Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obrad»:


Total: 26 results - 0.039 seconds

Predavanje-11 100%

www.fzpkotor.com, fzp.moodle.ac.me Prof.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-11/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

NN 6 88%

(nap) Zamieszanie w Radzie Na sali obrad Rady Księstwa Małopolskiego doszło do małego zamieszania.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/27/nn-6/

27/04/2012 www.pdf-archive.com

CENOVNIK 86%

CENOVNIK ing. arh.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/23/cenovnik/

23/08/2016 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 82%

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, 2) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością, 3) prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie informacji o czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 4) prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami, 5) prawo żądania w trybie określonym w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia, 6) prawo żądania w trybie określonym w statucie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw lub projektów uchwał, 7) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu 8) prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, prawo żądania odpisu obowiązującego statutu oraz odpisu wydanych na jego podstawie regulaminów, 9) prawo zaznajomienia się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami i fakturami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi oraz otrzymania kopii tych dokumentów, Strona | 4 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

Predavanje-15 81%

www.fzpkotor.com, fzp.moodle.ac.me Prof.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/predavanje-15/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

wniosek 69%

(...) na dzień (...) roku i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/30/wniosek/

30/10/2016 www.pdf-archive.com

statut 65%

Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad każdego z WZC –uprawnieni członkowie OKSW otrzymują na 14 dni przed terminem WZC.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA nr 21 grudzień 2018 60%

Powitanie uczestników zebrania, przyjęcie porządku obrad.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/21/biuletyn-pta-nr-21-grudzie-2018/

21/12/2018 www.pdf-archive.com

Program-konferencji-Koronacje-wizerunku-Matki-Bożej 58%

Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów 14-15 września 2017 Częstochowa Miejsce obrad Akademia im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/program-konferencji-koronacje-wizerunku-matki-bo-ej/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn 32 2011 56%

W tej chwili nie ma już chętnych na granie na dalsze spadki i gracze przebierają już nogami aby obrad pozycję L.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/30/biuletyn-32-2011/

30/01/2017 www.pdf-archive.com

02 56%

2 tvcpub 19. 9. 2009.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 56%

– przemijanie klasycznej wizji Uniwersytetu dr Justyna Hołyńska (USz) Stare i nowe portale społecznościowe 17.45-18.05 mgr Agata Klima (UEK) Przetrwanie i przemijanie zobrazowane na podstawie zmian zachodzących w wybranych zasadach ewidencji działalności przedsiębiorstwa 18.05-18.25 18.30 sala 444 mgr Konrad Stępnik (UJ) Nauki społeczne wobec transformacji życia rodzinnego podsumowanie obrad pożegnanie Gości

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com

STATUT 54%

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu raz na cztery lata, zawiadamiając pisemnie wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad, przynajmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

FINA pravila 2017 - 2021 54%

FINA SWIMMING RULES FINA PRAVILA PLIVANJA (2017.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/01/fina-pravila-2017-2021/

01/03/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 52%

Kryteriami poddawanymi ocenie Pracy Konkursowej, w trakcie obrad Komisji Konkursu, są między innymi:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com

Vijesti iz nesvjesti 49%

03.11.2007., 18:01 Mr.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/01/vijesti-iz-nesvjesti/

01/02/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu komentarze (+laureaci) 49%

Z obrad Komisji Konkursowej, o których mowa w ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/regulamin-konkursu-komentarze-laureaci/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 45%

Dyrektor 5 dni wcześniej informuje członków Komisji rekrutacyjnej o terminie obrad.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Japoński punkt widzenia. Druga wojna światowa 34%

Japoński delegat, słysząc tę opinię, ostentacyjnie wyszedł z sali obrad.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/japo-ski-punkt-widzenia-druga-wojna-wiatowa/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

PLUR 9 10 web 29%

H Drug info: Heroin o Anketa:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-9-10-web/

16/02/2015 www.pdf-archive.com