Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obliczanie»:


Total: 9 results - 0.008 seconds

Numeryczny System Kontroli Prasy Hydraulicznej(2) 100%

Możliwość uruchomienia kilku programów jednocześnie, automatyczne obliczanie.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/17/numeryczny-system-kontroli-prasy-hydraulicznej-2/

17/05/2012 www.pdf-archive.com

Lab3 opis 12 11 12 80%

Obliczanie przepływów maksymalnych rocznych Qmax,p o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia p A.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/18/lab3-opis-12-11-12/

18/01/2013 www.pdf-archive.com

Numeryczny System Kontroli Gilotyny Hydraulicznej 80%

Możliwość uruchomienia kilku programów jednocześnie, automatyczne obliczanie.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/21/numeryczny-system-kontroli-gilotyny-hydraulicznej/

21/06/2012 www.pdf-archive.com

praca1 73%

Obliczanie charakterystyk geometrycznych przekroju (ujęcie numeryczne) Autor:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/praca1/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

Mathcadtymczasowy 63%

Obliczanie prętów skręcanych ..........................................

https://www.pdf-archive.com/2014/01/24/mathcadtymczasowy/

24/01/2014 www.pdf-archive.com

to 61%

ProtParam - narzędzie, które pozwala na obliczanie różnych parametrów fizycznych i chemicznych dla danego białka ProtScale - narzędzie, dzięki któremu można obliczyć profil hydrofobowości wg rożnych skal PROSITE - zawiera opisy domen białkowych, przewidywanie jak działają białka oraz jak się układają w przestrzeni TMpred - narzędzie przewidujące występowanie domen transmembranowych oraz ich orientację Skale hydrofobowe są tworzone na bazie danych eksperymentalnych z pomiarów rozdziału aminokwasów lub peptydów pomiędzy fazę polarna (wodna) i niepolarna (dioksan, oktanol).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/01/to/

01/02/2015 www.pdf-archive.com

SpecyfikacjaKompilatora 46%

+ - * / % oznaczają odpowiednio dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie całkowitoliczbowe i obliczanie reszty na liczbach naturalnych;

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/specyfikacjakompilatora/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

numeryczne 1pdf 45%

wynik = quad('fun1', 1, 2, 2) %xp, xk przedziały całkowania %tol dokładność % Zad 4 disp("# Zad 4") n=6 %Obliczanie funkcji wynik = silnia(n) function k = fun1(x) do tego oddzielnie funkcja fun1(x) oraz silnia(n) k = (x.^3 + x.^2 - 3.*x - 3) ;

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/numeryczne-1pdf/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Projekt kompilatora 44%

+ - * / % oznaczają odpowiednio dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie całkowitoliczbowe i obliczanie reszty na liczbach naturalnych;

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/projekt-kompilatora/

16/12/2016 www.pdf-archive.com