Search


PDF Archive search engine
Last database update: 13 May at 01:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «odgojno»:


Total: 3 results - 0.01 seconds

statut 100%

GodiSnji plan i program rada obuhvaia programe odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene zaStite, higijene i prehrane, programe prehrane i socijalne skrbi, kao i druge programe koje Djedji vrtii ostvaruje u dogovoru s roditeljima iliskrbnicima djece.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

statut Kamene babe 89%

- razvijanje inovativnih glazbeno-scenskih umjetničkih praksi interdisciplinarni i intermedijalni pristup glazbi u umjetničkom izričaju i produkciji te u istraživačkom i odgojno-obrazovnom radu meĎugeneracijsko povezivanje posredstvom glazbe i umjetnosti istraživanje i oživljavanje nematerijalne glazbene kulturne baštine cijelog Balkana razvijanje vlastitog kreativnog izričaja članova Udruge suradnja sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području kulture i umjetnosti;

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/statut-kamene-babe/

19/09/2016 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 11 61%

Nakon zavriene 7 8 9 11 11 14 15, 16 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 32 Krscanske zajednice u Slatini Vinogradarstvo u Slatini Slatina iokolica nakon odlaska Turaka 33,34 36,37 Obrazovanje u radionicama Slatina sa starih razglednica Poudne pride 39 40 4'l Trenutak poezije Ptiia iz zivota 42 Humor 46 38 44, 45 osnovne i srednje Skole u Slatini (SS- odgojno-obrazovni smjer) kojom stjede zvanje suradnik u nastavi zavrsava Fakullet za fizieku kulturu u Zagrebu za profesora tjelesne i zdravstvene kulture (nastavni smjer).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-11/

24/03/2017 www.pdf-archive.com