Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obroty»:


Total: 10 results - 0.033 seconds

leon 11 graf 3 bieg 100%

zwarcie obwodu do masy - nieciagly 18062 - Zarejestrowane kody usterek w sterowniku panelu wskazników - Staly Graficznie Wysokoprezny - Zawór regulacji cisnienia doladowania (10:49:43) :DUWRĞü Max Min 93 % 95 % 20 % 2 Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) Wysokoprezny - Cisnienie doladowania (10:49:38) :DUWRĞü Max Min 979,2 millibar 2570,4 millibar 989,4 millibar Wysokoprezny - Zadane cisnienie doladowania (10:49:35) :DUWRĞü Max Min 1009,8 millibar 2029,8 millibar 999,6 millibar Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:49:29) :DUWRĞü Max Min 2247 Obroty 3297 Obroty 903 Obroty Wysokoprezny - Zawór regulacji cisnienia doladowania (10:47:01) :DUWRĞü Max Min 20 % 95 % 20 % Wysokoprezny - Cisnienie doladowania (10:46:57) 3 Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) :DUWRĞü Max Min 1009,8 millibar 1050,6 millibar 2570,4 millibar Wysokoprezny - Zadane cisnienie doladowania (10:46:54) :DUWRĞü Max Min 999,6 millibar 2040 millibar 999,6 millibar Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:46:47) :DUWRĞü Max Min 2184 Obroty 4368 Obroty 882 Obroty Wysokoprezny - Zawór recyrkulacji spalin (10:43:23) :DUWRĞü Max Min 61 % 63 % 5% Wysokoprezny - Masa powietrza (10:43:21) :DUWRĞü Max Min 275,0 mg/H 535 mg/H 255 mg/H 4 Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) Wysokoprezny - Zapotrzebowanie na przeplyw masy powietrza (10:43:17) :DUWRĞü Max Min 285,0 mg/H 560 mg/H 265 mg/H Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:43:07) :DUWRĞü Max Min 1680 Obroty 1890 Obroty 882 Obroty Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:41:53) :DUWRĞü Max Min 903 Obroty 903 Obroty 903 Obroty Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) 5

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/leon-11-graf-3-bieg/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

Silniki Pneumatyczne 85%

ZALETY  ● ● ● ● ● ● ● ● WADY  Łatwe​ ​sterowanie:​ ​moment​ ​obrotowy​ ​zależy  liniowo​ ​od​ ​ciśnienia​ ​podawanego​ ​powietrza.  Łatwość​ ​zmiany​ ​kierunku​ ​obrotu.  Mały​ ​stosunek​ ​masa/moc.  Możliwość​ ​osiągania​ ​bardzo​ ​wysokich  obrotów.  Względnie​ ​bezpieczny.  Nie​ ​emituje​ ​zanieczyszczeń.  Krótki​ ​czas​ ​napełniania​ ​zbiornika.  Zadowalająca​ ​trwałość.  ● ● ● ● Rozprężanie​ ​się​ ​powietrza​ ​powoduje  oziębienie,​ ​co​ ​zmniejsza​ s ​ prawność.  Sprężone​ ​powietrze​ ​ma​ ​niską​ ​gęstość  magazynowanej​ ​energii.  Konieczność​ ​stosowania​ ​wytrzymałych  zbiorników​ ​na​ ​sprężone​ ​powietrze,​ ​co​ ​sprawia  że​ ​bywają​ ​one​ ​ciężkie​ ​i​ ​tanie​ ​lub​ ​lekkie​ ​jednak  drogie.  Otrzymanie​ ​sprężonego​ ​powietrza​ ​może  wiązać​ ​się​ ​z​ ​użyciem​ ​mniej​ ​ekologicznego  źródła​ ​energii​ ​niż​ ​ono​ ​samo​ ​i​ ​ze​ ​stratami  mocy​ ​w​ ​związku​ ​z​ ​podgrzewaniem​ ​powietrza  podczas​ ​sprężania.    Podział Tłokowe  Zębatkowe  Łopatkowe  Turbinowe  Grafika​ ​#1​ ​-​ ​schematyczne​ ​rysunki​ ​poszczególnych​ ​typów​ ​silników​ ​pneumatycznych.  Kolejno​ ​od​ ​lewej:​ ​Tłokowy,​ ​Zębatkowy,​ ​Łopatkowy​ ​i​ ​Turbinowy      0 1 Grafika​ ​#2​ ​-​ ​Fotografie​ ​silników​ ​pneumatycznych           Grafika​ ​#3​ ​-​ ​Przykładowa  charakterystyka​ ​dla​ ​silnika  pneumatycznego  Oś​ ​pionowa,​ ​od​ ​lewej:  ​ ​Moc[kW],​ ​Moment​ ​obrotowy[Nm],  ​ ​Pobór​ ​powietrza[l/s];  Oś​ ​pozioma:​ ​Obroty​ ​silnika​ ​[r/min].    1 2 Grafika​ ​#4​ ​-​ ​Bardziej​ ​złożona,​ ​uogólniona​ ​charakterystyka​ ​dla​ ​silników  pneumatycznych​ ​uwzględniająca​ ​różne​ ​ciśnienia.    Grafika​ ​#5​ ​-​ ​Zasada​ ​działania​ ​na​ ​przykładzie​ ​silnika​ ​Tłokowego  2 3 Małe​ ​silniki​ ​pneumatyczne​ ​są​ ​powszechnie​ ​używane​ ​do​ ​napędu​ ​narzędzi​ ​ręcznych,  takich​ ​jak​ ​wiertarki,​ ​młoty​ ​udarowe,​ ​szlifierki,​ ​klucze​ ​itp.​ ​Obecnie​ ​silniki​ ​pneumatyczne​ ​są​ ​też  używane​ ​do​ ​rozruchu​ ​silników​ ​spalinowych​ ​w​ ​samochodach​ ​wyścigowych.​ ​Niemniej​ ​nie  słabnie​ ​zainteresowanie​ ​szerszym​ ​wykorzystaniem​ ​silników​ ​pneumatycznych.  Zainteresowanie​ ​dotyczy​ ​również​ ​zastosowania​ ​silników​ ​pneumatycznych​ ​do​ ​napędu  pojazdów.Typowe​ ​rozwiązania​ ​konstrukcyjne​ ​silników​ ​pneumatycznych​ ​przedstawiono​ ​na  Grafice​ ​#1.     W​ ​silnikach​ ​tłokowych​ ​organem​ ​roboczym​ ​jest​ ​tłok.​ ​Zasada​ ​działania​ ​jest​ ​podobna  jak​ ​w​ ​tłokowych​ ​silnikach​ ​innego​ ​typu.​ ​Ruch​ ​posuwisto-zwrotny​ ​tłoka​ ​jest​ ​zamieniany​ ​na  ruch​ ​obrotowy​ ​przez​ ​zastosowanie​ ​wału​ ​korbowego​ ​(2).​ ​Równomierną​ ​pracę​ ​uzyskuje​ ​się  przez​ ​współpracę​ ​kilku​ ​tłoków​ ​z​ ​wałem.​ ​Silniki​ ​tłokowe​ ​są​ ​stosowane​ ​w​ ​zakresie​ ​mocy​ ​od  1,5​ ​do​ ​20​ ​kW,​ ​a​ ​uzyskiwane​ ​obroty​ ​wynoszą​ ​do​ ​5000​ ​obr/min,​ ​przy​ ​ciśnieniu​ ​zasilania​ ​do​ ​6  barów.     Silnik​ ​zębatkowy.​ ​W​ ​korpusie​ ​(1)​ ​znajdują​ ​się​ ​dwa​ ​koła​ ​zębate​ ​(2)​ ​i​ ​(3),​ ​z​ ​których​ ​koło  (2)​ ​jest​ ​sprzęgnięte​ ​z​ ​napędzanym​ ​wałkiem​ ​(4),​ ​a​ ​koło​ ​(3)​ ​jest​ ​kołem​ ​współpracującym.  Kierunek​ ​obrotów​ ​wałka​ ​(4)​ ​zależy​ ​od​ ​kierunku​ ​doprowadzenia​ ​sprężonego​ ​powietrza.​ ​W  silnikach​ ​zębatkowych​ ​moment​ ​obrotowy​ ​powstaje​ ​w​ ​wyniku​ ​siły​ ​działającej​ ​na  powierzchnię​ ​zębów​ ​dwóch​ ​współpracujących​ ​ze​ ​sobą​ ​kół​ ​zębatych.​ ​Wartość​ ​siły,​ ​jaka  działa​ ​na​ ​koła​ ​zębate,​ ​zależy​ ​od​ ​ciśnienia​ ​gazu​ ​dolotowego,​ ​a​ ​jego​ ​obroty​ ​od​ ​strumienia  gazu.​ ​Silniki​ ​te​ ​znajdują​ ​zastosowanie​ ​w​ ​napędach​ ​o​ ​dużych​ ​mocach,​ ​powyżej​ ​40​ ​kW.     Typowy​ ​silnik​ ​łopatkowy​ ​ ​zbudowany​ ​jest​ ​z​ ​cylindra​ ​(1)​ ​oraz​ ​wirnika​ ​(2)​ ​z​ ​łopatkami  (3)​ ​umieszczonymi​ ​w​ ​szczelinach​ ​wzdłużnych.​ ​Wirnik​ ​(2)​ ​zamontowany​ ​jest​ ​mimośrodowo  w​ ​stosunku​ ​do​ ​osi​ ​cylindra​ ​(1),​ ​co​ ​powoduje,​ ​że​ ​pomiędzy​ ​ścianką​ ​wewnętrzną​ ​cylindra,  łopatkami​ ​oraz​ ​wirnikiem​ ​powstają​ ​komory​ ​robocze​ ​o​ ​zmieniającej​ ​się​ ​objętości.​ ​Sprężone  powietrze​ ​wprowadzane​ ​jest​ ​pomiędzy​ ​dwie​ ​sąsiadujące​ ​łopatki.​ ​Wskutek​ ​różnicy​ ​ciśnień  przed​ ​i​ ​za​ ​łopatką​ ​wirnik​ ​zostaje​ ​wprowadzony​ ​w​ ​ruch​ ​obrotowy.​ ​Powietrze,​ ​które​ ​znajduje  się​ ​pomiędzy​ ​łopatkami,​ ​ulega​ ​rozprężaniu​ ​na​ ​skutek​ ​zwiększania​ ​się​ ​objętości​ ​przestrzeni  między​ ​łopatkami.​ ​Mimośrodowość​ ​i​ ​średnicę​ ​wirnika​ ​dobiera​ ​się​ ​w​ ​taki​ ​sposób,​ ​aby​ ​siła  działająca​ ​na​ ​łopatki​ ​była​ ​stała​ ​w​ ​całym​ ​cyklu​ ​pracy​ ​silnika.​ ​Jest​ ​to​ ​możliwe,​ ​gdyż​ ​wraz​ ​z  obniżaniem​ ​się​ ​ciśnienia​ ​wzrasta​ ​powierzchnia​ ​łopatek.​ ​Podczas​ ​pracy​ ​łopatki​ ​dociskane​ ​są  do​ ​powierzchni​ ​wewnętrznej​ ​cylindra​ ​siłą​ ​odzxcśrodkową,​ ​zapewniając​ ​w​ ​ten​ ​sposób  efektywne​ ​uszczelnienie.​ ​Silniki​ ​tego​ ​typu​ ​pracują​ ​przy​ ​obrotach​ ​od​ ​kilku​ ​tysięcy​ ​do  kilkudziesięciu​ ​tysięcy​ ​obrotów​ ​na​ ​minutę.​ ​Liczba​ ​łopatek​ ​w​ ​silniku​ ​zawiera​ ​się​ ​od​ ​3​ ​do​ ​10.  Mniejsza​ ​liczba​ ​łopatek​ ​zwiększa​ ​sprawność​ ​silnika,​ ​ale​ ​utrudnia​ ​jego​ ​rozruch.    ​ ​W​ ​silnikach​ ​turbinowych​ ​w​ ​korpusie​ ​umieszczone​ ​jest​ ​koło​ ​łopatkowe​ ​(1)  napędzające​ ​wałek​ ​(2).​ ​Zasilanie​ ​silnika​ ​odbywa​ ​się​ ​przez​ ​otwór​ ​wlotowy​ ​(3),​ ​a​ ​rozprężenie  gazu​ ​występuje​ ​na​ ​wylocie​ ​(4).​ ​Ruch​ ​obrotowy​ ​wałka​ ​(2)​ ​wymusza​ ​strumień​ ​gazu  przepływającego​ ​przez​ ​silnik.​ ​Silniki​ ​tego​ ​typu​ ​są​ ​stosowane​ ​przy​ ​małych​ ​obciążeniach,  mogą​ ​natomiast​ ​osiągać​ ​bardzo​ ​duże​ ​obroty​ ​(nawet​ ​do​ ​500​ ​000​ ​obr/min),​ ​na​ ​przykład​ ​w  napędach​ ​wiertarek​ ​dentystycznych.​ ​W​ ​pracy​ ​zaproponowano​ ​rozwiązanie​ ​oparte​ ​na  zasadzie​ ​wirującego​ ​tłoka,​ ​podobnie​ ​jak​ ​to​ ​ma​ ​miejsce​ ​w​ ​silnikach​ ​przepływowych  3 4 4

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/silniki-pneumatyczne/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

Ustawienie rozrzadu - bezposredni wtrysk 68%

B1ED0BFD Obrócić wał korbowy o 2 obroty przy pomocy śruby (1) aby zaryglować przesuwnik faz wałków rozrządu.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/15/ustawienie-rozrzadu-bezposredni-wtrysk/

15/04/2015 www.pdf-archive.com

INSTRUKCJA - 2012 53%

Wysusz włosy suszarką wysokie obroty (najlepiej średni lub zimny strumień), aż do całkowitego wysuszenia włosy muszą być CAŁKOWICIE SUCHE!!

https://www.pdf-archive.com/2013/03/06/instrukcja-2012/

06/03/2013 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 49%

warsztaty samochodowe, punkty wulkanizacyjne, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, doradztwo podatkowe, gabinety lekarskie, kancelarie prawne – bez względu na obroty c) Wyłączenie z obowiązku rejestracji dostawy środków trwałych oraz WNiP, d) Procesowe terminy liczenia początkowej daty zainstalowania kasy fiskalnej.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 42%

jednolity rynek UE) Obniżenie cen nowych produktów (nowości) – co zwiększa podaż oraz obroty międzynawowe Podstawową umiejętnością zarządzania łańcuchem dostaw to umiejętność koordynacji polegającej na takim doborze sieci, a więc podmiotów łańcucha, ich powiązania i współpracy by zmaksymalizować efekty łańcucha dostaw, przy czym te działania są znacznie trudniejsze od zarządzania krajowym, ponieważ mamy bardzo dużą różnorodność funkcjonowania łańcucha dostaw.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

od alicji 42%

-finansowej – zwrot z inwestycji, zysk operacyjny, obroty -klienta- satysfakcja klienta, utrzymanie klienta, udział w rynku, udział w portfelu klienta -procesów wewnętrznych – jakość, czas, koszty -rozwoju i doskonalenia- zadowolenie pracowników, liczba godzin szkoleń na jednego pracownika Zasada 3.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/29/od-alicji/

29/01/2018 www.pdf-archive.com

test solenoid cz.1 38%

Pedał Obroty Obl.przep.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/09/test-solenoid-cz-1/

09/01/2014 www.pdf-archive.com

MIB 35%

40 mm 50 mm 60 mm 60,86,146,- 1 mm = 2 obroty od .

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/mib/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 21%

Obroty bieżą‑ ce z Zachodem wykazywały niewielką nadwyżkę (stanowiącą 1% PKB) wpływów z eksportu i innych źródeł nad wydatkami na import i  inne płatności.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com