Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 February at 16:40 - Around 75000 files indexed.


Show results per page

Results for «oppgave»:


Total: 11 results - 0.018 seconds

Min besvarelse 100%

Oppgave 1a Linje 3:

https://www.pdf-archive.com/2014/11/27/min-besvarelse/

27/11/2014 www.pdf-archive.com

orientering om prosjekt - hele 87%

Se egen lab-oppgave «Måle frekvensresponsen til et filter» om dette.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/orientering-om-prosjekt-hele/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

Øving 3 84%

Side 1 for Øving 3 Side 2 for Øving 3 Side 3 for Øving 3 a) Se mappe "Oppgave 5", pdf "Oppgave 5"

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/ving-3/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

MAT1120 Linear Algebra 83%

MAT1120 - Linear Algebra Teodor Spæren September 2015 1 Oppgave 1 Er gitt matrisen    P =   1.0 0 0 0 0 0.7 0 0.3 0 0 0 0 0.5 0 0 0.65 0.5 0 0 0.35 0 0 0 0 1.0       Skal beregne P k for k ∈ {2, 3, 4, 40, 80} og angi hva sannsynligheten er for at systemet g˚ ar fra tilstand s4 til s2 i løpet av henholdsvis 2, 3, 4, 40 og 80 tidsskritt.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/16/mat1120-linear-algebra/

16/09/2015 www.pdf-archive.com

Dypt Arbeid av Cal Newport 82%

«Hvis du ikke kan lære, kan du ikke stortrives.» ~ Cal Newport (1) For å lære vanskelige ting raskt, må du fokusere intensivt uten distraksjon… (2) Når du bytter fra en Oppgave A til en annen Oppgave B, følger ikke oppmerksomheten din umiddelbart—en rest av oppmerksomheten din forblir sittende fast og tenker på den originale oppgaven (A).

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/dypt-arbeid-av-cal-newport/

18/07/2016 www.pdf-archive.com

Oblig1 78%

MAT-INF1100 Oblig 1 Teodor Spæren, brukernavn teodors September 16, 2015 1 Oppgave 1 I de oppgavene som krever at man gjør om et rasjonalt tall i intervallet (0, 1) om til en binærsifferutvikling, fant jeg denne sifferutviklingen ved ˚ a sette første siffer lik (b ∗ β)//c og s˚ a sette b = (b ∗ β)%c.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/16/oblig1/

16/09/2015 www.pdf-archive.com

Idékoordinator - Google Dokumenter 60%

Idékoordinator  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi  rundt 20 ansatte,  og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og  viderutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte  studenter på NTNU.       Som idékoordinator i Spark* NTNU, har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*.  Når en idé blir sendt  inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og  tilgjengelig veileder.     I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En  viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som lederen skal  rapportere videre.     Som idékoordinator er du i tillegg en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du må delta på  ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over  idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå  og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av  tilbakemeldinger fra idéhavere.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli  gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer  vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på  timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20  timene noe arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med idékoordinator Gjermund på gjermund@sparkntnu.no  eller 911 46 724.       

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/ide-koordinator-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Gr7B 36%

Guro Roald, Helene Halvorsen Rossholt, Christian Russtad, Pernille Louise Røe og Erling Rognhaugen J5- oppgave (1)48000 uregistrerte afghanske barn får gå på skole i Iran Dette er en nyhetssak, fordi Iran er et land som ikke går så bra økonomisk.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/05/gr7b/

05/11/2016 www.pdf-archive.com