Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «odpov»:


Total: 4 results - 0.003 seconds

tin-ukol3 100%

• Prvn´ı inkluzi LT S ⊆ LDA dok´ aˇzeme algoritmem, kter´ y k turingovu stroji sestroj´ı odpov´ıdaj´ıc´ı dvojz´asobn´ıkov´ y automat.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/13/tin-ukol3/

13/12/2011 www.pdf-archive.com

mereni 1 78%

ˇra ´du odpov´ıdaj´ıc´ı aproximaci typu Linkwitz-Rilley.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

PRIJAVNICA 72%

PRIJAVNICA PODATKI O UDELEŽENCIH:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/14/prijavnica/

14/05/2017 www.pdf-archive.com

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA IN SKUPŠČINE 50%

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA IN SKUPŠČINE 281.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/pristojnosti-nadzornega-sveta-in-skup-ine/

04/06/2014 www.pdf-archive.com