Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obywateli»:


Total: 37 results - 0.02 seconds

Siec 100%

Tytuł projektu Sieć 118 1.2 Numer wniosku Data złożenia wniosku 1.3 Typ projektu MAŁY 1.4 Obszar tematyczny, którego dotyczy projekt Edukacja obywatelska 1.5 Streszczenie projektu (maksymalnie 1000 znaków) Projekt odpowiada na potrzebę angażowania obywateli w życie publiczne i ma być zachętą do aktywnego współtworzenia systemu legislacyjnego w Polsce dzięki konstytucyjnemu prawu do tworzenia Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych (OIU).

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

celnicy85-16-Komunikat-protest SłużbY Celnej 13 maja 89%

Działania te przyniosą przede wszystkim negatywne skutki dla Kraju, budżetu i bezpieczeństwa obywateli, a ponadto są sprzeczne z programem i zapewnieniami Prawa i Sprawiedliwości oraz Prezydenta RP.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/celnicy85-16-komunikat-protest-s-u-by-celnej-13-maja/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Konstytucja-WPA-PNG 81%

Jesteśmy wspólnotą obywateli, społeczeństwem wolnych ludzi.      ● Najwyższym prawem na terenie całego obszaru jest nienaruszalne prawo  własności.    ● Każdy człowiek ma pewną dowolność do dysponowania swoją uczciwie  nabytą własnością wedle własnych potrzeb.    ● Jako prawo własności należy rozumieć też prawo do wolności i  samostanowienia.    ● Żaden organ państwa nie posiada monopolu na sprawowanie władzy i każdy  obywatel może zrezygnować z jego usług, dokonując secesji wraz z całą  swoją własnością.  Secesja odbiera możliwość korzystania z wszelkich usług rządu i nie wiąże  się z żadnymi innymi wykluczeniami.    ● Każdy obywatel ma prawo do stanowienia prawa w obszarze swojej  własności.    ● Rząd nie posiada żadnych terytoriów prócz tych, które są jego własnością.    ● Rząd funkcjonuje na zasadach takich jak każda inna działalność  gospodarcza.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/01/konstytucja-wpa-png/

01/03/2018 www.pdf-archive.com

Nielegalna imigracja 80%

Już w dobie literatury odrodzenia wielcy Polacy podkreślali, iż dla wszystkich obywateli - najważniejsze powinno być dobro ojczyzny.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/26/nielegalna-imigracja-1/

26/07/2015 www.pdf-archive.com

szubarczyk 79%

Starogard Gdański dn.28.05.2015r.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/09/szubarczyk/

09/06/2015 www.pdf-archive.com

propaganda polityczna 78%

W przypadku wyłaniania polityków nie istnieje naukowa metoda wyboru kilkuset osób ze zbioru kilku milionów obywateli tak, żeby te osoby miały te same poglądy jak większość społeczeństwa odnośnie kilku tysięcy uchwalanych ustaw.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/19/propaganda-polityczna/

19/04/2018 www.pdf-archive.com

Egzamin Cywilizacja 75%

agora w polis - zgromadzenie obywateli do głosowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/egzamin-cywilizacja/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 74%

Samorządy realizują zadania odnoszące się do najbardziej podstawowych potrzeb obywateli.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 71%

Konstytucja​​ Stan​​ Lakeside Rozdział​​I Stan​​Lakeside Art.​​ 1.​​ Stan​​Lakeside​​jest​​dobrem​​ wspólnym​​wszystkich​​obywateli.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

NN 4 64%

Waćpan Roszek słynie w Nowym Targu z bardzo ciepłego, wręcz ognistego stosunku do nowych obywateli, zwanych też kropkami.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/02/nn-4/

02/04/2012 www.pdf-archive.com

Projek Konstytucji według PiS 64%

Wyeliminowane w nim zostały oczywiste wady konstytucji z 1997 roku i jej niespójność w sferze aksjologicznej, bałaganiarski system władz prowadzący do bezradności, zarówno wobec wyzwań społecznych, jak i potrzeb poszczególnych obywateli, a często także wobec własnego aparatu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/25/projek-konstytucji-wed-ug-pis/

25/10/2015 www.pdf-archive.com

lista do podpisów (1) 64%

Lista obywateli podpisujących się pod petycją do Rady Miasta Tczewa dotyczącą usunięcia czerwonej gwiazdy radzieckiej z pomnika leżącego przy ulicach Szkoły Morskiej i 30 Stycznia Lp.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/30/lista-do-podpiso-w-1/

30/01/2016 www.pdf-archive.com

Lista poparcia inicjatywa ustawodawcza 40 lat pracy 64%

Komitet inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy 1) Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Lp.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/04/lista-poparcia-inicjatywa-ustawodawcza-40-lat-pracy/

04/02/2016 www.pdf-archive.com

Lista poparcia Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 64%

32 253 83 62 lub 505 085 570 www.wolnaniedziela.pl Wykaz obywateli ,którzy udzielają poparcia projektowi Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele L.p Imię i nazwisko Adres zamieszkania miejscowość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ulica nr domu Nr Ewidencyjny PESEL Podpis

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/lista-poparcia-ustawy-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

Schemat turniejowy 64%

Ta izba wierzy, że władza państwowa może używać przemocy wobec obywateli.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/schemat-turniejowy/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

Lewacka-hipokryzja 61%

Kaidę, należy traktować, jako całkowite lekceważenie bezpieczeństwa obywateli.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/21/lewacka-hipokryzja/

21/07/2015 www.pdf-archive.com

NN 2 60%

W końcu osoba zajmująca tak wysokie i eksponowane stanowisko, powinna stanowić wzór cnót dla reszty obywateli.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/27/nn-2/

27/03/2012 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 55%

EKUZ WARTA TRAVEL Wyłącznie placówki służby zdrowia, mające umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ Wszystkie placówki medyczne – zarówno publiczne, jak i prywatne Za świadczenia płaci się w taki sam sposób, jaki obowiązuje obywateli danego kraju UE – obowiązuje zasada częściowego pokrywania kosztów związanych z leczeniem przez pacjenta – NFZ tego nie zrefunduje!

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Tygodnik bornholmski nr1 55%

Pytanie co czeka uczciwych obywateli?

https://www.pdf-archive.com/2015/03/30/tygodnik-bornholmski-nr1/

30/03/2015 www.pdf-archive.com

zs 54%

Dziś istnieje już 5 obywateli mających wyższe majątki.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/14/zs/

14/11/2015 www.pdf-archive.com

rozkaz-jezowa-ocena 51%

Wiadomo, że wedle spisu powszechnego z 1926 roku 782 tysiące obywateli Związku Sowieckiego miało w paszportach adnotację „narodowość polska”.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/22/rozkaz-jezowa-ocena/

22/01/2017 www.pdf-archive.com

polski kompas 2017 7 1 (1) 51%

Wyjątkowe, bo na zawartość tegorocznej publikacji złożyły się artykuły uczestników polskiej gospodarki – ludzi bezpośrednio zaangażowanych w kreowanie zmian, sukcesów i strategii polskich firm, przedsiębiorstw oraz kluczowych dla obywateli resortów rządowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/polski-kompas-2017-7-1-1/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

nr2 50%

Pasażerowie Bornholm w ramach wyrównywania szans nowych obywateli skonfiskował obywatelom byli gadatliwi i rozbawiali mnie na każdym kroku.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/06/nr2/

06/04/2015 www.pdf-archive.com

Młodzi a wybory do Parlamentu Europejskiego - artykuł 49%

wśród starszych obywateli odsetek ten wynosi tylko 60 proc.).1 Dlaczego więc pomimo przejawianego optymizmu do idei Unii Europejskiej, ludzie poniżej 30.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/m-odzi-a-wybory-do-parlamentu-europejskiego-artyku/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

Młodzi a wybory do Parlamentu Europejskiego 49%

wśród starszych obywateli odsetek ten wynosi tylko 60 proc.).1 Dlaczego więc pomimo przejawianego optymizmu do idei Unii Europejskiej, ludzie poniżej 30.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/m-odzi-a-wybory-do-parlamentu-europejskiego/

19/03/2014 www.pdf-archive.com