PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 August at 19:13 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «obywatelskiej»:


Total: 14 results - 0.051 seconds

Karta Zgłoszeniowa 1 100%

Załącznik nr 1 do Regulaminu turnieju piłki nożnej o puchar przewodniczącego powiatu grudziądzkiego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 21 czerwca 2011 roku Nazwa drużyny:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-1/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa 2 100%

Załącznik nr 2 do Regulaminu turnieju piłki nożnej o puchar przewodniczącego powiatu grudziądzkiego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 21 czerwca 2011 roku Ja, ..............................................................., legitymujący (a) się dowodem osobistym imię i nazwisko opiekuna prawnego serii ................

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-2/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

Siec 91%

Głównym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie świadomości obywatelskiej, podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie przysługujących im praw i obowiązków, czynnego uczestniczenia w życiu publicznym, wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

3 ziemia staroczarnowska 64%

RS/231985/3/20150706080848 - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZABYTKÓW KULTURY MATERIALNEJ, SZTUKI LUDOWEJ ORAZ PRZYRODY - PROPAGOWANIE I ROZWÓJ WSZELKICH FORM TURYSTYKI - PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTURALNEJ - REALIZOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ SŁUŻĄCEJ POPULARYZACJI GMINY STARE CZARNOWO - NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI Z RÓŻNYCH REGIONÓW POLSKI, KTÓRE ZAINTERESOWANE SĄ ZIEMIĄ STAROCZARNOWSKĄ - ROZWINIĘCIE WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z INNYCH KRAJÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ Z NIEMCAMI - WSPIERANIE DOBROCZYNNOŚCI I DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-ziemia-staroczarnowska/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Młodzi a wybory do Parlamentu Europejskiego - artykuł 59%

ankietowanych w najmłodszej grupie wiekowej uważa bycie członkiem wspólnoty za część ich tożsamości obywatelskiej (dla porównania:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/m-odzi-a-wybory-do-parlamentu-europejskiego-artyku/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

Młodzi a wybory do Parlamentu Europejskiego 59%

ankietowanych w najmłodszej grupie wiekowej uważa bycie członkiem wspólnoty za część ich tożsamości obywatelskiej (dla porównania:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/m-odzi-a-wybory-do-parlamentu-europejskiego/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

jak zdobyć serca i umysły publiczności - oferta 53%

Polska Fundacja Dzieci I Młodzieży WYKSZTAŁCENIE Centrum Edukacji Obywatelskiej Komes Management Sp.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/15/jak-zdoby-serca-i-umys-y-publiczno-ci-oferta/

15/09/2014 www.pdf-archive.com

''Inka 1946'' Natalii Korynckiej-Gruz 52%

Tamtego dnia doszło do potyczki między żołnierzami podziemia niepodległościowego a funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/inka-1946-natalii-korynckiej-gruz/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

Ustawa 44%

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/ustawa/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

Służył w BCh, trafił do MO, wspierał Żoł. Wykl. 38%

Król sabotażystów Jan Sońta, rzekomy podpułkownik, bez trudu otrzymał etat w Milicji Obywatelskiej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/s-u-y-w-bch-trafi-do-mo-wspiera-o-wykl/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

rabid dogs 34%

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Court Watch Polska, Fundacja im.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/rabid-dogs/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

KHK 8 2014 32%

Zachęcamy do współpracy, aktywności społecznej, obywatelskiej, bo to my będziemy wybierać burmistrza a nie turyści, na których przez te dwie kadencje burmistrz stawiał, zapominając o mieszkańcach.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/24/khk-8-2014/

24/08/2014 www.pdf-archive.com

01 11 KUHKL FC 0 Cały 32%

Co ciekawe, tej obywatelskiej inicjatywy nie poparł radny Tadeusz Kmiecik reprezentujący tę część miasta i będący jednocześnie przewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/13/01-11-kuhkl-fc-0-ca-y/

13/11/2014 www.pdf-archive.com

531 28%

Z badań, które przeprowadził wynika jednak, że najbardziej zadowoleni z seksu są wyborcy Platformy Obywatelskiej.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/09/531/

09/11/2014 www.pdf-archive.com