Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «odpowiedzialno»:


Total: 1 results - 0.003 seconds

Instrukcja 100%

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ¯ADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ¯ADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO¦CI ZA JAK¡KOLWIEK UTRATÊ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ¯ADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB PO¦REDNIE SZKODY POWSTA£E W DOWOLNY SPOSÓB.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/instrukcja/

06/07/2015 www.pdf-archive.com