Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «organisationer»:


Total: 7 results - 0.016 seconds

Flyer stay in focus 100%

• Vidste du at organisationer der løbende måler på medarbejdernes trivsel, har færre sygedage og generelt højere trivsel, end organisationer som ikke måler?

https://www.pdf-archive.com/2016/02/22/flyer-stay-in-focus/

22/02/2016 www.pdf-archive.com

bachelorprojekt 72%

- Boligdel for asylansøgere - Storkøkken for asylansøgere, ansatte, lokale - Café for asylansøgere, lokale - Auditorium for asylansøgere, lokalpolitikere, humanitære organisationer, støttegrupper m.fl.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/bachelorprojekt/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

Konference om Udviklende Relationer 62%

Flere udviklende relationer Betydningen af relationerne på de forskellige niveauer i organisationer.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/19/konference-om-udviklende-relationer/

19/04/2017 www.pdf-archive.com

Da syndikalisterne mødte Lenin 60%

22 2.4 Organisationer og centrale personer i den danske syndikalisme .......................................

https://www.pdf-archive.com/2015/10/12/da-syndikalisterne-m-dte-lenin/

12/10/2015 www.pdf-archive.com

Rapport 54%

      Formålet  med  modul  11  er  at  sætte  de  studerende  i  stand  til  at  analysere  og  forstå  katastrofe-­‐  og   risikosituationer  med  særligt  henblik  på  forebyggelse,  at  kunne  rådgive  offentlige  og  private   organisationer  om  forebyggelse  samt  at  kunne  tilrettelægge  en  målrettet  kommunikationsindsats   med  henblik  på  adfærdspåvirkning.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/24/rapport/

24/10/2013 www.pdf-archive.com

SMV Strategi - hæfte 52%

Rumelt beskriver hvordan alt for mange organisationer (af alle størrelser) ikke formår at skabe en sammenhængende og koordinerende retning og i stedet ender med at jagte forskellige, ofte usammenhængende, og i nogle tilfælde endda direkte modstridende, mål.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/06/smv-strategi-h-fte/

06/10/2016 www.pdf-archive.com

toca boca interview merged-1 42%

Toca Boca vinder anerkendte priser af forældre-organisationer, får børn i Kuwait til at klippe hår på julemanden og 1-årige til at sige »Toca Boca« som nogle af deres første ord.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/15/toca-boca-interview-merged-1/

15/05/2012 www.pdf-archive.com