PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 October at 18:37 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «odgovornost»:


Total: 9 results - 0.014 seconds

Izjava odgovornost maloljetni otvaranjesezone2014 100%

Izjava odgovornost maloljetni otvaranjesezone2014 IZJAVA O PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI (za maloljetne učesnike) Ja  _____________________  kao  staratelj  maloljetnog/ne  _____________________ pod punom  krivičnom,  materijalnom  i   moralnom  odgovornošću  izjavljujem  da  sam  upoznat  sa  njegovim/njenim  učešćem  na  manifestaciji  „Otvaranje  biciklističke  sezone  2014“  dana  30.03.2014.  u  Živinicama  na  lokalitetu  Rudine  kao  i  da  sam  upoznat  sa  svim  rizicima  koje  to  učešće  nosi.  Ovim  putem  dajem  garanciju  da  će  maloljetno  lice za koje garantujem koristiti zaštitnu opremu  (kacigu) i slijediti upustva  organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/26/izjava-odgovornost-maloljetni-otvaranjesezone2014/

26/03/2014 www.pdf-archive.com

8 MTK GSM 71%

ETSI (European Telecommunication Standards Insititute) preuzima odgovornost za GSM specifikacije.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/14/8-mtk-gsm/

14/02/2014 www.pdf-archive.com

statut 70%

Ovim se Statutom ureduje status, naziv i sjediSte Djedjeg vrtiia, naziv i sjediSte podruinice i-'ei eg vrtica, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze Djeijeg vrtiia, djelatnost, -strcjswo, uvjeti i nadin rada, radno vrijeme Djedjeg vrtiia, vodenje i upravljanje Djeijim vrtiiom, c.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

tipalo zunanje temperature 68%

To ni uradni postopek in ga vsak posameznik izvaja na lastno odgovornost.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/04/tipalo-zunanje-temperature/

04/05/2014 www.pdf-archive.com

ARM 156 volanskiobroc 66%

To ni uradni postopek in ga vsak posameznik izvaja na lastno odgovornost.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/16/arm-156-volanskiobroc/

16/04/2017 www.pdf-archive.com

zg500-2017 63%

Organizator, njegovi suradnici i opunomoćenici ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu, povredu ili nezgodu nastalu iz bilo kojeg razloga.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/zg500-2017/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

T-adriatic 60%

Takoder ne preuzimamo nikakvu odgovornost ukoliko na pojedinim dijelovima traktora u toku garancije dade do kvara uslijed nepropisnog rukovanja i odrzavanja.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/26/t-adriatic/

26/05/2013 www.pdf-archive.com

CIS-DOC-2011-07-019 55%

Ipak, oni su dani samo kao izvor informacija i CIS ne snosi nikakvu izravnu ili posrednu odgovornost za bilo kakve posljedice nastale korištenjem podataka iz ovog dokumenta.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/10/cis-doc-2011-07-019/

10/12/2018 www.pdf-archive.com

SAS survival handbook 51%

Sukladno tomu izdavač ne može preuzeti nikakvu odgovornost u bilo kakvim sporovima i slučajevima koji se mogu voditi protiv osoba ili institucija kao posljedica uporabe ili zlouporabe bilo koje od opisanih tehnika, te gubitka i oštećenja opreme, odnosno pretrpljenih možebitnih ozljeda.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/25/sas-survival-handbook/

25/05/2017 www.pdf-archive.com