Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «odbora»:


Total: 21 results - 0.019 seconds

02 100%

Prema rije~ima Milojka Gruji~i}a, ~lana Izvr{nog odbora PDP-a, toj stranci smeta "netransparentno dijeljenje kredita Investiciono-razvojne banke, zakidanje u davanjima socijalnim kategorijama, tro{enje na koncerte i rafting, sumnjivo reprogramiranje dugova 'Medicinskoj elektronici', kao i preuveli~avanje cijene fiskalnih kasa".

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

statut VOD 85%

Član nema pravo sudjelovati na sjednicama, gradskog ili općinskog odbora (4) Sukladno zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/3, 118/06, 41/08),VOD je obavezan Agenciji za zaštitu osobnih podataka dostaviti podatke o registru članova, te ih unijeti u središnji registar evidencije zbirki osobnih podataka (5) Glavni tajnik se zadužuje za osiguravanje pravovremene dostave registra agenciji za zaštitu osobnih podataka sukladno važećim zakonskim aktima (6) Glavni tajnik može uz suglasnost središnjeg odbora delegirati vođenje registra drugom članu Članak 19.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/statut-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 10 85%

U ovom mandatu nastavit cemo takoaler i sa projektima edukacije dlanova Vijeca mjesnih odbora, a kako bismo im stvorili uvjete za kontinuirani rad uredit cemo mjesne domove u prigradskim naseljima.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-10/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 11 83%

lvan Roita5 lvan RoStaS rodio SADR:ZAJ BoZiine destitke lz povjesti Kozica Za Veliku Gospu kisovito i hladno Obiljezen dan mjesnog odbora Prva sv.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-11/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

potvrda 21112012 83%

Božo Prka (predsjednik), Gabriele Pace (zamjenik predsjednika), Ivan Gerovac, Darko Drozdek, Dinko Lucić, Andrea Pavlović, Draženko Kopljar, predsjednik Nadzornog odbora:

https://www.pdf-archive.com/2012/11/22/potvrda-21112012/

22/11/2012 www.pdf-archive.com

isprava 20140929000198968415 83%

Božo Prka (predsjednik), Gabriele Pace (zamjenik predsjednika), Ivan Gerovac, Darko Drozdek, Dinko Lucić, Andrea Pavlović, Draženko Kopljar, predsjednik Nadzornog odbora:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/29/isprava-20140929000198968415/

29/09/2014 www.pdf-archive.com

Upis, ispis ili zamjena predmeta 83%

Suglasnost predsjednika Odbora za diplomski rad profila2:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/upis-ispis-ili-zamjena-predmeta/

07/03/2017 www.pdf-archive.com

Matko Soric - Doktorat - 2015 82%

Bio voditelj nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, član je raznih uredništava i savjeta filozofskih časopisa i u više navrata član Upravnog odbora Hrvatskog filozofskog društva.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/21/matko-soric-doktorat-2015/

21/04/2016 www.pdf-archive.com

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA IN SKUPŠČINE 82%

- sprejetju letnega poročila, - uporabi bilančnega dobička, - imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta in upravnega odbora, - podelitvi razrešnice članom organov vodenja ali nadzora, - spremembah statuta, - ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, - prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju, - imenovanju revizorja, in - drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/pristojnosti-nadzornega-sveta-in-skup-ine/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

DRAGOVOLJCI bilten 81%

Organizator Udruga Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Pokrovitelj Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske Supokrovitelj Karlovačka županija i Grad Karlovac Organizacijski odbor Đuro Dečak, general pukovnik u miru, predsjednik UDVDR RH Stjepan Bene, predsjednik Podružnice Karlovačke županije Ivan Vučić, župan Karlovačke županije Damir Jelić, gradonačelnik Grada karlovca Provedbeni odbor Zvonko Marić, predesjednik provedbenog Odbora natjecanja Stjepan Bene, zamjenik predesjed.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/dragovoljci-bilten/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

Poziv za učešće 2016 80%

odbora Milojko sc Brzaković Organizator SK “Čika Mata” Predsednik Milan Armuš

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/poziv-za-u-e-e-2016/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 1 74%

Ferica Medved, predsjednik Mjesnog odbora Kozice Na klaju ste detverogodisnjeg mandata kao predsjednik MO Kozice, jeste li osobno zadovoljni ?

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-1/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

3523nap05 71%

Prema re~ima Aleksandra Price, predsednika Upravnog odbora Duge, nevladine organizacije iz [apca koja se zala`e za evropeizaciju Srbije, po{tovawe qudskih prava, unapre|ewe zdravstva i smawewe siroma{tva, rezultati dobijeni u Ni{u sa velikom dozom izvesnosti mogu se primeniti na celu Srbiju.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 7 65%

godine da je prisutan dlan upravnog odbora podsaveza Podravska Slatina komandant Papa Antun.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-7/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

26.07.2006 60%

Predsjednik [kolskog odbora, Gordana VUKOVI] Identifikovana tijela ekshumirana iz Zve~arke mirane `rtve bo{nja~ke nacionalnosti i da se radi o osobama koje su ubijene 1992.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

SDUNewsletter 60%

​Hleba i igara, samo bez hleba​ [Danas] Na temu prekarijata predsednik SDU Ivan Zlatić uradio je za ​Danas intervjue sa Ivicom Cvetanovićem, predsednikom KSS-a, i Brankom Kalajanovićem, članom Statutarnog odbora KSS-a (da, mi smo partija kojoj je normalno da predsednik intervjuiše sindikalne aktiviste):

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/sdunewsletter/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

AbakusJan2011Web 58%

Je predsednik mariborskega mestnega odbora stranke Zares – nova politika in od oktobra 2010 mestni svetnik Mestne občine Maribor.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/07/abakusjan2011web/

07/03/2012 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 4 56%

Veliki trud koji su dali dlanovi Organizacij skog odbora DVD-a Kozice 8.6.2003 .

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-4/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 8 55%

OtvoIili smo radio postaju Slatina, osamostalili muzidku ikolu, st\orili u\jete za bolji rad udruga i mjcsnih odbora.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-8/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Imperijalistička Okupacija Balkana 54%

Ministar za infrastrukturu Velimir Ilić, Ambasadori Kanade i Mađarske, Šandor Pap i Robert McDougal, Kanadski ekonomski savjetnik, Đurđevka Čeremić, Predsjednik TriGranit korporacije Šandor Damian, Potpredsjednik za vanjske poslove TriGranit-a Peter Lorincze, Predsednik Upravnog odbora Srpskih željeznica Pavle Popović, Generalni direktor Srpskih željeznica Milanko Šarančić, Direktor CIP-a Milutin Ignjatović.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/23/imperijalisti-ka-okupacija-balkana/

23/10/2013 www.pdf-archive.com

FERTIG-STATUT-SAVEZA-05102015MF (2) 39%

Za dobrovoljan istup iz Saveza potrebno je Savezu ili jednom opunomoćenom članu Upravnog Odbora / Predsjednistva podnijeti zahtjev za istupanje iz Saveza.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/27/fertig-statut-saveza-05102015mf-2/

27/05/2016 www.pdf-archive.com