Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «onlar»:


Total: 13 results - 0.016 seconds

ibrahimin milleti (1) 100%

Kötü amellerin sonuçlarından korkun, çünkü onlar basireti (kalbin doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilme yeteneğini) köreltir ve haktan alıkoyar.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/10/ibrahimin-milleti-1/

10/12/2016 www.pdf-archive.com

treatman 91%

Tartışırlar.Selahattin, onların tartışmalarını çok beğendiğini söyler.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/01/treatman/

01/10/2017 www.pdf-archive.com

CO-9B Retail Manualentr (1) 84%

35ppm izin verilen maksimum Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA) tarafından önerildiği gibi herhangi 8 saatlik süre içinde sağlıklı yetişkinler için sürekli maruz kalma bildirilen karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarının çoğu mağdur farkında iken onlar değil belirtmek iyi hissetmek, onlar disorientated ve bina çıkarken veya yardım çağrısında ya kendilerini kaydedemedi hale gelir.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/11/co-9b-retail-manualentr-1/

11/12/2017 www.pdf-archive.com

mesele makalesi 81%

Daha do¤rusu, 1970’lerin bafl›nda Nevflehir civar›ndan Almanya’ya göç eden Mehmet Pilavc›’yla, on alt› yafl›nda onunla evlendirilen Beyhan’›n ve onlar›n burada do¤acak befl çocu¤unun (‹lknur, Birnur, Samira, Ali ve Esra) kahredici hayatlar›na tan›kl›k ediyor.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/mesele-makalesi/

06/09/2012 www.pdf-archive.com

ijgkm4 68%

O halde sende onların yolunda yürüyerek bu kelime için varını yoğunu ortaya koy, onu sev, onu benimse, onu özümse ve onunla hem dem ol!...

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/ijgkm4/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

Dinlerarasi Diyalog Tuzagi 64%

Kullarına çok acıdığı için, onların dünyada rahat, huzur içinde, kardeşçe yaşamaları, ahirette de sonsuz saadete, bitmeztükenmez nimetlere kavuşmaları için, yapılması lazım olan iyilikleri ve sakınılması lazım olan kötülükleri, Peygamberlerine, Cebrail aleyhisselam ismindeki melek vasıtasıyla bildirmiş, bunları bildiren birçok kitap (yüz suhuf ve dört kitap) da göndermiştir.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/dinlerarasi-diyalog-tuzagi/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

Wofterios 63%

İyi olduğumu söyleyip kralın yanınaki kılıca hamle yaptım.Kral korkulu bakışlarla krallığının elinden gidişini seyrediyordu.Kılıcı alarak savaşa dahil oldum.Yürekli askerlerimin yanında savaşmak benim için ve onlar için büyük onurdu.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/31/wofterios/

31/01/2016 www.pdf-archive.com

MEYA fotolu bir bolum 62%

Musluklara çıkan su boruları bakırdan yapılmış ve tabi ki onlar da oksitlenip yeşermişti.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/08/meya-fotolu-bir-bolum/

08/02/2014 www.pdf-archive.com

aksamustusaatbes 58%

Onlar olsun istiyorum burada. Bu taşın önünde.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/04/aksamustusaatbes/

04/06/2013 www.pdf-archive.com

felaketin-esiginde 54%

Onlar “cumhuriyet” yükünden kurtulmadan, Türkiye onlardan kurtulmalıdır.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/03/felaketin-esiginde/

03/09/2017 www.pdf-archive.com

Thomas Nagel - Herşey Ne Anlama Geliyor.1 48%

Bundan başka her şey sizden ve sizin tecrübelerinizden, düşüncelerinizden çok ötede olup size sadece onlar aracılığıyla ulaşır.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/04/thomas-nagel-her-ey-ne-anlama-geliyor-1/

04/12/2017 www.pdf-archive.com

Luigi Russolo Gurultu Sanati 47%

Çabuk çıkalım, çünkü sağa sola okkalı tokatlar dağıtarak, kemanların ve piyanoların, fagotların ve sızlanan orgların üstüne basıp onları devirerek sonunda gerçek bir müzikal gerçeklik yaratmak için duyduğum yoğun arzuyu daha fazla bastıramayacağım.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/23/luigi-russolo-gurultu-sanati/

23/01/2014 www.pdf-archive.com

relativity2 46%

Ama onlar ortaya koydukları matematiksel formüllere fiziksel anlam veremediler.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/relativity2/

08/01/2017 www.pdf-archive.com