Search


PDF Archive search engine
Last database update: 03 December at 10:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obiektow»:


Total: 2 results - 0.004 seconds

wyklad cz 1 100%

Posiada ona swoją strukturę logiczną (powiązania między zgromadzonymi danymi) i strukturę fizyczną (zestaw fizycznych obiektów, w ramach których dane są gromadzone).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/wyklad-cz-1/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

SS Ogr WZORY 54%

WZORY Wnioskowanie ogólne o wielu średnich 2017/2018 Analiza wariancji (ANOVA) a – liczba populacji (obiektów;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-wzory/

06/10/2017 www.pdf-archive.com