Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obywatel»:


Total: 15 results - 0.017 seconds

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 100%

2.​​ Obywatel​​Stanu​​Lakeside​​nie​​może​​utracić​​obywatelstwa,​​chyba​​że​​sam​​się​​go zrzeknie.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Konstytucja-WPA-PNG 98%

Jesteśmy wspólnotą obywateli, społeczeństwem wolnych ludzi.      ● Najwyższym prawem na terenie całego obszaru jest nienaruszalne prawo  własności.    ● Każdy człowiek ma pewną dowolność do dysponowania swoją uczciwie  nabytą własnością wedle własnych potrzeb.    ● Jako prawo własności należy rozumieć też prawo do wolności i  samostanowienia.    ● Żaden organ państwa nie posiada monopolu na sprawowanie władzy i każdy  obywatel może zrezygnować z jego usług, dokonując secesji wraz z całą  swoją własnością.  Secesja odbiera możliwość korzystania z wszelkich usług rządu i nie wiąże  się z żadnymi innymi wykluczeniami.    ● Każdy obywatel ma prawo do stanowienia prawa w obszarze swojej  własności.    ● Rząd nie posiada żadnych terytoriów prócz tych, które są jego własnością.    ● Rząd funkcjonuje na zasadach takich jak każda inna działalność  gospodarcza.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/01/konstytucja-wpa-png/

01/03/2018 www.pdf-archive.com

Siec 90%

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 79%

Art.​​ 16.1​​ §1.​​ Każdy​​obywatel​​ma​​obowiązek​​wysłania​​pisma​​do​​urzędu​​miasta​​,​​na którym​​ widnieje​​jego​​miejsce​​zamieszkania.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Ulaskawienie1 77%

Dlatego też wnoszę o przyspieszony tryb mojego ułaskawienia które może się odbyć również w godzinach nocnych na co jako obywatel jestem gotowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/04/ulaskawienie1/

04/06/2017 www.pdf-archive.com

Koniec świata. 73%

"Koniec świata"

https://www.pdf-archive.com/2014/01/27/koniec-wiata/

27/01/2014 www.pdf-archive.com

zs 65%

https://www.pdf-archive.com/2015/11/14/zs/

14/11/2015 www.pdf-archive.com

Egzamin Cywilizacja 54%

Historia Starożytna 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/egzamin-cywilizacja/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Maoizm w kinie chińskim. Dwa przykłady 38%

Natalia Julia Nowak Maoizm w kinie chińskim.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/maoizm-w-kinie-chi-skim-dwa-przyk-ady/

08/10/2016 www.pdf-archive.com