Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «opodatkowania»:


Total: 10 results - 0.019 seconds

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 100%

• • • • • Przedmiot opodatkowania pojęcie budynku i budowli linie, sieci, wyrobiska jako przedmiot opodatkowania drogi, place, parkingi jako przedmiot opodatkowania elektrownie wiatrowe, silosy, banery reklamowe jako przedmiot opodatkowania stacje benzynowe, bocznice przeładunkowe, namioty cyrkowe jako przedmiot opodatkowania likwidacja budynków, budowli a podatek od nieruchomości warunki techniczne budynków i budowli a podatek od nieruchomości budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłączenia z opodatkowania Przedsiębiorca jako podatnik podatku od nieruchomości właściciel, użytkownik wieczysty posiadacz samoistny i zależny najemca i dzierżawca nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości posiadacz bez tytułu prawnego Podstawa opodatkowania budowli 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 96%

Podstawy opodatkowania:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 95%

Podstawa opodatkowania - zasada ogólna ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT, - podstawa opodatkowania przy „świadczeniach złożonych”, dostawie nieruchomości, - skonta, upusty oraz inne zdarzenia powodujące obniżenie podstawy opodatkowania, - sytuacje w których podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, ubezpieczenia, opakowań itp., - podstawa opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu, - rozliczanie faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania, Zmiany na rok 2015 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 91%

Nowe zasady opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 86%

Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim wcześniej dokonana korekta przewidywała cofnięcie skutków unikania opodatkowania.”;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 61%

"ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2015 r.'' Przybliżenie i omówienie przepisów w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 57%

Pobór podatku „u źródła”, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r. 56%

najmu i kosztów dodatkowych Refaktury – nowe orzecznictwo Korekty - moment ujęcia zmniejszenia podatku Zwroty towaru a kasa fiskalna Transakcje karuzelowe Kara umowna czy usługa podlegająca VAT Moment wykonania usługi jako moment zakończenia czynności faktycznych Przedłużenie terminu zwrotu VAT Spory i ugody a skutki w VAT Nowe zasady opodatkowania usług elektronicznych Analiza bieżącego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080 tel.:74 842-62-60, fax:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/25/vat-zmiany-m-mucha-03-07-2015-r/

25/06/2015 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 36%

Jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 760 zł, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

pit28 30%

PODSTAWA OPODATKOWANIA Przychody po odliczeniach (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com