Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ocenie»:


Total: 120 results - 0.048 seconds

Oceny i tytuły psów 100%

OCENY I TYTUŁY PSÓW WYSTAWOWYCH 1.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/12/oceny-i-tytuy-psow/

12/10/2019 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 95%

Ocenie Sądu Najwyższego może być zatem poddany jedynie ewentualny błąd sądu odwoławczego przy kwalifikowaniu określonej sytuacji procesowej, jako odpowiadającej powołanej podstawie kasatoryjnego rozstrzygnięcia (zob.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 90%

W ocenie powódki, z treści umowy nie wynikało, jaka jest wysokość zobowiązania powódki, a co za tym idzie strony nie uzgodniły wszystkich istotnych elementów umowy kredytu w rozumieniu art.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu komentarze (+laureaci) 90%

„Zwycięzca” – osoba, która spełni warunki uczestnictwa w Konkursie, udzieli odpowiedzi na zadane Pytanie Konkursowe i zostanie wyłoniona przez Komisję Konkursową, jako osoba która udzieliła w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszej odpowiedzi.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/regulamin-konkursu-komentarze-laureaci/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

III C 170 16 90%

W ocenie Sądu Okręgowego, w sprawie niniejszej przesłanki opisane w art.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 88%

W ocenie Sądu I instancji stan faktyczny nie budził wątpliwości, a zasadnicze okoliczności faktyczne uznać należało jako bezsporne między stronami.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 88%

W ocenie powodów klauzule walutowe zawarte w regulaminie kredytowania (§ 11 ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

kryteria zdefiniowane 85%

Kryteria oceny projektów z plików zdefiniowanych:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/06/kryteria-zdefiniowane/

06/05/2011 www.pdf-archive.com

Wymagania-formalne-i-kryteria-oceny-esejów 85%

Wymagania formalne i kryteria oceny prac pisemnych.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/05/wymagania-formalne-i-kryteria-oceny-esej-w/

05/03/2017 www.pdf-archive.com

UBÓJ RYTUALNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY K 52 13 (1) 84%

W ocenie wnioskodawcy, z powyższych przepisów wynika, że zagadnienie prawnej dopuszczalności poddawania zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne dotyczy działalności gmin żydowskich.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/20/ub-j-rytualny-trybuna-konstytucyjny-k-52-13-1/

20/02/2015 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 83%

Stan wiedzy i doświadczenia życiowego powodów nie dawał - w ocenie pozwanego - żadnych podstaw aby uznad, że zachodziły okoliczności poddające w wątpliwośd prawidłowośd postrzegania przez nich rzeczywistości, czy też zrozumienia konsekwencji zawarcia umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

biol odp 81%

Klucz odpowiedzi ab Badania przyrodnicze.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/17/biol-odp/

17/11/2014 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 77%

W ocenie powoda w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej - franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

110711 biul ad 76%

ATRAKCJE DNIA o Optimus Zmiana dzienna:

https://www.pdf-archive.com/2011/07/12/110711-biul-ad/

12/07/2011 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 72%

W ocenie Sądu Rejonowego na treść rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie nie ma wpływu okoliczność związana z wejściem w życie z dniem 26 sierpnia 2011 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-rozgrywek-Dnia-Sportu-WZiKS-2015 72%

Każde zagranie w ocenie sędziego uznana za brutalne i/lub agresywne jest karane jednominutowym wykluczeniem zawodnika z gry bez prawa jego zamiany – drużyna gra w osłabieniu – także pomimo straty bramki.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/regulamin-rozgrywek-dnia-sportu-wziks-2015/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 71%

W ocenie powódki postanowienia te znacząco niekorzystnie kształtują sytuację ekonomiczną konsumenta, prowadząc do rażącego uprzywilejowania pozwanego w stosunku prawnym oraz do ukształtowania praw konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 71%

W ocenie powodów w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 71%

W ocenie powodów wskazane postanowienia wzorca umowy stanowią niedozwolone klauzule, gdyż są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 69%

W ocenie powoda od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia podpisania pierwszego aneksu do umowy tj.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com