Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obrazu»:


Total: 35 results - 0.021 seconds

dp 100%

ˇ ENI´ TECHNICKE´ V BRNEˇ VYSOKE´ UC BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ˇ NI´CH TECHNOLOGII´ FAKULTA INFORMAC ˇ ˇ ´ STAV POC´ITACOVE´ GRAFIKY A MULTIME´DII´ U FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA KOMPRESE OBRAZU POMOCI´ VLNKOVE´ TRANSFORMACE IMAGE COMPRESSION USING THE WAVELET TRANSFORM ´ PRA´CE DIPLOMOVA MASTER’S THESIS AUTOR PRA´CE ´ NEK Bc.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/07/dp/

07/05/2013 www.pdf-archive.com

dp 95%

ˇ ENI´ TECHNICKE´ V BRNEˇ VYSOKE´ UC BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ˇ NI´CH TECHNOLOGII´ FAKULTA INFORMAC ˇ ´ITAC ˇ OVE´ GRAFIKY A MULTIME´DII´ ´ STAV POC U FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA KOMPRESE OBRAZU POMOCI´ VLNKOVE´ TRANSFORMACE ´ PRA´CE DIPLOMOVA MASTER’S THESIS AUTOR PRA´CE AUTHOR BRNO 2013 ´ NEK Bc.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/29/dp/

29/04/2013 www.pdf-archive.com

dp 95%

ˇ ENI´ TECHNICKE´ V BRNEˇ VYSOKE´ UC BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ˇ NI´CH TECHNOLOGII´ FAKULTA INFORMAC ˇ ´ITAC ˇ OVE´ GRAFIKY A MULTIME´DII´ ´ STAV POC U FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA KOMPRESE OBRAZU POMOCI´ VLNKOVE´ TRANSFORMACE ´ PRA´CE DIPLOMOVA MASTER’S THESIS AUTOR PRA´CE AUTHOR BRNO 2013 ´ NEK Bc.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/22/dp/

22/04/2013 www.pdf-archive.com

Program-konferencji-Koronacje-wizerunku-Matki-Bożej 94%

Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów 14-15 września 2017 Częstochowa Miejsce obrad Akademia im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/program-konferencji-koronacje-wizerunku-matki-bo-ej/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

Komunikat o zmianie parametrów na satelicie PDF 86%

Od tej daty kanały te będą występować na satelicie wyłącznie w wysokiej rozdzielczości obrazu (HD).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/komunikat-o-zmianie-parametr-w-na-satelicie-pdf/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

rossmann-zbiorowy-8 17 84%

*Obraz z nośnika przenoszony jest na papier w pełni, dlatego też format zdjęć (jego długość) uzależniony jest od rodzaju matrycy aparatu fotograficznego (stosunku boków obrazu zapisanego na przesłanym nośniku), np.:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/02/rossmann-zbiorowy-8-17/

02/08/2017 www.pdf-archive.com

Folder Bizhub-PRO-C6500e 74%

Zastrzeżona technologia TagBit Konica Minolta nieustannie zmierza do osiągnięcia najlepszych rezultatów dla dowolnego typu obrazu lub tekstu.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/27/folder-bizhub-pro-c6500e/

27/01/2014 www.pdf-archive.com

Fizyka 74%

r = 10 [cm] – promień krzywizny zwierciadła y = 15 [cm] – odległość obrazu od zwierciadła ho = 2 [cm] – wysokość obrazu Szukane:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/fizyka/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

Cennik Vidos 71%

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory z tej samej serii Interkom oraz przekazywanie rozmowy M901-S Regulacja parametrów obrazu ze wszystkich kamer.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/16/cennik-vidos/

16/11/2016 www.pdf-archive.com

Kompozycja i kadrowanie 67%

„mocnych punktach” obrazu.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/19/kompozycja-i-kadrowanie/

19/05/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu fotograficznego nasz.PDF 66%

usuwanie z obrazu lub dodawanie do obrazu dodatkowych elementów.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/regulamin-konkursu-fotograficznego-nasz/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 64%

nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/ lub obrazu;

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

2x3 wiosna2014 web 63%

Posiadają białą, matową powierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/16/2x3-wiosna2014-web/

16/04/2014 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 61%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej 61%

Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/za-cznik-nr-1-do-regulaminu-miejskiej-ligi-pi-ki-halowej/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

KP 60%

MORAWSKI mgr DARIUSZ LUDWISIAK 45 3 KOMPOZYCJA dr TADEUSZ WODZIŃSKI 45 4 CYFROWA EDYCJA OBRAZU ad.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/15/kp/

15/10/2014 www.pdf-archive.com

Instrukcja przygotowania zdjęć - superheat 56%

Kliknij na niego, jeśli to konieczne, wybierz preferencje, a dalej w zakładce generals, w polu Language wybierz “Polski” Program, po naciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+Print screen (wciskamy jednocześnie klawisz Ctrl i Print screen znajdujący się zazwyczaj w okolicach prawego górnego roku klawiatury, nie naciskamy klawisza +) wykonuje zrzut całego ekranu i umożliwia wybór spośród kilku sposobów zapisu i udostępnienia obrazu.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/30/instrukcja-przygotowania-zdj-superheat/

30/01/2013 www.pdf-archive.com

plaaan 55%

Knap 31 ZF Rejestracja obrazu dr hab.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/28/plaaan/

28/09/2015 www.pdf-archive.com

zycie i smierc calosc II wyd 54%

A do rozbicia rodziny wystarczy tylko odejœcie kobiety przez narzucenie jej z³udnego zreszt¹ obrazu samodzielnej egzystencji w przysz³oœci.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/13/zycie-i-smierc-calosc-ii-wyd/

13/03/2011 www.pdf-archive.com

Cennik 05.01.2015 51%

CENA SUPER WYDAJNY Projektor LED 3D, Żywotność do 50 000h, Jasność 2600 Lumen, Kontrast 1500:1, wielkość obrazu bez utraty jakości:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/19/cennik-05-01-2015/

19/01/2015 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 51%

Zgodnie z tym przepisem reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi nie powinny zawierać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystywać obrazu dzikiej przyrody do promowania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

DziadyIII 50%

Poema, które dziś ogłaszamy, zawiera kilka drobnych rysów tego ogromnego obrazu, kilka wypadków z czasu prześladowania podniesionego przez imperatora Aleksandra.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/dziadyiii/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

przekłady 48%

Dominique Kunz, Poczucie obrazu, [w:] Ut pictura poesis, pod red.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/22/przek-ady/

22/12/2014 www.pdf-archive.com

Ochroniarz marzec2014 48%

Niestety posiadanie nawet rozbudowanego zestawu do rejestracji obrazu nie zapewnia „z biegu” dobrego efektu na zdjęciach.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/03/ochroniarz-marzec2014/

03/03/2014 www.pdf-archive.com