Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obszarze»:


Total: 40 results - 0.037 seconds

zbior zadan AMII 2014 100%

ZZ Z 3 Zbiór zadań - Analiza matematyczna II 4 Twierdzenie o zamianie całki potrójnej po obszarze normalnym na całkę iterowaną ¯ określonym następująco Jeżeli funkcja f jest ciągła na obszarze domkniętym Ω, Ω = {(x, y, z) :

https://www.pdf-archive.com/2014/06/07/zbior-zadan-amii-2014/

07/06/2014 www.pdf-archive.com

cw1 dioda 86%

Ponieważ diody konwencjonalne nie są przystosowane do pracy w obszarze przebicia, to katalogowe dopuszczalne napięcie wsteczne wynosi:

https://www.pdf-archive.com/2012/02/02/cw1-dioda/

02/02/2012 www.pdf-archive.com

Konstytucja-WPA-PNG 86%

Konstytucja  Wolnych Prowincji Anarchokapitalistycznych  Papui-Nowej Gwinei  Nie jesteśmy państwem​ — ​ ​ Wolne Prowincje Anarchokapitalistyczne Papui-Nowej  Gwinei to całkowicie wolny od państwa region, w którego obszarze żyją wolni ludzie,  którzy samodzielnie decydują o swoim życiu.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/01/konstytucja-wpa-png/

01/03/2018 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 85%

Członek – Przemysław Doboszewski dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie monitoringu ornitologicznego w rezerwacie przyrody Bagno Głusza i obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00362/12.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

WEL Analiza Matematyczna II 82%

Pole wektorowe W jest potencjalne na obszarze G  gdy istnieje pole skalarne  klasy C 1 na obszarze   G takie, że grad (r )  W (r ) dla r  G .

https://www.pdf-archive.com/2015/03/22/wel-analiza-matematyczna-ii/

22/03/2015 www.pdf-archive.com

Grzegorz Skuza CV 76%

organizacja pracy, optymalizacja skuteczności, coaching i szkolenie, kontrola efektów pracy  tworzenie strategii marketingowych w obszarze Internetu oraz e-commerce na rzecz klientów agencji;

https://www.pdf-archive.com/2014/09/03/grzegorz-skuza-cv/

03/09/2014 www.pdf-archive.com

Jak zjednywać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 70%

umiejętności miękkich, motywacji, negocjacji, wywierania wpływu, NLP, sprzedaży, perswazji A.G.A Emix Posiada 7 lat doświadczenia w pracy z średnią i wyższą kadrą zarządzającą Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży z licznymi udokumentowanymi sukcesami m.in.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/jak-zjednywa-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

Jak zjednać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 70%

umiejętności miękkich, motywacji, negocjacji, wywierania wpływu, NLP, sprzedaży, perswazji A.G.A Emix Posiada 7 lat doświadczenia w pracy z średnią i wyższą kadrą zarządzającą Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży z licznymi udokumentowanymi sukcesami m.in.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/jak-zjedna-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

rzym 67%

Pierwsze osady na tym obszarze pojawiły się kilka tysięcy lat temu, w okresie panowania etruskiej cywilizacji.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/rzym/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-oferty redakcja-www MICHALSKA 67%

„Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-oferty-redakcja-www-michalska/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

Kolokwium 2 Am1 WZÓR 67%

Oblicz całkę x2  y 2 Ax x dx dy po obszarze ograniczonym liniami:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/14/kolokwium-2-am1-wz-r/

14/01/2015 www.pdf-archive.com

wet giw 67%

przypadek ASF u dzików na terytorium Polski, zlokalizowany jest daleko od strefy przygranicznej, na obszarze nie objętym ograniczeniami, na którym nie obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/wet-giw/

01/04/2015 www.pdf-archive.com

rekrutacja cofounder 65%

Szukamy Co-Foundera na fotel Prezesa K RÓT KO O N AS Przedmioty Pasja Ludzie Jesteśmy startupem działającym w obszarze designu i nowych technologii.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/27/rekrutacjacofounder/

27/05/2018 www.pdf-archive.com

BlokEkipa Regulamin 65%

Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/28/blokekipa-regulamin/

28/07/2016 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 64%

W stosunku do fundacji korzystającej ze środków publicznych i prowadzącej działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej samorządu powiatowego, starosta wykonuje uprawnienia wynikające z przepisów art.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Bydgoszcz2 62%

Jeżeli w województwie, na obszarze którego ma zostać utworzony związek metropolitalny siedziby wojewody i sejmiku województwa są w różnych miastach na prawach powiatu, związek metropolitalny może zostać utworzony jeżeli w jego skład wchodzą obydwa te miasta.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz2/

31/07/2015 www.pdf-archive.com

Bydgoszcz 62%

Jeżeli w województwie, na obszarze którego ma zostać utworzony związek metropolitalny siedziby wojewody i sejmiku województwa są w różnych miastach na prawach powiatu, związek metropolitalny może zostać utworzony jeżeli w jego skład wchodzą obydwa te miasta.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz/

31/07/2015 www.pdf-archive.com

Wzory 61%

Odbicia – obszar pola bliskiego Straty odbiciowe w obszarze pola bliskiego dla z´ ródeł pola E i H wyznaczamy jak nast˛epuje µ ¶ µ ¶ σ σr Re = 244 + 10 log = 322 + 10 log , µr r 2 f 3 µr r 2 f 3 µ ¶ µ ¶ πµ0 σf r2 σr f r2 Rh = 10 log = 14.57 + 10 log , 8µr µr gdzie r o odległo´sc´ ekranu od z´ ródła.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/wzory-4/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

raport mgenerator short 59%

To także większa aktywność konsumentów w obszarze zakupów z poziomu smartfonu lub tabletu.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/30/raport-mgenerator-short/

30/10/2014 www.pdf-archive.com

konferencja LIBERALIZM Eryda, NZS, KASE 2 58%

Dlatego celem konferencji jest zbudowanie spójnego wizerunku liberalizmu w obszarze jego fundamentów, lecz zarazem pluralistycznego w odniesieniu do jego poszczególnych odgałęzień, na koniec natomiast skonfrontowanie go z krytyką ze strony innych wpływowych teorii i doktryn dzisiejszej doby.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/28/konferencja-liberalizm-eryda-nzs-kase-2/

28/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824 56%

Usługa w Opcji prędkości 600 Mb dostępna jest na wybranym obszarze.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/regulamin-promocji-wiat-ow-d-z-telefonem-20170824/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

poradnik sam slowacja 2016 54%

Jeżeli kierowca przekroczy prędkość o 50 km/h zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim, grozi mu mandat w wysokości do 2.000 euro.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/poradnik-sam-slowacja-2016/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

1BADANIA OPERACYJNE PL Sokołowska 53%

 Optymalizacja statystyczna sprowadza się do znalezienia optimum globalnego (minimum lub maksimum) funkcji w obszarze rozwiązań dopuszczalnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/19/1badania-operacyjne-pl-soko-owska/

19/10/2015 www.pdf-archive.com

IWUAM plan zajęć na semestr zimowy 2017 2018 pdf 52%

Wasiliew Religie i systemy światopoglądowe na obszarze b.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/iwuam-plan-zaj-na-semestr-zimowy-2017-2018-pdf/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

szubarczyk 52%

Uchwała ta bezprawnie wkracza i narusza obszar kształtowania światopog|qdu i sumienia mieszkańców, a tym samym narusza konstytucyjnq woInośćobywateIi Miasta Starogardu Gdańskiego w obszarze światopoglqdu, przekonań re|igijnych i filozofii Życia.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/09/szubarczyk/

09/06/2015 www.pdf-archive.com