Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obvodu»:


Total: 13 results - 0.023 seconds

Petice 100%

Obyvatel Ostravy i jejího obvodu Poruby dlouhodobě ubývá, stávající kapacitní řešení hromadné dopravy proto považujeme za plně dostačující.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/petice/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

SRS20-29 91%

Napětí na obvodu odpovídá síle působící na kmitačku a proud tekoucí obvodem rychlosti pohybu kmitacího systému, avšak pozor, nejde o napětí nebo proud na svorkách reproduktoru, k těm se ještě dostaneme.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

informace v-kostce 71%

Stodolní v centru Ostravy), Úřad městského obvodu Pustkovec (Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava) _______________________________________________________________

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/informace-v-kostce/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

am-777 71%

Postup zapojení - nejdříve připojte antény a poté napájecí zdroj a úplně nakonec zapojte zdroj do zásuvky 230V - měly by svítit kontrolky jak na zdroji tak i na zesilovači pokud tomu tak není - je v obvodu zkrat a je potřeba jej odstranit.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-777/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

am-787 71%

Postup zapojení - nejdříve připojte antény a poté napájecí zdroj a úplně nakonec zapojte zdroj do zásuvky 230V - měly by svítit kontrolky jak na zdroji tak i na zesilovači pokud tomu tak není - je v obvodu zkrat a je potřeba jej odstranit.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-787/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

am-797 71%

Postup zapojení - nejdříve připojte antény a poté napájecí zdroj a úplně nakonec zapojte zdroj do zásuvky 230V - měly by svítit kontrolky jak na zdroji tak i na zesilovači pokud tomu tak není - je v obvodu zkrat a je potřeba jej odstranit.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-797/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

mereni 3 59%

4, m˚ uˇzeme spoˇc´ıtat ˇcinitel jakosti mechanick´eho rezonanˇcn´ıho obvodu fr Q= (5) ∆f a z nˇeho mechanick´ y odpor membr´any rm = 1 2πfr cm Q ˇ K337 CVUT FEL:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-3/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

mt-mm 59%

Pneumatika - kompresory Pneumatika - pneumotory, rozvádzače, ventily Pneumatika - jednoduchá schéma na tabuli Pneumatika - jednoduchá schéma pomocou programu FluidSim - simulácia Hydraulika - čerpadlá, prvky hydraulického obvodu Snímače tlaku Snímače teploty Snímače prietoku Snímače otáčok Snímače výšky hladiny ● ​EKONOMIKA​:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/09/mt-mm/

09/06/2017 www.pdf-archive.com

nabijecka 48%

• Technika spínaného obvodu napájení v rozsahu síťového střídavého napětí od 100 do 240 V AC (50 až 60 Hz) Vám umožní použití této nabíječky téměř na celém světě.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/20/nabijecka/

20/12/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 48%

Hranièní velikosti výchylek jsou dány konstrukcí magnetického obvodu a délkou kmitací cívky a pokud je výrobce uvádí, není radno je pøekraèovat.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 42%

Napìový pøenos ze vstupu obvodu na odpor Rrad udává výkonový pøenos (výkonovou úèinnost) mìnièe, což ilustruje obr.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 39%

Pokud vám tento vzorec pøipomíná výraz pro rezonanèní kmitoèet obvodu LC, a již sériového èi paralelního, nemýlíte se.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 20%

Snad by bylo vhodné ještì zdùraznit, že impedance v základním smyslu je vždy vztažena k dvojici svorek elektrického (pøípadnì, chceteli, elektronického) objektu, neboli, jak moderní èeské pojmosloví nazývati radí, k jedné bránì elektrického obvodu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com