Search


PDF Archive search engine
Last database update: 15 October at 21:23 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ondersteuning»:


Total: 20 results - 0.041 seconds

CV 2015 100%

Technische ondersteuning van autohandelaren en garagebedrijven voor de autmatiseringssoftware.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/17/cv-2015/

17/12/2015 www.pdf-archive.com

rolstoel instellen 86%

4.1 Zitsysteem Door de uitgebreide instelmogelijkheden van het zitsysteem is optimale ondersteuning van het lichaam mogelijk ( Zitsysteem).

https://www.pdf-archive.com/2016/09/07/rolstoel-instellen/

07/09/2016 www.pdf-archive.com

Vacature - Stagiair Ottawa 82%

(niet exhaustief) inhoudelijke en voorbereidende ondersteuning van ambassadeur en diplomatieke medewerkers voor (ad-hoc) politieke dossiers opzoeken van economische basisgegevens en trends over Canadese economische sectoren en provincies voor verwerking tot samenvattende, analytische nota’s beheer van sociale media profielen van de ambassade (monitoren, aanleveren, plaatsen, creatieve input, …) organisatorische en logistieke ondersteuning aan de voorbereiding en de uitwerking van evenementen.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/17/vacature-stagiair-ottawa/

17/04/2015 www.pdf-archive.com

Workshops -middag Dag van het Jongerenwerk 25 april 2017 81%

Het gaat om jongeren die doorgaande ondersteuning nodig hebben op terrein van (jeugd)zorg, toegang tot onderwijs en arbeidsmarkt, huisvesting etc.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/06/workshops-middag-dag-van-het-jongerenwerk-25-april-2017/

06/03/2017 www.pdf-archive.com

Strategische koers 2017-2020 vastgesteld 80%

Voor cliënten betekent dit dat zij waar nodig met ondersteuning van ons werken aan leven, wonen en werken.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/strategische-koers-2017-2020-vastgesteld/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

BPV Verslag 79%

*BMO (Bestuurs Management Ondersteuning) *Realisatie &

https://www.pdf-archive.com/2014/02/05/bpv-verslag/

05/02/2014 www.pdf-archive.com

NL SELECT FINAL SILVER UITLEG 79%

3M is in meer dan 100 landen aanwezig met een team van specialisten die met behulp van een regionale en globale structuur, niet alleen ondersteuning kunnen bieden op grensoverschrijdende projecten, maar evenzeer oog hebben voor de lokale projecten.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/15/nl-select-final-silver-uitleg/

15/10/2017 www.pdf-archive.com

Brochure OR aanbod spreads 75%

Medezeggenschap in de praktijk Praktijkcasuïstiek met ondersteuning (4 dagdelen) Na deze training:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/25/brochure-or-aanbod-spreads/

25/04/2017 www.pdf-archive.com

MARCO POLO omschrijving Belgie 67%

ondersteuning Investering IJscentrum Recepten Receptcalculatie Passie Praktijk Duur Deze module start om 09.30 en eindigt rond 13.00 uur.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/05/marco-polo-omschrijving-belgie/

05/12/2016 www.pdf-archive.com

Deel1 Projectinzet-Aanpak-Aanbevelingen 67%

2 1 Cultuursensitieve zorgambassadeurs overbruggen de kloof tussen kwetsbare ouderen en stedelijke zorgorganisaties JE WEET NIET WAT JE MIST Projectinzet, aanpak en aanbevelingen 3 “Moi, j’ai vécu le parcours du combattant … Voor mijn dochtertje met een zware mentale handicap moest ik zelf mijn weg zoeken voor goede ondersteuning.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/deel1-projectinzet-aanpak-aanbevelingen/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

Document 2 62%

Een pasgeboren jong houdt zich bij de geboorte vast aan de buik van de moeder, hij heeft de eerste dagen echter wel ondersteuning nodig.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/06/document-2/

06/07/2016 www.pdf-archive.com

jaarverslag 2016 EVA online 57%

EVA vzw kreeg, dank zij het partnerschap met Bral als promotor en CLTB, UCL- Saint Louis en ULB, van InnovIris het fiat voor het actieonderzoek van CitizenDEV, waarbij de ontmoeting en de ondersteuning bewoners die een gezamenlijk project willen realiseren centraal staat.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/jaarverslag-2016-eva-online/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

Magazine Straal Nr. 4 54%

Of gedeel­ telijk met ondersteuning van een Bad in Beeld specialist.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/09/magazine-straal-nr-4/

09/01/2018 www.pdf-archive.com

Organisatieonderdelen Rijk met OIN tbv e-facturatie v1.3 52%

 OCW Kerndepartement  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)  Inspectie van het Onderwijs (IvhO)  College voor Toetsen en Examens (CvTE)  Onderwijsraad (OR)  Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)  Raad voor Cultuur (RvC)  College van Beroep Hoger Onderwijs (CBHO) Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Nationaal Archief Overheidsidentificatienummer 00000001003214400000 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Agentschap SZW Rijksschoonmaakorganisatie Overheidsidentificatienummer 00000001003227522000 00000004000000140000 00000001003227522001 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport CIBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Sociaal en Cultureel Planbureau Overheidsidentificatienummer 00000002003182447001 00000002006756402002 00000004000000038000 00000004000000062000 00000004000000053000 Het ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie VenJ - Bestuursdepartement Autoriteit Persoonsgegevens Centraal Justitieel Incassobureau College voor de Rechten van de Mens Dienst Justis Hoge Raad der Nederlanden Immigratie en Naturalisatie Dienst Justitiële Informatiedienst Nederlands Forensisch Instituut Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Openbaar Ministerie Raad voor de Kinderbescherming Schadefonds Geweldsmisdrijven Overheidsidentificatienummer 00000001003214436000 00000004000000079000 00000004000000044000 00000004000000082000 00000004000000008000 00000004000000009000 00000004000000012000 00000004000000002000 00000004000000011000 00000004000000081000 00000004000000034000 00000002003214436001 00000001821702622000 Het ministerie van Veiligheid en Justitie - Rechtspraak Bureau Raad voor de rechtspraak Centrale Raad van Beroep College van Beroep voor het bedrijfsleven Gerechtshof Amsterdam Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Gerechtshof Den Haag Gerechtshof 's-Hertogenbosch Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak Rechtbank Amsterdam Rechtbank Den Haag Rechtbank Gelderland Rechtbank Limburg Rechtbank Midden-Nederland Rechtbank Noord-Holland Rechtbank Noord-Nederland Rechtbank Oost-Brabant Rechtbank Overijssel Rechtbank Rotterdam Rechtbank Zeeland - West Brabant Spir-It Studiecentrum Rechtspleging Overheidsidentificatienummer 00000004000000076000 00000004000000037000 00000004000000049000 00000004000000046000 00000004000000147000 00000004000000056000 00000004000000036000 00000003273808340000 00000004000000025000 00000004000000055000 00000004000000150000 00000004000000146000 00000004000000033000 00000004000000142000 00000004000000143000 00000004000000032000 00000004000000151000 00000004000000027000 00000004000000145000 00000004000000047000 00000004000000073000 00000001800866472000 00000001822312888000 Pagina 3 van 5 Het ministerie van Veiligheid en Justitie - Dienst Justitiële Inrichtingen Apparaatskosten Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag Detentiecentrum Rotterdam Detentiecentrum Zeist Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag Dienst Vervoer en Ondersteuning Dienst Justitiële Inrichtingen Divisie Vreemdelingenbewaring Dienst Justitiële Inrichtingen Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag Justitieel Complex Alphen aan den Rijn Justitieel Complex Schiphol Justitieel Complex Zaanstad Justitiële Inrichting Caribisch Nederland Ned.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/22/organisatieonderdelen-rijk-met-oin-tbv-e-facturatie-v1-3/

22/08/2017 www.pdf-archive.com

ecodesign245-2009 49%

(19) Ter ondersteuning van controles op de naleving moeten fabrikanten informatie vermelden in de in bijlage V en VI van Richtlijn 2005/32/EG genoemde technische docu­ mentatie, voor zover deze informatie betrekking heeft op de eisen in deze verordening.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/27/ecodesign245-2009/

27/03/2013 www.pdf-archive.com

Gezocht impresario Patrick Wetzels 44%

Op korte termijn is behoefte aan ondersteuning bij promotionele werkzaamheden en het werven van deelnemers voor cursussen en workshops in de regio`s Culemborg en Sittard.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/gezocht-impresario-patrick-wetzels/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

ontvoeren kind BJZAA 43%

Advies,ondersteuning, begeleiding en bescherm ing Privacy medewerkers JBRA zal juridisch actie ondernemen om verdere verspreiding van de namen van haar medewerkers zo veel als mogelijk tegen te gaan.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/18/ontvoeren-kind-bjzaa/

18/04/2014 www.pdf-archive.com

FABRIECK - info en voorwaarden 41%

bemanning vestiaire (per uur) Onze promotionele ondersteuning (marketing) Wij verlenen u tevens graag advies omtrent de volgende diensten:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/22/fabrieck-info-en-voorwaarden/

22/08/2017 www.pdf-archive.com

samK14gweb 27%

De ondersteuning mag We haalden ze uit de klas of niet stoppen.’’ Bello:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/samk14gweb/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

Preken van Sibbes - Het bruiloftsfeest 23%

Hij is de God van alle geestelijke ondersteuning, en de 'God van alle vertroostingen.' Hij is oneindig, en kan nooit droog worden geput, want Hij is de fontein van het eeuwige leven.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/18/preken-van-sibbes-het-bruiloftsfeest/

18/01/2017 www.pdf-archive.com