Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «organizatora»:


Total: 130 results - 0.067 seconds

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 100%

W KONKURSIE nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu KONKURSU oraz członkowie najbliższej rodziny w/w osób, a ponadto:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE 99%

Zapisy do publiczności odbędą się zgodnie z harmonogramem podanym przez organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/19/regulamin-konkursu-karaoke/

19/04/2012 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 99%

• Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

BlokEkipa Regulamin 99%

Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach od 01.08.2016 od godziny 00:00 do 28.08.2016 do godziny 23:59 wysłać SMS pod numer wskazany przez Organizatora i treści reklamowanej w przekazie informacyjnym o konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/28/blokekipa-regulamin/

28/07/2016 www.pdf-archive.com

Konkurs - rymowanka 97%

6.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Organizatora treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/konkurs-rymowanka/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu komentarze (+laureaci) 96%

„Konkurs” - konkurs pod nazwą „Wymarzony sport” organizowany przez Organizatora, w celu promocji i reklamy Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/regulamin-konkursu-komentarze-laureaci/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 96%

Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.facebook.com/semahead (zwanej dalej „Stroną Konkursową”).

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Przeglądu Kapel Studenckich 2015 96%

Jednocześnie zespół wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora nazwy zespołu, logotypu, zdjęć oraz przesłanego demo do celów promocji koncertów w ramach PKS.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/08/regulamin-przegl-du-kapel-studenckich-2015-1/

08/02/2015 www.pdf-archive.com

regulamin 95%

Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 95%

Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 95%

Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 95%

1) „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę https://www.facebook.com/redcoonpl w Serwisie Facebook, poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony, 2) „Komisja Konkursowa” – komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora, 3) „Strona” – profil (podstrona) https://www.facebook.com/redcoonpl w Serwisie Facebook, 4) „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook, 5) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Aplikacji, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 95%

Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby fizyczne będące pracownikami Organizatora, jak również pracownikami KP GKS Tychy S.A.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

Zdobądź z nami Malbork - regulamin konkursu 95%

6.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Organizatora treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/zdob-d-z-nami-malbork-regulamin-konkursu/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 95%

Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby fizyczne będące pracownikami Organizatora, jak również pracownikami Tyski Sport S.A.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 94%

Konkurs jest publicznym przyrzeczeniem przez Organizatora nagród za najlepszą czynność w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 94%

Fanpage oznacza profil publiczny sklepu internetowego QLS.pl prowadzony pod adresem https://www.facebook.com/sklepQLS/ Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „POLUB PONIEDZIAŁKI ZE SKLEPEM QLS” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu, umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

konkursTysovia (1) 94%

Dane organizatora konkursu:

https://www.pdf-archive.com/2020/04/02/konkurstysovia-1/

02/04/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin 94%

Nadsyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnik oświadcza i zapewnia Organizatora, że:

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Fb 93%

Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/regulamin-konkursu-fb/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

20160602 lenovo fb regulamin final 93%

Z udziału w Akcji wykluczeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/20160602-lenovo-fb-regulamin-final/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

regulamin ligi(1) 93%

a) Dostarczeniu listy zgłoszeniowej drużyny (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) b) Opłaceniu wpisowego w terminie określonym przez Organizatora 7) Ustalenie wysokości składek pieniężnych w danym sezonie należy do kompetencji Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin-ligi-1/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu Tommy 93%

Dane organizatora konkursu:

https://www.pdf-archive.com/2019/10/26/regulamin-konkursutommy/

26/10/2019 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 93%

W Konkursie nie mogą̨ uczestniczyć́ pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com