Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 September at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «obywatelskich»:


Total: 12 results - 0.052 seconds

System wsparcia osób starszych 100%

SYSTEM WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA PRZEGLĄD SYTUACJI PROPOZYCJA MODELU PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ BARBARY SZATUR-JAWORSKIEJ I PIOTRA BŁĘDOWSKIEGO Raport Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2016 System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania – przegląd sytuacji, propozycja modelu Praca zbiorowa pod redakcją:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/system-wsparcia-os-b-starszych/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Siec 94%

Tytuł projektu Sieć 118 1.2 Numer wniosku Data złożenia wniosku 1.3 Typ projektu MAŁY 1.4 Obszar tematyczny, którego dotyczy projekt Edukacja obywatelska 1.5 Streszczenie projektu (maksymalnie 1000 znaków) Projekt odpowiada na potrzebę angażowania obywateli w życie publiczne i ma być zachętą do aktywnego współtworzenia systemu legislacyjnego w Polsce dzięki konstytucyjnemu prawu do tworzenia Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych (OIU).

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

Zaproszenie - debata Kraków ACTA popraw. siatka 90%

Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich 24 lutego 2012 godz.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/22/zaproszenie-debata-krak-w-acta-popraw-siatka/

22/02/2012 www.pdf-archive.com

celnicy85-16-Komunikat-protest SłużbY Celnej 13 maja 63%

Minister Finansów neguje projekt obywatelski - druk sejmowy nr 30 - a tym samym zaprzecza także słowom Pana Prezydenta o traktowaniu z szacunkiem projektów obywatelskich, jak również działa wbrew zapewnieniom Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, który podczas rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym i w Parlamencie już po ogłoszeniu wyroku TK sygn.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/celnicy85-16-komunikat-protest-s-u-by-celnej-13-maja/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

VICTORIA 54%

Jednemu z naszych obywatelskich informatorów udało się ustalid, że bezprecedensowe przejście Cristiana Flachbetta (20) z Bloku Obywatelskiego do Zielonego Centrum nie było podyktowane jedynie płomiennym uczuciem do panny Joanny Szar (21), ale także dużymi napięciami miedzy Cristianem, a jednym z partyjnych dygnitarzy, z którym od pewnego czasu był w związku.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/06/victoria/

06/05/2012 www.pdf-archive.com

DziadyIII 52%

Skasował kilka szkół w Litwie, z nakazem, aby młodzież do nich uczęszczającą uważano za cywilnie umarłą, aby jej do żadnych posług obywatelskich, na żadne urzędy nie przyjmowano i aby jej nie dozwolono ani w publicznych, ani w prywatnych zakładach kończyć nauk.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/dziadyiii/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

Hymn narodowy - młodzieżowy przebój 45%

(…) Inicjujemy także apolityczne społeczne programy na rzecz promocji postaw obywatelskich oraz nowoczesnych form patriotyzmu, dostosowanych do rzeczywistości współczesnej Polski i jednoczącej się Europy, odrzucających ksenofobię i nietolerancję”.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/hymn-narodowy-m-odzie-owy-przeb-j/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 43%

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie i Konstytucji Rzeczypospolitej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 43%

Podmiotami legitymowanymi do wniesienia rewizji nadzwyczajnej nie były strony postępowania przed NSA lecz jedynie podmioty kwalifikowane, a mianowicie Prezes NSA , pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw obywatelskich, a w niektórych sprawach Minister Finansów i Minister Pracy.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 41%

Art.​​ 8.​​ Stan​​Lakeside​​​zapewnia​​wolność​​tworzenia​​i​​działania​​związków zawodowych,​​organizacji,​​społeczno-zawodowych​​stowarzyszeń,​​ruchów obywatelskich,​​innych​​dobrowolnych​​zrzeszeń​​oraz​​fundacji.​​ Art.​​ 9.​​​Zakazane​​jest​​istnienie​​partii​​politycznych​​i​​innych​​organizacji​​odwołujących się​​ w​​ swoich​​programach​​do​​totalitarnych​​metod​​i​​praktyk​​działania​​nazizmu, faszyzmu​​ i​​komunizmu,​​a​​także​​tych,​​których​​program​​lub​​działalność​​zakłada​​lub dopuszcza​​nienawiść​​rasową​​i​​narodowościową,​​stosowanie​​przemocy​​w​​celu zdobycia​​władzy​​lub​​wpływu​​na​​politykę​​państwa​​albo​​przewiduje​​utajnienie​​struktur lub​​ członkostwa.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Ustawa 37%

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/ustawa/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

Paranoja i paranoicy. Czym jest osobowość paranoiczna 32%

Nie ufa on ludziom piastującym kierownicze stanowiska, toteż gromko domaga się niezależności i respektowania swoich swobód obywatelskich.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/18/paranoja-i-paranoicy-czym-jest-osobowo-paranoiczna/

18/05/2020 www.pdf-archive.com