PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 29 October at 05:24 - Around 210000 files indexed.

Show results per page

Results for «odgovornost»:


Total: 25 results - 0.049 seconds

splosniPogojiWakeUP2015 100%

Udeleženci se po prireditvenem prostoru gibljejo na lastno odgovornost.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/24/splosnipogojiwakeup2015/

24/10/2015 www.pdf-archive.com

Izjava odgovornost maloljetni otvaranjesezone2014 97%

Također  smo  saglasani  kao  staratelji  da  vozi  na  našu  odgovornost,  te  da  u  slučaju  nezgode  ili   nesreće  nećemo  imati  nikakvih  zahtjeva  prema  organizatoru  niti  pozivanja  na  odgovornost  organizatora ove manifestacije.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/26/izjava-odgovornost-maloljetni-otvaranjesezone2014/

26/03/2014 www.pdf-archive.com

statut VOD 77%

(1) Temeljna načela stranke su sloboda, humanizam, odgovornost, nacionalna i spolna jednakost i ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavine prava i demokratski višestranački sustav s posebnim naglaskom na slobodu mišljenja i izražavanja misli, sigurnost u domu, na ulici, radnom mjestu od nepravde i siromaštva;

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/statut-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

8 MTK GSM 76%

ETSI (European Telecommunication Standards Insititute) preuzima odgovornost za GSM specifikacije.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/14/8-mtk-gsm/

14/02/2014 www.pdf-archive.com

tipalo zunanje temperature 76%

To ni uradni postopek in ga vsak posameznik izvaja na lastno odgovornost.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/04/tipalo-zunanje-temperature/

04/05/2014 www.pdf-archive.com

Upis, ispis ili zamjena predmeta 76%

Molbu predajem nakon provjere do sada objavljenih rasporeda predavanja i ispita te prihvaćam punu odgovornost za nemogućnost polaganja predmeta zbog preklapanja.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/upis-ispis-ili-zamjena-predmeta/

07/03/2017 www.pdf-archive.com

Zlo u HR 76%

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i ne može se ni na koji način smatrati da odražava gledište Europske unije.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/24/zlo-u-hr/

24/03/2018 www.pdf-archive.com

PRIJAVNICA 75%

skrbniki prevzemajo odgovornost za prihod(e) in odhod(e) iz tabora.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/14/prijavnica/

14/05/2017 www.pdf-archive.com

zg500-2017 74%

Organizator, njegovi suradnici i opunomoćenici ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu, povredu ili nezgodu nastalu iz bilo kojeg razloga.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/zg500-2017/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

statut 74%

Ovim se Statutom ureduje status, naziv i sjediSte Djedjeg vrtiia, naziv i sjediSte podruinice i-'ei eg vrtica, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze Djeijeg vrtiia, djelatnost, -strcjswo, uvjeti i nadin rada, radno vrijeme Djedjeg vrtiia, vodenje i upravljanje Djeijim vrtiiom, c.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

ARM 156 volanskiobroc 74%

To ni uradni postopek in ga vsak posameznik izvaja na lastno odgovornost.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/16/arm-156-volanskiobroc/

16/04/2017 www.pdf-archive.com

IPPON KUP 2013 69%

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede takmičara na turniru.

https://www.pdf-archive.com/2013/02/05/ippon-kup-2013/

05/02/2013 www.pdf-archive.com

CV 64%

Odgovornost prema radu - ne dozvoljavam sebi komfor i stagnaciju,prema tome,uvijek polazim od toga da moram probati dati više.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/cv/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

Istinaoistini 57%

Hoće li to ikada biti i odgovornost nadležne lokalne samouprave?

https://www.pdf-archive.com/2017/03/27/istinaoistini/

27/03/2017 www.pdf-archive.com

SAS survival handbook 54%

Sukladno tomu izdavač ne može preuzeti nikakvu odgovornost u bilo kakvim sporovima i slučajevima koji se mogu voditi protiv osoba ili institucija kao posljedica uporabe ili zlouporabe bilo koje od opisanih tehnika, te gubitka i oštećenja opreme, odnosno pretrpljenih možebitnih ozljeda.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/25/sas-survival-handbook/

25/05/2017 www.pdf-archive.com

26.07.2005 52%

sjednica za koju je predlo`en dne- se vrlo mali broj Hrvata vratio u svoja predratna prebivali{ta na podru~ju RS za {ta, kako je rekao, najve}u odgovornost snose vlasti u tom entitetu.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

5Somfy ga lighting outdoor rts Smart Home Hannover 52%

Ne pridržavanje uputa isključuje odgovornost i garanciju SOMFY.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/31/5somfy-ga-lighting-outdoor-rts-smart-home-hannover/

31/08/2014 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 8 50%

poticati sarjest i odgovornost na svim razinama.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-8/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

CIS-DOC-2011-07-019 49%

Ipak, oni su dani samo kao izvor informacija i CIS ne snosi nikakvu izravnu ili posrednu odgovornost za bilo kakve posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog dokumenta.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/10/cis-doc-2011-07-019/

10/12/2018 www.pdf-archive.com

26.06.2009 49%

Kazala je ovo Vesna Tan~ica, tu`ilac Tu`ila{tva BiH, na javnoj debati koja je organizovana u sarajevskom Media centru pod nazivom "Odgovornost medija za ratne zlo~ine".

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2011 48%

Nakon svega se, me|utim, postavlja pitanje ko bi mogao preuzeti odgovornost za u~estale nerede ispred ovog ugostiteljskog objekta, gdje su i ranije bivale tu~e i pucnjave.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

T-adriatic 42%

Takoder ne preuzimamo nikakvu odgovornost ukoliko na pojedinim dijelovima traktora u toku garancije dade do kvara uslijed nepropisnog rukovanja i odrzavanja.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/26/t-adriatic/

26/05/2013 www.pdf-archive.com

ČLANAK 41%

kraji{ke sanske jedinice pod zapovjedni{tvom pukovnika Branka Basare – koliko je poznato, nisu bili pozvani na odgovornost od strane bilo koje ljudske instance.” Mje{tani, pak, vjeruju da su postojali ovozemaljski razlozi za ovaj zlo~in.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

PLUR 9 10 web 31%

Svaku generalizaciju èinite na vlastitu odgovornost!

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-9-10-web/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 1 25%

Odgovornost je na svima nama.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Copy tag