Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «operacje»:


Total: 21 results - 0.018 seconds

Kolokwium2014 100%

Context Context Context Context Context g) Context h) Context i) Context j) Context k) Context b) c) d) e) f) self.operacje.zlecenia_______________________ Magazyn:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/kolokwium2014/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

Lista9ABC 86%

jeden z wątków przed wykonaniem operacji ustawia zmienną globalną semafor=true, następnie wykonuje operacje i po ich skooczeniu ustawia semafor=false, drugi wątek w tym czasie czeka (ma większośd kodu zabezpieczoną przez if (!semafor)).

https://www.pdf-archive.com/2011/12/12/lista9abc/

12/12/2011 www.pdf-archive.com

Kolokwium2013 83%

ZADANIE 4 ( 1 PKT) Należy zdefiniować w języku OCL operacje:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/kolokwium2013/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

C 76%

Powyższe operacje nie mogą modyfikować danych ponad te, które są ściśle wyspecyfikowane w opisie podprogramów.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/21/c/

21/11/2016 www.pdf-archive.com

Mathcadtymczasowy 67%

Operacje na pochodnych, całkach i granicach..................

https://www.pdf-archive.com/2014/01/24/mathcadtymczasowy/

24/01/2014 www.pdf-archive.com

Instrukcja Fototapeta Papierowa 67%

Operacje te musimy wykonać sprawnie i dokładnie, uważając aby nie zagnieść tapety 6.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/instrukcja-fototapeta-papierowa/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Wykład 2 67%

00000000 10000000 01111111 0 −128 127 00000001 10000001 11111111 1 −127 −1 2n wszystkich liczb 2n−1 ujemnych liczb jedna reprezentacja liczby zero 2n−1 − 1 dodatnich liczb łatwe do wykonania operacje arytmetyczne (zapoz˙ yczenia i przeniesienia wychodzace ˛ poza dana˛ liczb˛e bitów sa˛ ignorowane, wynik nie moz˙ e przekracza´c zakresu) dr El˙zbieta Gawro´nska (ICIS) Podstawy Informatyki 02 5 / 21

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/wyk-ad-2/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

127.0.0.1 6091 affiche.do ref=B1HW014UQ0&refaff=B1HW014U 59%

l Elektrozawór sterowania pompy oleju l Pierścień uszczelniający Wykonać następujące operacje :

https://www.pdf-archive.com/2014/09/24/127-0-0-1-6091-affiche-do-ref-b1hw014uq0-refaff-b1hw014u/

24/09/2014 www.pdf-archive.com

1CXA-B1HW014RQ0-Wyciek oleju silnikowego 59%

Elektrozawór sterowania pompy oleju Pierścień uszczelniający Wykonać następujące operacje :

https://www.pdf-archive.com/2014/11/05/1cxa-b1hw014rq0-wyciek-oleju-silnikowego/

05/11/2014 www.pdf-archive.com

Kossaka 34-36 57%

Wszystkie operacje finansowe są bezgotówkowe, poprzez uzgodniony bank i wskazane konto.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/05/kossaka-34-36/

05/12/2013 www.pdf-archive.com

Biuletyn 32 2011 55%

W moim systemie ta operacje nie będzie jednak „księgowana” jako uśrednianie ceny zakupu ale traktowana jako osobna, niezależna inwestycja.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/30/biuletyn-32-2011/

30/01/2017 www.pdf-archive.com

lista 14 55%

dostępy do pamięci (LSU), skoki (BPU) i operacje arytmetyczno-logiczne (ALU0 i ALU1).

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/lista-14/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Mathcad-Przewodnik 55%

C := augment ( A , B)  1 3 11 22  C=  5 6 44 33  D := stack ( A , B) 1 3  5 6  D=  11 22   44 33   4 Działania i operacje na macierzach 1 3 5 6 A :=   11 22   44 33  B :=  Dodawanie i mnożenie macierzy.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/mathcad-przewodnik/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

WNIOSEK O NADANIE LOGINU marek 54%

Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane przy użyciu jego loginu i kodu dostępu 6.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/wniosek-o-nadanie-loginu-marek/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

KopiaPWiR-kolokwiumPTM 53%

a) [{1,2},{1,3},{2,2},{2,3}] b) [[3],[4],[4],[5]] c) [[1,2],[1,3],[2,2],[2,3]] d) [3,4,4,5] Operacje bitowe możemy wykonywać na:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/kopiapwir-kolokwiumptm/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

wyklad cz 1 52%

Operacje Data Pump Import i Data Pump Export umożliwiają sprawne wydobywanie danych i przenoszenie ich do innych baz danych.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/wyklad-cz-1/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow 49%

przejście na daną warstwę warstwa->usuń warstwę Modyfikacja graficzna warstwy ‘twarz’ (operacje które nie muszą być obowiązkowe przy innych projektach) i.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/13/cw-02---kampania-reklamowa---dla-studentow/

13/05/2018 www.pdf-archive.com

riposta1 37%

Na operacje wykonywane u podwykonawców konieczna jest wpłata z góry zgodnie z naszym regulaminem świadczenia usług.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/13/riposta1/

13/10/2014 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 33%

Strona pozwana zaprzeczyła, iż nie dochodzi do faktycznego zakupu przez bank waluty i jej sprzedaży powodom i wskazuje, że operacje te zabezpieczają bank przez potencjalnymi stratami.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 32%

Na gruncie spornej umowy jednak wszystkie operacje miały być rozliczane w złotych polskich.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 24%

18)  leczenie – wizyty i konsultacje lekarskie, leczenie ambula­ toryjne, leczenie szpitalne, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi operacyjne, w tym operacje plastyczne, badania zlecone przez lekarza, przyjmowanie leków oraz stosowanie środków opatrunkowych, transport z miejsca wypadku ubezpieczenio­ wego do szpitala lub ambulatorium, rehabilitację;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com