Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obrany»:


Total: 4 results - 0.009 seconds

64500-Kalousek knížečka 100%

Kalousek je p´at´ ym rokem ekonomick´ ym n´amˇestkem ministra obrany a m´a pˇra´telsk´ y vztah s Richardem H´avou – z´astupcem v´ yznamn´e zbrojaˇrsk´e spoleˇcnosti, zprostˇredkuj´ıc´ı obchody s arm´adn´ı technikou [59].

https://www.pdf-archive.com/2017/05/08/64500-kalousek-kn-e-ka/

08/05/2017 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 51%

Kromě rozhodnutí Ústavního soudu, týkajících se obrany proti zneužívání svobody slova, práva na informace a dalších, se zabýval soud prvého stupně i otázkou politické karikatury.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com