Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «odpor»:


Total: 10 results - 0.049 seconds

mereni 3 100%

Zmˇeˇrte ekvivalentn´ı hmotnost mm , poddajnost cm , ˇcinitel jakosti Q a odpor kmit´an´ı membr´any rm .

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-3/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

mereni 2 96%

a) modul elektrické impedance, rezonanční kmitočet b) hmotnost a poddajnost membrány c) činitel jakosti a mechanický odpor d) konstantu Bl Náhradní obvod reproduktoru v ozvučnici i L R m u r cm p F Zvyz S K=Bl cak V = κ .p0 cak -S Určení modulu elektrické impedance a rezonančního kmitočtu K měření rezonančního kmitočtu a modulu elektrické impedance použijeme zapojení podle obrázku.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-2/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

EAK2010 L09 VentedBox 93%

Náhradná schéma sústavy VB (Vented Box) • RAP – akustický odpor basreflexovej trubice • MAP – akustická hmotnosť basreflexovej trubice (vrátane koncových korekcií) • RARP – akustický vysielací odpor akustickej trubice • akustická vysielacia hmotnosť je súčasťou hmotnosti MAP 6.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/eak2010-l09-ventedbox/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 92%

Odpor Res je jako obvykle elektrický odpor kmitací cívky.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 83%

Výchozím pojmem je odpor, což je druhá nejzákladnìjší elektrická velièina.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 76%

U starších typů reproduktorů je ss odpor kmitací cívky jen o málo menší, nebo dokonce stejný jako jejich štítková impedance.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

bs mzar 73%

konkrétně těch, které mají izolační odpor mezi vodiči velmi veliký, je vlnová impedance a rychlost šíření závislá na frekvenci.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/bs-mzar/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 53%

časový průběh jednotlivých veličin lze popsat funkcí sinus o jistém kmitočtu a fázovém po- sunu, pak existuje dalekosáhlá analogie mezi chováním těchto soustav a chováním elektrických obvodů, složených z odporů, indukčností a kapacit.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 47%

elektroakustické analogie (viz pøíslušná literatura) a zahrnuje stejnosmìrný odpor kmitací cívky RS, ekvivalent mechanického tlumení kmitacího systému Rm, ekvivalent tuhosti závìsu membrány Lm a ekvivalent hmotnosti kmitacího systému Cm.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 23%

Pro další analýzu potøebujeme znát ještì stejnosmìrný odpor kmitací cívky, znaèený RS.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com