Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «odpowiednio»:


Total: 90 results - 0.025 seconds

notatka 2 100%

Symulacja 2 – Na podstawie wyników z poprzedniej symulacji zwiększyłem ilość pracowników odpowiednio do 3 w pierwszym dziale, 4 w drugim i 2 w trzecim dziale.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/05/notatka-2/

05/11/2014 www.pdf-archive.com

Lab3 opis 12 11 12 92%

1 i odpowiednio podpisać.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/18/lab3-opis-12-11-12/

18/01/2013 www.pdf-archive.com

wymagania-na-stopnie-harc. 87%

W każdym indywidualnym przypadku wymagania powinny być sformułowane odpowiednio do etapu rozwoju (wieku) harcerki i harcerza realizujących próbę.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/11/wymagania-na-stopnie-harc/

11/08/2013 www.pdf-archive.com

Wzory 86%

E dt Maksymalne warto´sci pola elektrycznego promieniowane przez prady ˛ róz˙ nicowe moz˙ na wyznaczy´c korzystajac ˛ z zalez˙ no´sci dla małej anteny p˛etlowej, zatem Emax = 1.316 · 10−14 f 2 SID , r gdzie r jest odległo´scia˛ punktu obserwacji od z´ ródła promieniowania, f to cz˛estotliwo´sc´ , natomiast S i ID to, odpowiednio, powierzchnia p˛etli obwodu i amplituda pradu.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/wzory-4/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

czaro.PDF 83%

Huragan oraz Zemsta mrozu - odpowiednio 180 i 300 sekund cooldownu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/22/czaro/

22/08/2016 www.pdf-archive.com

Spraw1 2015 81%

W prostokąt poniżej wpisz dwie formuły, odpowiednio w dysjunkcyjnej i koniunkcyjnej postaci normalnej, mające następującą tabelkię zero-jedynkową.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/spraw1-2015/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 81%

Jeżeli fundator ustanowił fundację w testamencie, a nie ustalił jej statutu i nie upoważnił do tej czynności innej osoby, stosuje się odpowiednio przepisy księgi IV Kodeksu cywilnego o poleceniu.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 81%

Na potwierdzenie spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt.2 do wniosku dołącza się odpowiednio:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

SS Ogr ZADANIA 79%

Zmienna losowa X przyjmuje wartości 0, 1, 2, 3 z prawdopodobieństwami równymi odpowiednio 0,2;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-zadania/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

SpecyfikacjaKompilatora 74%

+ - * / % oznaczają odpowiednio dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie całkowitoliczbowe i obliczanie reszty na liczbach naturalnych;

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/specyfikacjakompilatora/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu komentarze (+laureaci) 72%

„Laureat” (lub odpowiednio „Laureaci”) – osoba, która spełni warunki uczestnictwa w Konkursie, udzieli odpowiedzi na zadane Pytanie Konkursowe i zostanie wyłoniona przez Komisję Konkursową, jako osoba która udzieliła w ocenie Komisji Konkursowej kolejnej najciekawszej odpowiedzi po Zwycięzcy.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/regulamin-konkursu-komentarze-laureaci/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

Projekt kompilatora 72%

+ - * / % oznaczają odpowiednio dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie całkowitoliczbowe i obliczanie reszty na liczbach naturalnych;

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/projekt-kompilatora/

16/12/2016 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 72%

Wysokość stopy oprocentowania mogła ulec zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku z niżej wymienionych czynników (§ 4 ust.1):

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

list 1 72%

Pragnę raz jeszcze przeprosić za, niezwykle natarczywe pytania które z całą pewnością nie zostały przyobleczone w odpowiednio grzeczną formę, aczkolwiek w aktualnej sytuacji zależy nam Łodzi przede wszystkim na jak najwyższej precyzji odpowiedzi ze strony dworu Jego Ekscelencji.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/31/list-1/

31/08/2012 www.pdf-archive.com

HM-CT 72%

W trójwymiarowej przestrzeni Haigha – Beckera warunki bezpiecznego stanu mechanicznego hipotez H-M oraz C-T przedstawiają się odpowiednio, jako walec i graniastosłup.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/01/hm-ct/

01/02/2014 www.pdf-archive.com

BIBLIOGRAFIA ZALACZNIKOWA 72%

Każdy oddzielny opis bibliograficzny to odpowiednio uporządkowany zespół danych o wykorzystanym dokumencie (książce, jej fragmencie, artykule z czasopisma itp.) Istnieją przepisy, które wyraźnie mówią, w jaki sposób należy sporządzać opis książki, artykułu czy ich fragmentów.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/13/bibliografia-zalacznikowa/

13/03/2014 www.pdf-archive.com

WICZENIE NR 2m 72%

Odpowiednio wyskalować układ współrzędnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/19/wiczenie-nr-2m/

19/11/2015 www.pdf-archive.com

COOKIES 71%

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/cookies/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

pozycjonowanie-oferta 69%

Nie można zapomnieć o tym, że osiągnięcie odpowiednio wysokich wyników, może wymagać nawet kilka miesięcy.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/01/pozycjonowanie-oferta/

01/04/2014 www.pdf-archive.com

Dzierżawa 69%

PRZEPISY O DZIERŻAWIE RZECZY STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO DO DZIERŻAWY PRAW.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/dzier-awa/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

Leaflet 68%

KIEDY MIESZKASZ W STREFIE CZASOWEJ INNEJ NIŻ UTC+0 (LONDYN, WIELKA BRYTANIA) POWINIENEŚ ODPOWIEDNIO DOSTOSOWAĆ CZAS W KTÓRYM DOŁĄCZYSZ DO GRY.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/05/leaflet/

05/06/2014 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 68%

słowną lub słowno-graficzną – odpowiednio do Pytania Konkursowego oraz zgodnie z funkcjonalnościami udostępnianymi przez Facebook.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 68%

- § 4 umowy, zgodnie z którym wysokość stopy oprocentowania może ulegać zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku wskazanych w tym paragrafie wskaźników, przy czym decyzję w przedmiocie pozostawia do uznania Zarządu Banku, albowiem w ten sposób powód przyznał sobie arbitralność co do podejmowania decyzji o tym, czy w sytuacji zmiany parametrów finansowych dokonać zmiany oprocentowania, bez potrzeby precyzyjnego ustalania wpływu zmiany każdego z czynników na zmianę wysokości tego oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 68%

Wysokość stopy oprocentowania mogła ulec zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku z niżej wymienionych czynników (§ 4 ust.1):

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

mechanika 68%

-Zombie Uczestnikiem może być każdy, kto się zarejestrował w punkcie i przebył proces charakteryzacji na zombie albo przyszedł już odpowiednio ucharakteryzowany oraz przebrany.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/mechanika/

30/08/2017 www.pdf-archive.com