Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 November at 17:16 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «odpad»:


Total: 4 results - 0.009 seconds

stanovisko ZMOS HSR SR 18.8. 2014 - kópia 100%

Treťou výraznou zmenou je výrazné sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov a zákazu ukladať na skládky odpadov vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný odpad.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/stanovisko-zmos-hsr-sr-18-8-2014-k-pia/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

Info o produkcie na stronę 68%

Puste opakowania po wypłukaniu należy traktować jako odpad komunalny.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/22/info-o-produkcie-na-stron/

22/02/2014 www.pdf-archive.com

opravená brožúrka august 2016 53%

Na začiatku tretieho tisícročia sa završuje masový odpad od kresťanstva.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/opraven-bro-rka-august-2016/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

instrukcja-obs-ugi-do-pralki-WHIRLPOOL-AWO-D-5320-P PL 36%

Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/23/instrukcja-obs-ugi-do-pralki-whirlpool-awo-d-5320-p-pl/

23/07/2016 www.pdf-archive.com