicy Warszawskiej (główna ulica handlowa Giżycka) oraz przy największej inwestycji w Giżycku - EKOMARINA (największy na Mazurach nowoczesny port pasażerski i jachtowy nad jeziorem Niegocin).

https://www.pdf-archive.com/2011/08/25/galeria-batory-oferta/

25/08/2011 www.pdf-archive.com

pm w5 prezentacja 58%

Sensory II C= I Czujniki pojemnościowe Czujniki magnetyczne Materiał przewodzący Obiekt przewodzący, umieszczony w polu elektrostatycznym kondensatora otwartego, staje się sam elektrodą pośrednią C, a pojemność takiego układu jest zawsze większa od pojemności kondensatora bez elektrody pośredniej Jarosław M.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w5-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

Faber - MEBLE HOTELOWE 58%

Bryły i funkcje mebli łączą się ze sobą, tworząc zupełnie nowy obiekt, który znakomicie pasuje do ciasnych pomieszczeń.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/14/faber-meble-hotelowe/

14/06/2016 www.pdf-archive.com

Kładka na stacji Bonarka 56%

3 Branża obiekty inżynierskie Budowa kładki pieszo-rowerowej w km 3+032 Projektowany obiekt jest kładką dla pieszych i rowerzystów.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/27/k-adka-na-stacji-bonarka/

27/12/2016 www.pdf-archive.com

Niżnik 55%

10.07.2014 Polska Dąbki - Projekt Plaża obóz rekreacyjny Rodzaj / Obiekt:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

klasa-cw-2 54%

PutPesel, PutNazwisko, PutImie, PutDataUrodzenia, PutWiek Zainicjuj obiekt osoba klasy Osoby i wyświetl PESEL, nazwisko, imię, datę urodzenia, wiek dla tego obiektu, Napisz metodę sprawdzającą poprawność numeru PESEL w oparciu o poniŜszy algorytm oraz sprawdź numer PESEL dla przykładowego obiektu klasy Osoby.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/13/klasa-cw-2/

13/12/2016 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 53%

602 613 031, 510 268 510 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY ADRES Kraków, ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

Tablice 52%

ALFABET NUMEROLOGICZNY WEDYJSKI 1 2 3 4 5 6 7 8 A B G D E U O F I C L M N V Z H J K S T Q R W P X Y 2 Charakterystyka wibracji podstawowych Liczba Zalety Wady Relacje międzyludzkie Dodatkowe określenia 1 silny charakter, duma, indywidualizm, umiejętność dowodzenia grupą, niebywała intuicja skłonność do dominacji, agresja, niecierpliwość, złośliwość porywczość, zmienność, namiętność, zaborczość krytyczny przywódca, obiekt pożądania, kłopotliwy współpracownik 2 altruizm, subtelność, marzycielstwo, skromność, ufność przewrażliwienie, nieśmiałość, problemy z samoakceptacją romantyzm, bezgraniczne poświęcenie zamyślony artysta, wspomożyciel cierpiących 3 otwartość, charyzma, szczerość, entuzjazm, siła, witalizm łatwowierność, egocentryzm, zarozumiałość, lojalność, spontaniczność nieustanne działanie, brak rutyny, chęć pokazania swoich możliwości 4 skuteczność, dokładność, ambitność zamknięcie w sobie, odosobnienie, popadanie w rutynę stałość, pewność, bezpieczeństwo, lojalność zdrowy rozsądek, analityczny umysł 5 inteligencja, towarzyskość, błyskotliwość, charyzma niestałość, impulsywność, zmienność, złośliwość romantyzm, idealizm, kłopoty ze stałymi związkami dusza towarzystwa, nieustanne działanie 6 ufność, łagodność, szczodrość, prawość, subtelność pesymizm, lenistwo, nietolerancyjność idealizm, czułość, potrzeba pełnego zaufania pamiętliwy mściciel, konserwatysta wierny ideałom skłonność do sarkazmu, krytycyzm, nieufność, wierność, uprzejmość, delikatność przenikliwy umysł, spokojny introwertyk 7 potężna intuicja, powaga, wewnętrzna dyscyplina, zdolność obserwacji, spostrzegawczość 3 Liczba Zalety Wady Relacje międzyludzkie Dodatkowe określenia 8 uczciwość, odwaga, towarzyskość, pewność siebie agresja, pycha, zuchwałość lojalność, namiętność, dominacja mściwy władca, opanowany przywódca altruizm, bogata wyobraźnia, chęć niesienia pomocy agresja, egoizm, kłótliwość, potrzeba nieustannego “stawiana na swoim” wierność, czułość, delikatność, romantyzm zgryźliwa maruda, nieufny samotnik 9 Charakterystyka wibracji mistrzowskich Liczba Zainteresowania Znaczenie Rady 11 SPRAWY DUCHOWE artyzm, zdolność obserwacji Panuj nad własnymi emocjami.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/25/tablice/

25/06/2016 www.pdf-archive.com

Booking 51%

Mogą one uwzględniać podatki nałożone przez lokalne władze oraz dopłaty ustalone przez obiekt.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/01/booking/

01/08/2017 www.pdf-archive.com

5dynamika 50%

05 Dynamika 64 ZAGADNIENIE (ZADANIE) PROSTE     x ( t ),y( t ),z( t ) OBIEKT P (punkt, ciało) Znane skutki – nieznane przyczyny Rozwiązywanie zagadnień prostych:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/5dynamika/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

Pytania e14 49%

Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać A.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/11/pytania-e14/

11/01/2017 www.pdf-archive.com

Pytania Grupa I 48%

a) Zaklęcia pradawne to te, które były używane około 2000 lat temu b) Zaklęcia ochronne to te, które mają zadziałać szybko, chronią nas podczas pojedynków c) Zaklęcia ochronne to te, które działają długofalowo, ochraniają większą powierzchnię/obiekt d) Zaklęcia niewybaczalne karane są od XVIII wieku, dożywotnim Azkabanem 19.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/08/pytania-grupa-i/

08/11/2015 www.pdf-archive.com

Mietvertrag Redacted 47%

J uni 201 4 MIETVERTRAG FÜR WOHNUNG Liegenschaft Obiekt Seh r 3.5 Zimmerwohnung z.OG west Gedeckter Parl<platz Nr.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/19/mietvertrag-redacted/

19/07/2016 www.pdf-archive.com

Ogłoszenia duszpasterskie 47%

Wstęp darmowy( obiekt nie jest rezerwowany – możliwe(minimalne) fiasko meczu).

https://www.pdf-archive.com/2015/10/09/og-oszenia-duszpasterskie/

09/10/2015 www.pdf-archive.com

wyklad cz 1 45%

Każdy obiekt bazy danych może być zapisany w jednym takim pliku lub może być podzielony i zapisany w wielu plikach.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/wyklad-cz-1/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Sojuszu 44%

Obiekt, który będzie atakowany i nie będzie posiadał rozbudowanych murów i wież nie otrzyma wsparcia od sojuszu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/28/regulamin-sojuszu/

28/03/2015 www.pdf-archive.com

brd 43%

STRU UKTURA MIE EJSC KONCE ENTRACJI ZDARZE( DR ROGOWYCH H Z UDZIA)E EM ROW WERZYSTÓ ÓW (wg danychh z lat 2006 – 20008) Charaakterystyka ogólna o Parking/obiekt 7 3.7 Skrzy$owannie (%"cznie) 59.8 Odcinek (%"cznie) 36.6 Charakterystyka szczzegó&owa 22.0 P%aszczyzna kolizji na skrzy$owaniu u 9 17.9 Odcinek mi##dzy p-ktami kolizji 15.4 u Wjazdy i wyjazdy z obiektu 15.4 Wlot na skrzy$owaniee 13.4 Wlot - prrzej!cie dla pieszych h 4.9 Wylot - prrzej!cie dla pieszych h 3.7 Parking/Obiek kt 3 3.3 Odcinek - prrzej!cie dla pieszych h 2.8 ylot ze skrzy$owaniaa Wy 1.2 P%aaszczyzna akumulacji na skrzy$owaniu u 0.0 P%aszczyzna zawracaniaa 0.0 5.0 1 10.0 15.0 20 0.0 25.0 Zm mienno$% stru uktury w lata ach 1998– 20008 70.0 60.0 61.7 57.8 53.1 44.8 36.2 2 39.0 61.3 3 61.3 61.6 48.0 58.5 50.0 40.0 59.0 5 55.2 42.9 40.4 38.6 41.9 46.7 36.4 30.0 57.0 32.5 35.0 20.0 10.0 2.1 2.5 0.0 1998 1999 2.4 0 0.0 200 00 Skrzy$o owanie Raport o stanie brd w Bydgoszczy 2008 2001 4.1 2002 2003 3 5.3 2.0 1.8 2004 Odcinek mi#dzzyw#z%owy 2005 6.3 2006 Parking/ob biekt 1.2 2007 3.8 3 2 2008 - 57 - TRUKTURA PRZYCZYN N ZDARZE( DROGOWYC D CH Z ROWER RZYSTAMI RYS.

https://www.pdf-archive.com/2011/04/08/brd/

08/04/2011 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 9 (28 kwietnia-5 maja) 42%

Prezydent Sportingu Lizbona jest przekonany, że obiekt zainteresowania angielskiej drużyny, William Carvalho nie opuści portugalskiego zespołu.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/05/tygodnik-united-nr-9-28-kwietnia-5-maja/

05/05/2014 www.pdf-archive.com