Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «oprocentowania»:


Total: 28 results - 0.03 seconds

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 100%

Nadto powód wywodził, że w okresie objętym żądaniem pozwu, bank nie wywiązywał się ze swych obowiązków informowania powoda o uzasadnionych przyczynach zmiany oprocentowania ustalonego w Umowie, w tym o zmianie oprocentowania na niekorzyść powoda.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 93%

Koszty kredytu Stopa oprocentowania kredytu lub, w stosownych przypadkach, różne stopy oprocentowania kredytu mające zastosowanie do umowy kredytowej 19.00 % rocznie Miesięczna stopa oprocentowania:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 93%

Wysokość stopy oprocentowania mogła ulec zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku z niżej wymienionych czynników (§ 4 ust.1):

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 90%

Wysokość stopy oprocentowania mogła ulec zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku z niżej wymienionych czynników (§ 4 ust.1):

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 86%

- zarzut zastosowania w w/w umowie kredytu klauzul niedozwolonych dotyczących możliwości jednostronnego ustalania przez bank kursu CHF w celu wyliczenia i wypłaty kwoty kredytu i kwoty odsetek kapitałowych ( postanowienia zawarte w § 2 pkt 1 i 2 umowy), a także możliwości jednostronnego dokonywania przez bank zmiany oprocentowania kredytu i dowolnego podejmowania w tym przedmiocie decyzji (§ 4 umowy);

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 82%

3 umowy wskazano, że (...) co miesiąc dokona porównania aktualnie obowiązującej stawki bazowej ze stawką bazową ogłaszaną przedostatniego dnia roboczego (z wyłączeniem sobót) poprzedniego miesiąca i dokona zmiany wysokości oprocentowania kredytu w przypadku, gdy stawka bazowa zmieni się o co najmniej 0,10 punktu procentowego w porównaniu do obowiązującej stawki bazowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 75%

Powódka wskazała, że w dniu 09 stycznia 2015 roku dokonała wpłaty na rachunek bankowy, otworzony w związku z zawartą umową kredytową, kwoty 360 CHF (1.268 złotych), zaś przy uwzględnieniu wysokości oprocentowania kredytu hipotecznego w tej dacie, była w rzeczywistości zobowiązana do zapłaty nie więcej, niż 745,33 złotych.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 72%

Kredytobiorcy oświadczyli, że w dniu podpisania Umowy otrzymali Regulamin i aktualną na dzień sporządzenia Umowy Taryfę oprocentowania, opłat i prowizji dla kredytów hipotecznych (...) (dalej:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

CLIO f.2 LIMITED 1.2 16V 75 f.2 (1) 71%

49 600,00 pln Miesięczna rata 887,23 pln wyliczona dla kredytu o nominalnej stopie oprocentowania 4,99 %, na okres 48 miesięcy, z wpłatą własną 14 900,00 pln, finansowanymi ubezpieczeniem kredytobiorcy 2 098,66 pln i opłatą przygotowawczą 1 735,00 pln.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/17/clio-f-2-limited-1-2-16v-75-f-2-1/

17/07/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 71%

1-3 umowy kredyt miał być oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia umowy wynosiła 4.24667 % w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu w zakresie ustalania wysokości oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 70%

Zmiana wysokości oprocentowania mogła nastąpić w przypadku zmiany stopy bazowej określonej dla danej waluty lub zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 67%

W postanowieniach § 11 a pkt 3 i 4 umowy przewidziano natomiast obniżenie podwyższonego oprocentowania do czasu przedłożenia odpisu z księgi wieczystej zawierającego prawomocny wpis hipoteki, która stanowiła zabezpieczenie spłaty kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 66%

O wysokości oprocentowania bank zawiadomi kredytobiorcę pisemnie w terminie 14 dni od dnia uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 61%

cyklicznych zmian oprocentowania oraz – przede wszystkim – zmian kursu franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 61%

Nie miał przy tym wątpliwości, że umowa kredytowa zawarta przez strony nie może być uznana za nieważną z uwagi na postanowienia o sposobie kształtowania oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 58%

24-29) W myśl § 3 umowy, kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia umowy wynosiła 4,71833% w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu w zakresie ustalania wysokości oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 58%

1 umowy strony postanowiły, że kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia umowy wynosiła 4,09833% w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu w zakresie ustalania wysokości oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

CarCard 105940981 53%

Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem) • Pojemność zbiornika paliwa Siedzisko tylnej kanapy niedzielone, oparcie składane i dzielone • Zużycie paliwa - tryb miejski 5,2 l/100km Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lusterkiem • Zużycie paliwa - tryb pozamiejski 3,9 l/100km Zużycie paliwa - tryb mieszany 4,4 l/100km Wycieraczki przedniej szyby AERO z regulacją częstotliwości pracy • Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera • Fotel kierowcy z regulacją wysokości • Klimatyzacja manualna • 5 zagłówków regulowanych na wysokość • Oświetlenie części bagażowej - 1 lampka • Radio SWING (kolorowy ekran dotykowy 5”, RDS FM, wejście SD, USB, AUX-IN) • Wycieraczka tylnej szyby • 10,6 s 45 l Wyposażenie standardowe: Wnętrze Trójramienna kierownica z tworzywa sztucznego z elementami chromowanymi • Pakiet Chrom • Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej • Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu • Cztery składane uchwyty w podsufitce • Wyposażenie standardowe: Nadwozie Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi • Lusterka i klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia • Page 2 of 3 Finansowanie Rodzaj finansowania ŠKODA Kredyt Niskich Rat Parametry finansowe Cena samochodu 50 071 zł Wkład własny - kwota 12 518 zł Okres kredytowania 48 miesięcy Limit przebiegu 20 000 km/rok Ubezpieczenie komunikacyjne za 1 rok (finansowane) 1 903 zł Rata miesięczna 500 zł 23 483 zł 3 opcje zakończenia kredytowania: 1) jednorazowa spłata raty finalnej 2) rozłożenie raty finalnej na raty miesięczne 3) przekazanie pojazdu do Dealera i rozliczenie raty finalnej Opcje zakończenia Rata finalna Nota prawna ŠKODA Kredyt Niskich Rat - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,41%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) to 55 200 zł, całkowita kwota do zapłaty 67 714zł, oprocentowanie zmienne 1,69%, całkowity koszt kredytu 12 514zł (w tym: prowizja 3 070zł, odsetki 3 242 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 464 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 737zł), 48 miesięcznych rat równych po 778 zł; rata finalna 30 383 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2016 na reprezentatywnym przykładzie.  Oferta na wybrane modele ŠKODY przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/17/carcard-105940981/

17/07/2017 www.pdf-archive.com

umowa 49%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

kredyty konsolidacyjne 47%

Skonsolidowanie kredytów to także ujednolicenie ich oprocentowania, w związku z czym zasady takiego kredytu od początku są jasne i przejrzyste (należy pamiętać o tym, że jeśli poświęcimy czas na wyszukanie najbardziej korzystnej oferty, nasze oprocentowanie może spaść o około 1-1,2%).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/kredyty-konsolidacyjne/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 43%

oznaczenie stron, kwota i waluta kredytu, zasady i termin spłaty, wysokość oprocentowania kredytu i jego zmiany oraz cel umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 41%

Przyczynę tego pozwany upatrywał w korzyściach wynikających z przyrównania oprocentowania kredytów opartych o stawkę WIBOR (udzielanych w PLN) w stosunku do kredytów opartych o stawkę LIBOR (dewizowych, indeksowanych do CHF).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

260156806-Sprawdziany-PP 36%

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/29/260156806-sprawdziany-pp/

29/11/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 35%

W drodze aneksów dochodziło do zmiany oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 31%

Różnica wynikała z wyższego oprocentowania, wyższej marży banku, a także opłat i ubezpieczeń związanych z kredytem PLN.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com