Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obvod»:


Total: 7 results - 0.018 seconds

Petice 100%

Jako obyvatelé a přátelé tichých a zelených porubských obvodů a Pustkovce proto adresáty této petice vyzýváme, aby nám pomohli zachovat záviděníhodný ráz zdejšího bydlení a neredukovali místa, kde žijeme nebo je máme rádi, na pouhý tranzitní prostor.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/petice/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

mereni 2 93%

a) modul elektrické impedance, rezonanční kmitočet b) hmotnost a poddajnost membrány c) činitel jakosti a mechanický odpor d) konstantu Bl Náhradní obvod reproduktoru v ozvučnici i L R m u r cm p F Zvyz S K=Bl cak V = κ .p0 cak -S Určení modulu elektrické impedance a rezonančního kmitočtu K měření rezonančního kmitočtu a modulu elektrické impedance použijeme zapojení podle obrázku.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-2/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 53%

Takový dvojpól se chová jako tlumený paralelní rezonanèní obvod s pøídavným sériovým odporem, takže pro nulový a nekoneèný kmitoèet (tj.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 51%

Takový dvojpól se chová jako tlumený paralelní rezonanèní obvod s pøídavným sériovým odporem, takže pro nulový a nekoneèný kmitoèet (tj.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 35%

Bohumil Sýkora Výhybka je elektrický obvod jako každý jiný a pokud je pasivní, skládá se z pasivních souèástek, tedy rezistorù, kondenzátorù a induktorù èili tlumivek, které realizují (ve stejném poøadí) odpory, kapacity a indukènosti, urèené schématem.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 26%

časový průběh jednotlivých veličin lze popsat funkcí sinus o jistém kmitočtu a fázovém po- sunu, pak existuje dalekosáhlá analogie mezi chováním těchto soustav a chováním elektrických obvodů, složených z odporů, indukčností a kapacit.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS30-39 22%

Druhá možnost pak spoèívá v tom, že výhybku navrhujeme jako obecný obvod tak, aby dohromady s pøenosem reproduktoru dala tu pøenosovou funkci, kterou chceme realizovat.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com