Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 April at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «okres»:


Total: 100 results - 0.045 seconds

zs 100%

Okres pierwsza to okres RSiT w Księstwie Sarmacji.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/14/zs/

14/11/2015 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 97%

pobrał od powoda kwotę za pierwszy 36-miesięczny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej kwotę 8.450,62 zł, a następnie w wyniku odnowienia ubezpieczenia w dniu 1 lipca 2013 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka 96%

Warunki Promocji „CANAL+ PLATINUM 0 zł 12 m dla Abonentów” Promocja umożliwia korzystanie przez Abonenta z Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM przez okres 12 miesięcy na zasadach promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/canal-platinum-0-zl-12-m-dla-abonentow-nowa-stopka/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

Faktura 96%

Twój numer klienta 54480123 Abonament za okres ANDRZEJ ADAM DOMAGAŁA IMIELNICA 29 28-313 IMIELNO Opłaty naliczone w okresie e-mail do przesyłania e-faktur:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/faktura/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

Universe+ 49 zl 12 m dla Abonentow 94%

Warunki Promocji „Universe+ 49 zł 12 m dla Abonentów” Promocja umożliwia korzystanie przez Abonenta z Pakietu Universe+ przez okres 12 miesięcy na zasadach promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/universe-49-zl-12-m-dla-abonentow/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

Urlopy wypoczynkowe 94%

Okres jednego miesiąca pracy, po upływie którego pracownik nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego (1/12 z 20 dni = 1,66) mija 30 kwietnia.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/urlopy-wypoczynkowe/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 92%

Nadto, pełnomocnik pozwanego podniósł, że powódka błędnie oznaczyła okres, za który dochodzi odsetek za opóźnienie.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Systematyka związków nieorganicznychx 88%

reszty kwasowej.PODZIAŁ KWASÓW:Tlenowe(mają1lub więcej atomów tlenu w strukturze reszty kwasowej),Beztlenowe(wodne roztwory połączeń chemicznych wodoru z niemetalami16&17 grupy ukł.okres.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/15/systematyka-zwi-zk-w-nieorganicznychx/

15/12/2011 www.pdf-archive.com

notatka 1 86%

Układ taki charakteryzuje się tym, że detale przebywają długi okres czasu w przestoju w oczekiwaniu na wykonanie danej operacji na ostatniej sztuce z partii.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/notatka-1/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824 86%

Ulgi w opłatach abonamentowych bez rabatów za zgody Opcja usługi Neostrada za pierwsze 24 miesiące za okres po przedłużenie Umowy na 6 mies.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/regulamin-promocji-wiat-ow-d-z-telefonem-20170824/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

kredyty konsolidacyjne 82%

Raty kredytu konsolidacyjnego hipotecznego są rozkładane na dłuższy okres niż tego samego kredytu w wersji gotówkowej, a jego wartość wynosi zazwyczaj około 80% wartości nieruchomości, której hipoteką zobowiązanie będzie zabezpieczone.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/kredyty-konsolidacyjne/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 81%

Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy, w terminie od 1 października do 30 września danego roku akademickiego.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 81%

Okres obowiązywania umowy kredytowej 30 dni Kwotę pożyczki ustala się, uwzględniając regularne dochody, bieżące zobowiązania kredytowe oraz historię kredytową.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

73090947 1990 80%

Okres rozliczenia: Symbol: Identyfikacja zobowiązania:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/26/73090947-1990/

26/06/2017 www.pdf-archive.com

73090947 1992 80%

Okres rozliczenia: Symbol: Identyfikacja zobowiązania:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/26/73090947-1992/

26/06/2017 www.pdf-archive.com

73090947 2109 80%

Okres rozliczenia: Symbol: Identyfikacja zobowiązania:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/26/73090947-2109/

26/06/2017 www.pdf-archive.com

73090947 2110 80%

Okres rozliczenia: Symbol: Identyfikacja zobowiązania:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/26/73090947-2110/

26/06/2017 www.pdf-archive.com

Mariusz BRANIA 80%

 - Kredytobiorca zobowiązuje się przez niniejszą umowę, aby spłacić swoją pożyczkę w wysokości 100.000.000 zł przez okres 10 lat.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/28/mariusz-brania/

28/12/2017 www.pdf-archive.com

stanowka 2015 79%

Pensjonatodawca zobowiązuje się na zlecenie Pensjonatobiorcy do świadczenia usług opieki nad koniem Pensjonatobiorcy, zwanych dalej pensjonatem, czyli przebywaniem klaczy w pensjonacie na okres stanówki.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/stanowka-2015/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

OFERT MOBILNY 4LATA 78%

Miesięczną opłatę za zakup kompletu opon zimowych PREMIUM 74,13 zł 146,63 zł 0,00 zł 0,00 zł Miesięczną opłatę za wymianę i składowanie opon Miesięczną opłatę ubezpieczeniową /okres ubezpieczenia 12 miesięcy/ Miesięczną opłatę ubezpieczeniową na wypadek straty finansowej GAP 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 20 868,29 zł 45.84 % 20 868,29 zł 45.84 % Całkowita miesięczna opłata netto:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/ofert-mobilny-4lata/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 77%

na 36-miesięczny okres ubezpieczenia oraz konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia na życie i od niezdolności do pracy zarobkowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 77%

kwotę 35.789,55 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi za okres od 12 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, II.w pozostałym zakresie powództwo oddala, III.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 76%

rozszerzył powództwo o kwotę 5.198,72 zł z tytułu nadpłaconych rat za okres od czerwca do sierpnia 2011 r.,tj.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com