PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 February at 20:58 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «organizatora»:


Total: 60 results - 0.042 seconds

Regulamin 'Sport Marzeń' 100%

„Konkurs” - konkurs pod nazwą „Wymarzony sport” organizowany przez Organizatora, w celu promocji i reklamy Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/regulamin-sport-marze/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 93%

Fanpage oznacza profil publiczny sklepu internetowego QLS.pl prowadzony pod adresem https://www.facebook.com/sklepQLS/ Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „POLUB PONIEDZIAŁKI ZE SKLEPEM QLS” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu, umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Przeglądu Kapel Studenckich 2015 93%

Jednocześnie zespół wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora nazwy zespołu, logotypu, zdjęć oraz przesłanego demo do celów promocji koncertów w ramach PKS.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/08/regulamin-przegl-du-kapel-studenckich-2015-1/

08/02/2015 www.pdf-archive.com

regulamin promocja dnia dzp 92%

Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym „Dom z Pomysłem” Organizatora pod adresem:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/regulamin-promocja-dnia-dzp/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 91%

§ 3 ZASADY ZACHOWANIA NA POLU * Gra odbywać się może wyłącznie na polu gry wyznaczonym przez organizatora gry.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE 91%

Zapisy do publiczności odbędą się zgodnie z harmonogramem podanym przez organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/19/regulamin-konkursu-karaoke/

19/04/2012 www.pdf-archive.com

Pravila 91%

Ovo je jedan od organizatora istrakona, jedan od kotacica u ovom paklenom stroju.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/07/pravila/

07/04/2017 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 88%

Konkurs jest publicznym przyrzeczeniem przez Organizatora nagród za najlepszą czynność w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Fb 88%

Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/regulamin-konkursu-fb/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

kartaZgłoszenia 87%

- zapoznałemzapoznałam się z regulaminem „Lubańskiego Wyścigu MTB”, - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wyścigu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/kartazg-oszenia/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Izjava odgovornost maloljetni otvaranjesezone2014 87%

Izjava odgovornost maloljetni otvaranjesezone2014 IZJAVA O PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI (za maloljetne učesnike) Ja  _____________________  kao  staratelj  maloljetnog/ne  _____________________ pod punom  krivičnom,  materijalnom  i   moralnom  odgovornošću  izjavljujem  da  sam  upoznat  sa  njegovim/njenim  učešćem  na  manifestaciji  „Otvaranje  biciklističke  sezone  2014“  dana  30.03.2014.  u  Živinicama  na  lokalitetu  Rudine  kao  i  da  sam  upoznat  sa  svim  rizicima  koje  to  učešće  nosi.  Ovim  putem  dajem  garanciju  da  će  maloljetno  lice za koje garantujem koristiti zaštitnu opremu  (kacigu) i slijediti upustva  organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/26/izjava-odgovornost-maloljetni-otvaranjesezone2014/

26/03/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GRY TERENOWEJ 86%

Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/07/regulamin-gry-terenowej/

07/12/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 86%

• I etap – wyłonienie prac konkursowych przez Organizatora • II etap – głosowanie internetowe 3.2.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/regulamin/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 86%

• I etap – wyłonienie prac konkursowych przez Organizatora • II etap – głosowanie internetowe 3.2.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/regulamin-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 86%

• I etap – wyłonienie prac konkursowych przez Organizatora • II etap – głosowanie internetowe 3.2.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/27/regulamin/

27/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 86%

• I etap – wyłonienie prac konkursowych przez Organizatora • II etap – finał 3.2.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/03/regulamin/

03/03/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 86%

• I etap – wyłonienie prac konkursowych przez Organizatora • II etap – głosowanie internetowe 3.2.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/20/regulamin/

20/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 85%

• I etap – wyłonienie prac konkursowych przez Organizatora • II etap – głosowanie internetowe 3.2.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/19/regulamin/

19/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin 84%

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, w tym nad spełnianiem przez Uczestników warunków, określonych w niniejszym regulaminie, będzie czuwała powołana przez Organizatora komisja konkursowa (dalej „Komisja”).

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 84%

1) „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę https://www.facebook.com/redcoonpl w Serwisie Facebook, poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony, 2) „Komisja Konkursowa” – komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora, 3) „Strona” – profil (podstrona) https://www.facebook.com/redcoonpl w Serwisie Facebook, 4) „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook, 5) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Aplikacji, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 83%

Bony rabatowe będzie można realizować na zakupy w sklepach Organizatora w terminie od 01.09.2016 do 30.09.2016 (Okres realizacji Bonu).

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/regulamin-akcji-promocyjnej/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

regulamin ligi(1) 82%

a) Dostarczeniu listy zgłoszeniowej drużyny (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) b) Opłaceniu wpisowego w terminie określonym przez Organizatora 7) Ustalenie wysokości składek pieniężnych w danym sezonie należy do kompetencji Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin-ligi-1/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

Rider techniczny - Borzeński&Kasprzak 81%

W przypadku niezgodnego z rzeczywistością stwierdzenia przez organizatora możliwości spełnienia wymagań, niezbędnych do organizacji koncertu, artyści zastrzegają prawo do odwołania wydarzenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/rider-techniczny-borze-ski-kasprzak/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN MAQ ACTION #1 80%

cukrzyca, astma itp.) wymaga się od uczestnika poinformowania Organizatora oraz posiadania przy sobie odpowiednich środków medycznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/10/regulamin-maq-action-1/

10/07/2016 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 80%

– zapoznałem się z Regulaminem udostępnionym przez organizatora na stronie internetowej www.kwisaluban.pl i akceptuję go bez zastrzeżeń – zgadzam się na udział Podopiecznego w wyścigu kolarskim.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com